گروه مطالعاتی نگاه فردا پایگاه اینترنتی«گروه مطالعاتی نگاه فردا» انعکاس دهنده نظرات، دیدگاه ها و مواضع مجموعه ای است که تلاش دارد با استفاده از ‏ظرفیت های فضای مجازی، در بستر متعارف کارهای رسانه ای به ادای مسئولیت های دینی و ملی خویش بپردازد. ‏ عمدة قلمرو فـعالیت پایگاه را بررسی حوزه‌های گوناگون اندیشه اسلامی و رصد نمـودن رویدادهای تاثیرگذار بر ساحت زندگی سیاسی و ‏اجتماعی، با اولـویت افغانستان بطـور عام و مالستان بطـور خاص تشکیل‌ می‌دهد. این حوزه‌ها، در یک طبقه‌ بندی کلی عبارتند از: 1. ‏مسائل تـئـوریک؛ 2. جریان‌های راهبردی سیاسی و اجتـماعی؛ 3. رویدادهای دینی و فرهنگی. در همین راستا، گروه مطالعاتی نگاه فردا، ضمن اینکه از نظرات، پیشنهادها و نقدهای علمی مخاطبان، به گرمی استقبال می‌کند، ‏دست همه مخاطبان را به احـترام می‌فشارد و در انتظار آن است تا همدیگر را در دیدبانی آینده‌ها از امروز، یاری نماییم. NF1389@yahoo.com http://nf89.mihanblog.com 2020-09-21T01:28:33+01:00 text/html 2019-12-22T13:07:52+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا شیخ مفید در نگاه دانشمندان اهل سنت http://nf89.mihanblog.com/post/747 <div align="justify"><font size="2"><img src="https://www.ziaossalehin.ir/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/Mofid-www.Ziaossalehin.ir-06_0.jpg?itok=GsOD7-NQ" alt="Image result for شیخ مفید" "="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">شیخ مفید (ره) یکی از عالمان نامدار جهان اسلام است که چندین سال ریاست و زعامت شیعه امامیه را نیز بر عهده داشت. او نه تنها در میان مذهب خود که در بین دانشمندان اهل تسنن نیز محبوبیت داشت. شخصیت‌هایی چون ابن ندیم، ابن جوزی، ابن حجر عسقلانی و دیگران زبان به تمجید این عالم فرزانه گشوده‌اند. او را پاسدار علم، فروتن، دارای جایگاهی والا و صاحب نظر در فقه و كلام و روایت دانسته‌اند و از سویی دیگر ریاست امامیه را به او نسبت داده و بر مقام بس رفیع شیخ سر تعظیم فرود آورده‌اند. از باب نمونه می‌توان به این مطالب اشاره كرد:<br> 1. ابن حجر عسقلانی: او عالم شیعه و دارای تألیفات بسیاری است كه به دویست كتاب می‌رسد ... و به سبب عضدالدوله(حاكم آن عصر) دارای صولتی عظیم بود. در سال 413 هجری از دنیا رفت و هشتاد هزار شیعه جنازه‌اش را تشییع كردند. مردی بود بسیار زاهد و با خشوع و حریص در فراگرفتن علم و دانش، گروه زیادی از او استفاده علمی كردند و خود او در میان شیعه مقام ارجمندی را دارا شد تا بدانجا كه گویند بر همه ما منت نهاد ... گفته می‌شود كه عضدالدوله به ملاقات او می‌شتافت و هنگام مریضی به عیادت او می‌رفت(لسان المیزان، ج5، ص368).</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div> text/html 2017-12-12T14:14:55+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا ایران و سهم هزاره‌ها از میراث آن http://nf89.mihanblog.com/post/741 <font size="2"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf770rbYrb1N3wK4iZPMcHdtg5IVQqKTJTeBC57OXFmzTI-16G" alt="نتیجه تصویری برای ایران بزرگ" align="left" width="266" vspace="0" hspace="0" height="158" border="0">ایران یعنی چه؟ تقریبا آثار فعلی فارسی‌زبانان برای آن معنی ندارند. در لهجه هزارگی اما برای آن معنی یافته‌اند: «ایر» به معنی ردیف و منظم است. چند چیزی که به‌صورت مرتب ردیف شده باشند را «ایرگ» شده می‌گویند. و «ایریان» مردم یا سرزمین منظم است. ایریان به‌مرورزمان «ایران» شده است. اما ایران به معنی اصطلاحی دارای بار معنایی گسترده‌ای است و حکایتگر یک بسته کامل هویتی که در آن، تاریخ، تمدن، فرهنگ، جغرافیا، دین و حاکمیت سیاسی نهفته است. </font><font size="2">جالب است بدانیم، وداها از منابع قدیم ایران است. در نام وداها تحریف اندکی صورت پذیرفته است. در اصل، وید یا بَید است و چون به‌صورت نظم یا شعر بوده است، در لهجه اوستایی به آن بید می‌گفته‌اند. و هزاره‌ها هنوز به شعر «بَید» می‌گویند.</font><br><font size="2">دومین منبع، اوستا است. اوستا تقریبا تمامی گزارش‌ها وداها را آورده است. از میان اقوام مقدس که در این دو منبع آمده بیشتر در میان هزاره‌ها است مانند قوم کیان، جمشید، بیری و غیره. البته گفتنی است، لغات و واژه‌های اوستا از میان بقیه لهجه‌های فارسی فقط با لهجه هزارگی قرابت دارد و دو حرف تط و دطاوستایی فقط در لهجه هزارگی یافت می‌شود.</font><br><br> text/html 2017-07-29T06:54:49+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا چالش‌های نادیده انگاشتن مالکیت دولت در اندیشه آیت‌الله خویی http://nf89.mihanblog.com/post/742 <p class="rtejustify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 231, 232); font-stretch: normal; line-height: 25px;"></p><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/07/13960207000007_PhotoA.jpg" alt=""><div style="text-align: justify;"><font size="2">چکیده مقاله: مرحوم خویی از معدود فقهایی است که به طور چشمگیر آفاق مطالعات فقه شیعه را در دوران معاصر متحول نموده است. وی با اینکه محور پژوهش را متون کلاسیک فقه قرار داد، اما در ارائۀ رهیافت‌ها، شیوه‌ای تأثیرگذار را برگزید که بُن‌مایه‌های آن را دانش گسترده‌ و عمیق او در علم حدیث، اصول و رجال تشکیل می‌داد. به طور طبیعی، مرحوم خویی در حوزۀ مدیریت اجتماع و تشکیل حکومت نیز علی‌رغم شرایط دشوار زمانه‌اش نظریه‌ای متفاوت از اسلاف خویش ارائه داده که می‌تواند از ابعاد مختلف تبیین شود. به طور نمونه، یکی از زاویه‌هایی که در این موضوع شایان تأمل می‌باشد، پیش‌بینی منابع مالی دولت و اهلیت آن در تملک اموال است. تا آن‌جا که به تراث فکری مرحوم خویی مربوط می‌گردد هیچ نمونه‌ای مبنی بر پذیرش مالکیت دولت در آن مشاهده نمی‌شود. این نقطه یکی از چالش‌های فقه سیاسی ایشان است که به نظر می‌رسد تحفظ تاحدودی بیش از اندازه بر ظواهر، مجال تکمیل یک نظریه‌ را در این عرصه از وی سلب کرده است. افزون براین، استظهاراتی که پیامد آن نهادینه شدن انباشت ثروت در دست افراد است، بر محمل وفاداری تفسیر ظواهر متون نیز روش‌مند نیست. رویکرد مرحوم خویی در این باره، تداوم گفتمان مشهور است.</font></div><div style="text-align: left;">نویسنده: محمدصادق فیاص</div> text/html 2017-02-13T16:54:09+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا از ایران ساختگی هشتاد ساله؛ تا آریانای کهن و تاریخی http://nf89.mihanblog.com/post/713 <p dir="RTL" align="justify"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><img src="http://www.rondomons.nl/plaatjes/Sasanian.jpg" alt="" align="left" border="0" height="195" hspace="0" vspace="0" width="293"></span>در بخشی از یادداشت های مرحوم آریانپور(ره) چنین آمده است: در عصر حاضر نام ایران به محدوده‌ی میان کویر لُوت و بیابان نمک در شرق و رود دجله در غرب اطلاق می‌شود که رضاخان پهلوی، در سال 1341ش/1935 میلادی؛ قلمرو خود را ایران نامید. این نامگذاری آنطوری‌که دکتر محمود افشار یزدی (که خود باعده ای از همفکرانش رضا خان را وادار کرده بودند) می‌گوید: مورد اعتراض و انتقاد همه جانبه واقع شد و از اینکه بسیاری از دُول خارجه بدان مخالفت داشته اند؛ در اکتبر سال 1949م، دولت رضاخانی از تصمیم غلط و بی‌مطالعه خود برگشت و باز اطلاع داد که دُول خارجه می‌توانند ایران را مانند گذشته پرسیا، پرس و پرشیا بخوانند(افغان نامه ج1، 133).</font><br><font size="2">باوجود این گویا انجمن ایران جوان به سردبیری دکتر یزدی که رضاخان را وادار به این کار کرده بودند براطلاق نام ایران بر عراق عجم ادامه دادند و با کمک خاورشناسان و فاشیسم بین المللی که ملل محروم را سوژه قرار می دادند نه تنها جغرافیای ایران کنونی را ایران 1314 بلکه ایران باستان خواندند. در حالی که پیش از این نام ایران اختصاصا به سرزمین افغانستان کنونی(زابلستان و کابلستان) کار برد داشت.<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></font></p> text/html 2017-02-11T09:16:11+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا هزاره‌ها و ضرورت شکل گیری کانون فکری استراتیژیک http://nf89.mihanblog.com/post/717 <div align="justify"><font size="2"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSE_f_h23rBv9rLS_wL0lesi34-7tx_ahvd-HxPi6xldGwyJx0MRw" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0">هزاره‌ها بیش از دو قرن است که در فاجعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند. از لحاظ سیاسی این قوم در تعیین مقدرات سیاسی خود فاقد دپلماسی کار آمد و در حوزه رفتار سیاسی بیش از اندازه گسسته ازهم، و در گیر تنش‌های سیاسی داخلی بوده و می‌باشد. از همین رو حضور حقیقی سیاسی این قوم در بدنه دولت و ساختار، مناسبات قدرت کم تر از هر قوم ساکن دیگر در افغانستان است.&nbsp; وزن حقیقی یا تابع چگالی سیاسی این قوم در تناسب به حضور جمعیت کیفی و سوابق مبارزاتی آنان بیش از حد ضعیف به نظر می‌آید. و هم اکنون هم بیشتر حضور، جایگاه فرمالیستی اسمی با وزن فردی دارد. تا حضور حقیقی، کاربردی با وزن اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، هم اکثر مردم هزاره در فقر مطلق اقتصادی بسر می‌برند، زیرا ساختارهای اقتصادی و زمینه‌های مولد ثروت و درآمد در این مناطق به جرئت می‌توان گفت صفر است. این نشان می‌دهد که کارنامه دوصد ساله حاکمیت در ایجاد زیر ساختار و زمینه‌های مولد، درآمدزایی به دلیل تبعیضات فاشیستی، قومی و با وجود تحمیل مالیات‌های کلان در مناطق هزاره جات صفر بوده است. <br><br></font></div> text/html 2017-02-09T08:44:45+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا در باره ملا فیض محمدکاتب هزاره http://nf89.mihanblog.com/post/739 <div align="justify"><font size="2">متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سیمینار علمی گرامیداشت از هشتادوششمین سالگرد وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره</font><br><br><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhIVFRUXGBcYFxgXFx0YFxgaFxcXFxcXGBUYHSggGBolHRcXITEhJSkrLi4uFyAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHyYtLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIARMAtwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xABDEAACAQIEAwYDBgQEAgsAAAABAgADEQQSITEFQVEGE2FxgZEiMqEUI0KxwfBSYtHhM3KCkgeyFRYkQ0RTY4Oi0vH/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QAJREAAgICAgICAgMBAAAAAAAAAAECEQMhEjEEQRNRYYEFIjJx/9oADAMBAAIRAxEAPwD0GnjBcA/2loVRaefUOMfFmqGwA28est0O0bVGtTXQbk/veei8LPIjnO4SpaW1N5zeGxDH8JmrQqMOtpjKBvGdmiJKV+90iNSRwZfIsCMzQVOpcQFerygoWxOdIK9aSUnnB4VNLnWWsojlS0EbexljxWg2eRVl3QqjiVjUu2klUeCoAiaxikjKUrZcSEUyItEsyaNUyci0kTGYSUhspuNYekIFxrLKACaS6Ij2M7ASucWNrSNdSTbaFGGW214qSWyrb6KGKr30tFNIUhyEUpZUtJEPG37OYwPBKQAugJ8rzTocMVR8IAhOGurKGGt9peXrNJTdmcYRoDQw9t5NzbaSdukgo6RL7ZT/AACVo5J6Q6UpJxaPkieLKhqGCFFmPO8ukdYVV5A6x866DhfYGjdRrLCsCL3lCqDeW8JQ01uJE67ZcL6QVVvIYpQFuJYVesllmXKmacbRlLTJF4TuzNDJGFES/lI+Ipwp2EeqlryF4dhVE1Md21kVOkZRcyaKsCd4ZY2XWEA0jkKJB6d7GSy9ZJTHtM22aIg0UTmKFCZmYHClFGstAmNUMZROjvbMV9IcCGpgdYJ2Cj4tPOB+0qdjDi2hckjQDAXgK9Wy9DALVJlTiNfYe8I49jlOlZcoEtL2HoW3mVwnHLntyOgP1lk1mrfKStPr1H6n6Dxk5E06KxtNWW3VE1Y6n1PsJE4hvwpp1Y/oILLTpKWJCqNyT+ZlOnxQ1D9zTZx/ERlT0Zt/SRVl/wDC61ep/J7f3lTE1apNy9gOS2A9eZ94XuazbsFHgP1MgcA3/mNeUqQbA/a6m2Ye5B/My7heIG1qg/1DX3A/MSlW4c52qX8GF/qJnV1r0zqtx4HMP6iPipDVm9jXva2sfDG5seUycDjQ22/Mf06zRw5BPQjW23tBqlRNO7LbaR0tM/7cD/Tp5y7g1uLmJxpbEnb0I6GGAgqsIriJ9DRFd47G0YGM5vJoq9ELxRhFGSDIiWqBFUAA3lDEVbTaMeRlKXEocVxRZrCVVBAveWGogx6qAaCd6aSSR50lKUm2LDVmWxJ0Mo8U4oM2m8tYiuFWcywao9l1ZjYQjBPbFKbS4o6PszhzUJZh8Nj9f7Xm9xHiq0iKarnqn5Ka7nxY7KviYGmUwuHzs1kRbknw3PmTJcEw33YqumWpUGZ7/ML6hCegFtJwZZKUr9HqYsfxwSFhuGFyKmJbvGGoX/u06ZVO9v4jr5TU7wbKNox132kDXA0UX8B+pmXZsTYt+/6SOUnn7RLr83sP1lLiHGFpnIqtUq8qabjxY7IPE+gMKCi41Dz9TBVMJf8A/ZlUhj6mrtTog/hRczD/ANxzqfJRC0eEVRviax/1D9RH+wofE8HubqbN1H69ZCjiSpyVRY7BuR9eXrLFXD4hR8FUP4VFAJ/1gae0DUx4AAroVvp8QDJ/vGg9bR3Y0UOL4N0Pe0viA+ZfDqPGH4Z2hVltmAbpzlyk4XQG6dD8y++6zme0/De6YYikLAmzjlfkfWbwqa4y79HJli8f94dezq6WLBGkLTqdJz2DxoZQ3IzUw2IA2g8dELLbNEVJCpXgUeRr1B0kcNmnPRbpvePKdHEfD4xRPG7GsiKOKxLE6mwg6tQ8zeCepc+N5HNedaRxN2x2Mao3vEZF2t7yktk2ZvFaptb0lnslgszlzsNB5nf6aeszeJv8VvWdDwE5cN8PzMTbzY5RKytxxB40VLNf0aVbCitUzVPipUyMi/haoNTUI55ToL6bnpbRBvv6CAS18i7KAIPifFKdBc1RrcgALsx5KqjUnwE81nrlsrffXwG0zsVxqmpy0warj8FIXt/mc2VfU3ma2euubEOaFI7Ug1mYdHYatfoNPPeQq9o8HQARSosNFHzf7FBb6QquxpMuK2Iq/P8Acr/BTN3P+arbTyUA+Mt4TDFBlXKo6Ku5O5J3J8TMVe1yH5MNWbx7tgPdgJNu01T8ODrH0H6tJ+SP4NPik/R0SJ1LH6QwTz95x9TtZiR/4HEKOuQN9FYmDw3bikzhKjNTc7LUptRBPQM+hPheJNPpkyjJdo7UuIKpYi2hHiJmUuJ32Rx5Kfz1vLVLEq2gJv52I8wdZXEgw+KYaphwauHsVXVqJPwFRv3Z3pnw28BvJYLilLGUmQXUsp+BtxyuDsQD7He03WWcTxKgmFxQf5abkMpGyVBuR/Ky3BH9paDtAsEzBcp/CSD5g2m1hGvKmIpgVagGxN/ex/WXMIZ2crVnmOFSovDbeSyeMGn0hAdJF0Wo2IaRpICKK0DjRks1jeEV5UrNpJI86aOTlsu+Mq4htYZToJUr7wgthOVIycYdbzo+BVQEpj+a/wBT/aYGMp84fDVr07XsR7i+oPoRNPIhePQ/CnWWn7Ol/wCk1pUWqsfmJPne9h7WnD4XjDVS2MrkAAHuwflppfVrc2OnjsJHtPimaki7AUiNDpmvlP8A8bEeBnCce4u1QLRAy01tp/ERsT5chPLlUNnuo7HhuMq45zlLrRvYkf4j+uyL4DWdtwvhVOiAFpUqf1Y+ZnLdiaRFEKL9Tl0PvynVV8fToJnqvSpL1Juf7nynmZZylI9PFjUYJmvSA/ivDZRM/gvFaWIXPSqB12uBb8xeaQcHbWYv8lkGU8rTH4zg+8UirTSovQ6/QiUeL9usPQxDUHp1SF0Z1F1BIvYC9zbr4GVH7XYCqbCqyk8yCLecqON9k/Iro5LiWOqcPqLUw1Ru6vZqDklR1yX+XblpO/4FxvC8Rpgq+V9jrldT0v8AobicT22wLNRDizpycbW8RynM9h8S9PFBVI+LTKdmK6hb8ib7+U7sMr0cXkwUXaPYamJqYR1WuS9JiFWsOROy1E/CfEaG3LaVu22HWthqin+G6noeXlLdJxWpMl2ZSCGRv8WkeRsfmF9QR0E5hKtSsWo1OTojW/hprmdvUsBOpRtnInqy5wYs9Km73zFF330Ftfaa+Ep21gQbtL9JZ1uHFHnOfOTaCosYm0kINjrMyk/octHkDFCx8bMF2k8OdIIC4vD0DpOqT0efDb2WFqSFUXgiZLNpJXZo+ipXEAy230BHL85bqrtIYmloJ0ctUYKNPkcdjMfUu1P7uoQx+FWIYdRqLegOnvORFEvWChTctax332InTVMGKb4gMNcuceVwSfqDebHBsGFrUGqm7LQpODlt8VUFydOdio/0z52WWW1L0fWxxRfFr2X+0HDiuGSjTLGyguEuC7HQKbchvOc/6vYdAoxdbE944ORaSZ0W24Dt/iEW1y+QnruEUAXsNecevTTdraeM445GuzunhjLo8y4Rga2Gq5UY2F7MAVV7fMj0zqlRd7HkDO2RqqoG6w+MUMVbkNR6gi/sTNGtTHcZrQlUtlwXHR5vxPhz12ZiHpgufiCZmYAEkoOZNjbbx6SGG7P4arTDYZcQpvltXAYOQSNVW70ybb2tax2InouCpi2h06S2lK3Ien9YLITLErOQwXD8lIo97MNUb8O9xacXxLgOXEKKbFCblWtzGs9bxVC4N5xvGqQV6ZPKomvhmAI9QSJWObUh5YRlja+iGA4owQF3NaoLAsQEp0zfa63Zj5EDxEscH4iKpqNlAcHKzC9msTbe52I5nacxV4f9mxGKRmJVWamv8+exW3W1wT5To+F4TuaOU/MfibzPL0E7/DjOefvSPL/kJ48fjVW30bGHcE76zSpmYuAW5BPWdBQYAT1s6ro+fwW+yWW0ATrLQe+pg2K3nJbO3igMUeoYo0JsxkT4BGQ/D7xCpYCRpuCLTqZ56aJptBVINntG72Uog5EmPUwm4AJ3ldtZA19QBLIKHF8CWtUQfeJfTfOut0I5zLfioTuaw0QqaJ/lNM3A8srD/bOj72D7Y8LB4fTyrYtVeroOQUgn6D3nn+Z48b5/Z638f5UkuD9bRqcC7QK4AJBvN5mU6hRfx1niXAcayOACfKercGxWdSPaeJkxcWfR4c0ci/JLFVC5IANhbXlry85rVFJw1vCc72g4q+GdESkHV9TdwpsN7X0LaA2uPpJ1e3FAUrWa/pa/S99/DeJQY5ZUaWAqFcoIIBvY8rjl5/0msKuk5ns5xRsVnDIEybWfP1tqBa/W1+k1qtUqp6yGmjTkpLRHiXEkpgliBPPeJ8T+1YmnSQHKCHc9EQh2PhoJS7T8Rd2zXIS5A8bb2l//AIY4DvXxL1Bo9I01vf8AHmDEka2+EdOc6seL2cObNX9UaHZbCpiscamKYpnLNQVtmYHZbjKSBrl5223nU8awHzaAVEF3UCyspOlROg6jkfc6tDA4XF4QItMIEOXKuj0KqHlzVw2obne+oMo8axdRKBquAcRhf8S21WmdGIH8LpfTky+E6vHm8UrX7OPycSzx4v8ARhYStlOu02aNcMBlmFi6Cir8JvTYK6HqrgMPzm7w9Fyiwns5pRcVNezwcUZRyOD9BydNpSfGC+s0qtPSYOMB1IGk4bs72uKL9PEZvCKZD1GA+G42uYoUJz/ACu+wkaLW1MFUfWQNSemonj37LFSpfWRDSuasem/jE40UnZbd7QTDTTeVzihfWCr48AdB1Mkug+a028fiRVwSDS65kPqQV/5hPNeI9qlFxT+Nuv4ffn6Te7C8RfEYestV8zLUBGwsHUDYctCPWcnk5oSSinbO7xcOSNyapHP8WwfdOGXY6/qPpb3nf9hK+dGcnQb+Hh5zE4/gTUdUtbl5aAt+arLGPqjBYI0lOouT1erU1t5Klv2ZwZMSkelizuB1lTE4esGuFcm6Lz8z4ec4F+yR+2WB+7zEGoR8KnmetwQF9Zk8H4tVayv8VINaysaZ2JN8guw8+s9Iw/Zem9EVfsZsRmyd64LHe7Jmsx5yJNw1FaKjFZXc50y7wLuKa5ARTbUEHqDa9+YNrg8wZPjSt3bstmABvbp1nlvFeKN3hGHRqOUE61C1so2CkkbD6TV7D9s6ved1iXz3FlYgAnaym2hBH5CEsan2qKjmlif9ZWjKxaGs1KmPlGrep1/fjO27H0e5IQbEW+rf/aZOK4YKOICUxdWVmU+BvYemg9JbxXFRhqL4jQlVJQHYuLBQfDMfzmsYKMTCWRznZHg/aDuuMVshvSrsqOL6Z1RVDed1I9Z6PxTDrUW+91ZG8VcWsfJrH3nzpwbiwSoHqn4g2bMeZvckz6H4XiVq0lKkEMNwbj0ImS3s7qVaOA4Sp+zIpOtGrUoHwF+8pj/a1vSdFgmsct9JjooGI4jRHIUq48CDlY+zj2l2hV2udp6eB8sVfR4flxUM9r2bp1FuUoYrD9BpDjGr1irVhMuLRXJNFBqFxblHlh9YoUJs4ypUgXq2G8qV60w+KcdCGy6tz8PPxnfPPGCtnBjwSnpG9XxoUXJ95kYvtPTUWBzH+XX6zksZjXqH4mJ6DkPSVrTz8nmyf+T0sfgpf6N+v2oqH5EUeJ1MysTjalQ/G5bw2A8gIALJUxqfKcs805ds7IYYQ6Q4WaPA+J1MPWV6bW1AZeTre5U+GkoxlNrHpMk9mrR63jMdTJ70MGQAMtvxc8t+t9JymLD4io5cnKm/ib/KPEm/oPKU+H4khCgOjEG3ipvp5/pO97EcNWoaj2v95p6i9/a061VHHNPlSKXYvsyMwaqOYITbS+hPh+c9fqVsqfDyt+x6TLHCwpuo3tc+P7vJ1g4YgDax9JjOpM1gnE8x7ecIC1vtVFLjMTUUcwfm09/QzicTg1p1FamSaZ1W+4sflPiJ7kMDnJDDw1G43H6ied9quAijWIQfARcDoeVvQzRU9GUrjsNgsbnFAk3KOVP+Vlb8so95znb3ioZlw6nRNXI6nW3peW6eNFCkx/EbZfMXubTh6zlmJJuSTc9esWaXFGmCPJ2x010l3g/H8TgnBw9ZkGjZfmptfcFDpr4WPjKdHf8AfWAxe6+o9jORPZ2taO74P28VsRia2KXIa9A070wWUNdCCRuAcvK+86Th3FKdVfuqqvb+FgSPMbieNmMpIIIJBGxGhHkRtOvB5Txaqzj8jxVmd3TPbExRvrpLdLGg6XnlPDe2NamAtUd8njpUHk3P1nW8M4zRri9N9eaHRx/p5+Ynp48uLP06Z5WXBlwdq19nXtirbGPOfOJ03il/CjD5ZHDcd4uNadJrn8bj/lU9Orc9pzwESmECzxMmSU3bPoMeOMFSIhJK0kREBILZErI0dz5GEqbSGHHxehiAmZG0kYrxoDXwBuonofYPjipmR9DvfkdCCfLaedcAGYsnMajy5zaWkRqLgzojtBw5I+h8NUVgLEG8OaYuT4Tw3hPbHE0VVB8WU6E726GbuI/4qlEs9MZtfxb/AOkDWZSxv0w2u0ekvTAux5Cebducanmb5QBvtr+gmdj/APio1Wnlo0wG532Xx/m/KcVjsbUrtmcn+vWaY1WzKcXLQHite+ZugsOnpMBJo8WawVfX+kz0GkwzSuR044cUEQwOM5eZhUgsaNPX9Jkuy5dCpiM6WioQjiMgrsshqCCCQRsRofeHYQbiCdDo2OG9pqijLUHeDrfK3vax9ophFYp0ry8qVWcsvDxSd0WOcMsC0IhmSNmTiEQitHQmM8hhj8XoYRhpA4c/FEwQVpGSaQvEOizw/F91UV+QNjbex3/r6TvxTDAMLEEA6bajQ+U83M6XshxSx7h9tSh8Nyn5keo5zXHL0XCVaOgbD2uQPLz2nFYyp3lckbGoFX/KCFH0H1nd8Zq93h6j6aKSDy1IVbebFZwGCS1SgP50+rCVP6HPujT4xS7tlqW02YdVO49vyl6jSFr/AF6jcH1EftJqclj8t/DS39fpKfCMT/2Ym9zTDK3W2rofa6xp06G0lIxeJ1c1Rug0Hp/e8C0jfr5mLNOVu3YyaSGN29pNIPFnSSD6I0DCtK9JtIUNcRkiaQIjF9YSmI6Ai1O8aFiiHQNhJUzpEdpGmZoZBhHBkREplCoJK9spBh4KpBiRK99pEGAY2MLSYnf3kFpkhI5iCCCQRqCNxbp5SYjEQCjoONccFbCUlBs5f7xegQHbwLMG9JTRbVcP/mp/84mQvzWnQcUoZWosNg6/QgzVO9hfs6Ti1IWJI1sR7XnCYXGGn3yjaouU+jb+xI9Z3+N+JG83+hYTzVtyfGGXRrN20O7aRU4xkwLCc4E3fKJTZy0sVFzC3sZVykGxgkKTYQLETHPSQYyiCdMQ6QdBYRzaIpEopXqvYRRFBWMjSMRMghmhiFvJA6wYjgwHQYHeQaK8QjbFQJlN4a3Ll+Zg81jf0hFMkY4kXbqbSSnpNzsfi8WKzU8CENWoBfMiNlVDmzFnBFNb7sfDwjE3Rzr8iOU6PH1hUw6sOVj7QfGOG1GbFYirWRlWpk70DSvWJGZKQXQ2GYltgF8ZncOr/d1KR81/UfrHB1oqztMRiAtNiTsrN7gt+s88G06nieJ+4H8yUx7ot5zqYOq1N6q0namhCuyqSqlvlBIGhP8ATrHmd0ikyqp1hryeP4dVw9Q0q9JqVQWJVxY2IuD5fvlBLz/e0xGEgsQRl19POPf9+cDiGu2UbLv58/6Q7YS0hkGlz+xGidoybyzMt09JEmOpleq28kshmux8I0FTOh9IoAXn2MGpk35wQMZAa8QMiDpGjAKpklgFMIDAZJhI0Xsbe0cmQqrAR3OH7bUmF8TwrB4ioBrU7sIxtzYBSPa01hxGpixSw9SnSweHrkBMLh1yVay6ktWci9PD2BOa12A+FToZl9huHNhsSrYlaP3+DqVKIq1QtOpmZLCowvl0DXFtdusel2jp4bHYnG0cOa474AVGLNTSm2jgMfxvYhWY2C2AEoza+jl+K8UbEMrEKqKMtKmgy06abhUXx3JOpOplLYgjlO7xPAuE4o95hOIDCX1NHELonUKbjTyLCU6vZvAUda/FqdQfw4aiXc+RLFR5mwktOy1JVRn8C4VUxz0cNTdFNrlnNgFQ5bKPxvZhZefgLkE4vTo1K32bBGrhcLnCV6leqWomot7VKhUlFNlNhf4tLWl/hWNpuKuD4Zg2Bq08r4itVbvqa5gWqOUISlTAGoGh532LY/t93CDDcMopQoo3w1Td2e2YZwr3VS1ybm5sbacm/sFbOd4/wyvTxGIWo7Yg0CoqVrsws2UISzai9woHgRyg+L8IbDsitUpOXRan3T5wobZWPJh+s6egztwypSsXq4k4asWvdqlStjKqKCTzy0B6lpm8J7MqKK4rFV6VGjq4p3viKyK1m7qmNPiIKqxO+u2shopS+znHqBfiOuXYdW5el/ylKnoPEy3xyvTes/cIadLMSiFsxUHZS3MgSkDBIcnYQySGBvHzRiD5oCs0dnleo0RQ6besUZDp6x4gR1PBeF4eqjPiMUtBQ1vlzMQFzNlUbtsAPPeV+L4nCuiLhaNRWTM1R3y3YEKBcJoLWGvVj1kOB1qC1gcSuakFe431ynKbWOax5HS9rkTe4hikGFZKOGShSqKtmrvnruFU3FOiCWHxMxzaAZj1mvowd8jjlMTGa1Ls/V7k1qpSiuXMneGxqm18qDe/n1tMcmTRaafRK8krwRMQaIYa8leBLSSmADlbaibXZ3tFXwjmpQcDMMrowzU3H8LodxqfHU9ZjqfrIqbHw5x2FHdN2h4XW1xXC2pudzhapRfPISB+cdeI8Cp/EuCxlY8lq1gF9craj3nE/sSNQwsOB03HO2VSvT+z0qdPCYUm5o0FtmH/AKj71D4aCUuP0MAoT7FXxFY5j3ne0xTAWwtlIG51H71x/wC0Zukmykkujr+G9qkFNcOtFKNGndldi1bEKWz5u7b4VLnvGykqAl2O5gcVwitikq49fs9OlZstNqyo6pQQIiKh3AVQo62PUX5mnKuPYZso5b+cd+g41tAVbmecTCNmkWaIQ5JjBo14rxWxjliZF48ixgMkm0US7eseAFqoZa4fxepQ1pBFcNm7zKC9itipJ3XwlSoIOWmRJB8Ri3qHNUYsfHl4AbAeUExkZLLECRG8a8kFjQGK8kDEojkQAkJK94G8eABUqcvaSvqJXcydIwBBVMcm5izWFpJdNYiiYfKCx5beJ5TMJ5yxiql9On5yveAMYRiZK8haISEDFFaKAxoxjyMBE1OkUisUBl1oOKKUTIdZNY0UGCHkW3jxRICIjq2piijGDXnJlvhiiiQgYNzD0xGigP2FveFWNFENFImRMUUAImNFFARGOTFFABoxiigMUUUUQ0f/2Q==" alt="نتیجه تصویری برای کاتب هزاره" vspace="0" width="267" hspace="0" height="275" border="0" align="left">بسم الله الرحمن الرحیم</font><br><font size="2">برادر دانشمند استاد دانش، اعضای محترم کابینه، جناب داکتر صاحب سیما سمر، لوی څارنوال صاحب، همه دانشمندان، جناب استاد غضنفر، جناب نادری صاحب و وکلای محترم پارلمان،</font><br><font size="2">السلام و علیکم و رحمه الله و برکاته،</font><br><font size="2">ما امروز برای تجلیل از مقام و منزلت شخصیتی یکجا شده ایم که او یکی از مفاخر تاریخ نویسی معاصر افغانستان، علامه فیض محمد کاتب هزاره است.</font><br><font size="2">اول می توانیم از اینجا شروع کنیم که کاتب یعنی چه و کتابت چه نقشی داشته است. همه ما و شما می دانیم که کاتب یعنی نویسنده و کتابت کننده، اما این، همۀ معنای آن اصطلاح نیست، بلکه در آن زمان کاتب برای کسی می گفتند که خوشنویس می بود و علاوه بر مهارت زیبا نویسی، در زمینۀ رونویسی و نسخه برداری از کتاب ها نیز، که مسلک خاصی بود، مهارت می داشت. <br><br></font><font size="2"> </font></div> text/html 2017-02-08T15:24:41+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا مصاحبه رحمان رحمانی با مركز مطالعات قومیت در لندن http://nf89.mihanblog.com/post/738 <div align="justify"><font size="2"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQda_-nUHTAGlNikoRwKRMUSA08fGfE0pkMyWL_15hHbldU8rhBbw" alt="نتیجه تصویری برای رحمان رحمانی" align="left" hspace="0" vspace="0" border="0">متن پیشرو، مصاحبه‌‌ای است که توسط ASEN، یا سازمان تحقیقی و مطالعاتی در حوزهء قومیت و نشنلیزم در لندن صورت گرفته است. این مرکز مصاحبه‌‌ای را با رحمان رحمانی رئیس کمیته روابط عامه شورای سراسری هزاره‌‌های اهل سنت، انجام داده است که از هر جهت خواندنی و در خور تعمق است. ذیلا متن آن را به اشتراک گذاشته ایم.</font><br><font size="2">سین: پس از حمله‌ی 11 سپتمبر 2001، و آغاز عملیات آزادی پایدار افغانستان و گسترش حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی (آیساف)،&nbsp; قومیت و هویت ملی در افغانستان چگونه تغییر کرد؟</font><br><font size="2">عبدالرحمان رحمانی:&nbsp; آزادی بیان و احترام به اقلیت‌ها، دو مؤلفه‌ای مهم سیاسی-اجتماعی در هر دموکراسی است. زمانی که عملیات آزادی پایدار افغانستان،&nbsp; این کشور را از وجود هراس افگنان پاک‌سازی کرد و یک حکومت دموکراتیک پایه گذاری شد، قدرت سیاسی میان گروه‌های قومی تقسیم شد.&nbsp; در نشست بن در سال 2001، هزاره‌ها را 19 درصد نفوس افغانستان به حساب آوردند که دقیق نبود.&nbsp; در حقیقت نشست بن دلیل اصلی برای چگونگی تغییر درک قومیت در افغانستان پس از رویداد 11 سپتمبر می‌باشد.</font><br><br></div> text/html 2017-02-08T11:14:07+01:00 nf89.mihanblog.com مدیریت پایگاه داعش در افغانستان! http://nf89.mihanblog.com/post/729 <font size="2"> </font><div class="body align" align="justify"><div class="cnt"><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFhUXGB8YGRgWGBgYFxYZGxgdFxcdFx0YHSggGB0lGx0aITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQFysdHR0rLS0tLS0tLS0rLSstLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTctLSstNy0rK//AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xABCEAABAwIEAwUFBQcDAwUBAAABAgMRACEEBRIxQVFhBhMicYEHMpGhsRRCwdHwI1JygpLh8RUzYkOisggWJFNj0v/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACURAQEAAwADAAIABwEAAAAAAAABAhEhAxIxQVEEEyIzUmGxMv/aAAwDAQACEQMRAD8A5riSFrkxwjiLcq28RtNjvEE9Rbb/ABWq8sP3AVJBmxCiLfeIAPyG1bfZTqQlFlASRtBO/wAopWJkWbKMUoo7tKAniJkSI2HPhatsPgShWtZbKrwAASk7ySOMfhSvL3uIUUc+MnabmJ6xR+CKQITtMXMzwuazxnWtyC5itSlWOkIGqVWC+BHlf4gVP3BhK0K1yLeYEgfKong73QJbsrYkxBPOdq3WtOGdQ0ojS4hLiVX0BRAMjpNqVth4ay5VXfxSkpLSxpUCRz35Eec1khYQfvA38o/OjO12JClIIAgAgwNlblMjcDcedLcPiQbEX2n860x7YyymuLK/4VtHmgfQU6QrUilWZj9myrkhP0ovLHrRW29ZaQwtTsYNDFt2bAH0q39n+x72K1LQpKGwY1rm53IAG8cTtVp9njOEQ842nEB54pIs2pKdAML0lQ8VyJ6RU2K25Mw26taW0plSlBIA4kmAPjTPMspcw+LRhHoC1lABBlP7RWkH0Mj0qxdnsAkZqhATGh9cDkEFVvlR3tASk5xhtQFix8niaWj2S+0HIWcG+htskpU0FHVcgyUm/WJo/MMjZGTM4pKQHNUqVxUFrKIPl4Y8utee21H/AMtk/wD4wfRavzpz2hQlHZ5kTAKGSJ5khZ/GkHOMmy1zFPJYaEqVzsABck9AKMwmRr/1BOCcVB70IUU8tyUz/wAb049jYCswUf3WF/NaBRzbyf8A3JBP/WI9e4IHzpgFm+RNs5q1hElRaUtudR8ULI1CR+r0v7d4JOGxrrTdkDSpIkmApIMSes1as2SlfaNpB4FKvVDJcHzSKrftXWDmLptZKB/2A3+NGwrQxB51uFnnvTpPYnGhoPuBplqJl5xKIB21bxPLerdjslw6chWWlNvLQO8Lrd/2gUNcHeAnwwYtRsKHk2Uu4p0Msp1KN+QSBupR4D8xR3Z7KULzFGDeN+8UlYSf3AokA/y069hCyvEYpR+62gf1LV//AB8qW9h2+87QvK/ccxCx/UpA/wDKkCntslvB4x7DpkhBETvpUkLE+hikD7zwY+0pw6+51aO9I8GrkPW07TbemHtTdKs1xRP7yRI6NIB+YNXztNlZT2awzYFylgnnKv2ivmaAoOR5HiMXhX8V3qW0Nao8M6yhOtV5sItN71VGnHnbAn6Cu8djsCEdnHUqAnQ/PqpUfKK5QphS4QkBKelqrHC0sstEbOVJMlSpCRKlD3QBvfiaPyfDqS8iU+B1O37sgqSD00kX60XmGEK1MYJmynnEo/qUEgn1v6UZ2zX9nxTxZHgQstIQdghrS2gpI/hG/Ollz4MQ+NwqglSDJKIgDkSE/gKQ56lOvSlJBSAD1tb5cat2ZOQnWLkpJHWIWj5D5Gqy+0pZUs++eWwArPKaq97KO8gC1xyrZpZJMk8ePHqaNbwo1QoR160LLRSFFw6ifcCT4RMAzsbXonSMm1RBV8R8p+FRqxRuQdhtw5VqHMLCpffMQEhKQJ5qJJt5f8etS5RhkOvupaK+70+Er94CRdUTxp6CXBNyP+QE/UCfWonG1qgnUbcDbc0xw2GETIGw4zat0tBPhJ2sI5fGpBY45pO90mI67UZgJdUZMwDHGL7DkKG7RtaHyALmFT1O/wA5qLB4jSVDjYfK9USwfZ0IT4l3PAXPryqFxpoCSVcyCSAfSgWnJnxAEb3AoxhKFf7h8O8c+W3WlYe9mS8Ql1GkrcKQJB0ymesCkmPxOrQlZBCU6UnkI2HIWFSNO3BMCRsDw4QOFSYFxJXoKbzvbbrNO4pvOgczSlTa1AWhMjilQIgjpBIPQjlSTDRr9acPL7l9TaiFJWkBXkZA9dx5E0I/h0JcAClE2IMAI0EGOs7fA04PwtWIEsN/wD5SKiwK4Apb/rCilKABCRp6m5P41vgMUSSkxtWmX0o7t2XxzD+XfZu+S0soUgyQCNRPiAJ8QM0uyfCYPK1rfXiUPLKdKUNgFQkgn7xjYbwK55gXpRBqUq4U9DenUsB2oyounEWbeUPEVNq1cjdIKZ6jesx2Oyh95GIW4lTjcQYc4GUyALwbiuSviK8YeIM1Mnejawe0rHIxeJDjerQlsIBIifEpRIBvx48qg7T9okvZfg8KknU2P2ljbTKG97HwybVE24FChMTgknYVtl4ebxu0zyftcfZNisBhmFOOPoRiFkpXrVEJCjoCZsBFz18qduryVOM+3HFNd9vZ0KTqjTq0jjFuXSa5I5gSnYGhHcMawssabi3YrtMwc9RjAr9gFgayDGnuu6Ko3i5PlVdxudNP5kcQ7ZpeICjP/wBYWAJ/kAmrH7NMjYdU+7iG2lIbRCC8od2lZ/eRI1COO1uZtSs0wf7ZzSWo1mA1Pdb/APT1X08p4Ug7b7TuzuIx7TH2VSVJSoqKSuAsKA0qSdjAn+ql2QMYXK8GcJmD7YXilKK0SSEpUnRcpHhGlPvGBNcibxWMaTobxDyW/wB1DiwkeSQbelRs5c44dStRJ3KiST5k3NOSlt3bsZgMtwCXDh8W2vvCCta3m1GEzpFoECT8a5p7OsyS3nD2IWQlpff+Im3iXrTfrpEedJ2MmSN0ir32DyJlaXXXkIKUCEFxWlsL3OqDPLpvV+l1ul7xVcoydGLx3eYxzQh1xS1mQImVBMna8Ca7LnQwL+H+zrxDaUAJ06XESnT7sTNclxkBawNMajGkkpibaSbkcpoZfXauifw8+7ZXy39L3nOeYNjArwWGWXSpKklXAa/eUpUAHfZM7DauZurS2kqPAfHpRTiuCaq/aHGSrQNk7+dY52TcxaY97Vm9keF+0Zr9oX7mGQt5R4TGhA9JJ/loMYX7StLxUoAKKiZ95RUSqJ+7NWb2TYLusozHFbKdlpJ6BGkR/O4fhVdzkqCChswEi9wPIVjW2En5RYtKC04UGe7OkCenunnYx61mX4lxSAG2E2HiBsY6CfFVd7OY3QpbcQknUJ4Ef2+lWc4ZQHeIMFagUiIKQSJIvtxvwqaU7SfEthKZ3H4Up7GrZGNZL+nuwT7/ALurQru9U2jXp3tzp+pe6IGhQuRuI2jpS5CZGnQCJICrTIv9KUpU59pr7K2mjqSp/WTIMq0EXnoFBIH80carXZYAl1GopKkj3QSowoGBH1pixlyChQ0J2sdIsrcA247T1qZrLg0nwK0rUIUIsOIuPpTtBghadAQBCQDE7m/E8970tdbAgSqw85uaJ7OpEnUCSBHG0n+3zq1NBF7C56DpUbNXu2jYS6kiLyDG52Un6mqqGipRggWnzA3j0pxn2GLbimVAgtmFFSiSZOqZ8jQeFSk6pF4hPGONUlophqI7u8bnfzpRjWwiNJN/SrAlCCFA6tXSD/mgcWEDTBJN5m0copSap+0KmMOVRG8/4qx/aWkgBSVpUBGoXB8xM0BlrJW4APP8L07aydbqgARbcn3U9SRVb3U3qu5k6FuEp5xy2AG3C4NbFkpRJN4jn+t6Y5plqmHCFQoRKVAWUKXYg+A8Qbi9MThplGQOupCkraGq4ClgE+kGsxWXuMOISspuY8Kgq/LmOPCk2XZqtlQUmDBkBQChPkaJwuYKeeGogXKoACU6oPAUd20/o9f9rI0/EUa6o7g0lcBAM701y99LiQNUKiK0jGpG3CR4q8dbO4rRLJEzuDXrb0WINFn7ES4Z4iji9ImlLy4NjU+Fc1QkESTG4FzYb1WFygy1TRCp4144wFcK6PkPs8ZSkKfWXFETpSdKB6i6vORVjZ7NYRIgYdv1Go/FUmtv5+NmsptHpfxXEBgByrU4FJMkV2vEDAMt96pDAbKtOoISQTMRYHiD8DUebZXgCptp1lCVOkhGgaCSBJuiPnzpTyeP/EemX7caGHSNhXpVyq59qewy2QXWFKcbFykxrQOYgeIfOqelsqgASela42Wbx4Vln1GSqtgDzptg8gdN1EJHI3PyobMMsdbnwakj7w/Kj+ZhC9MqXrEUM69W+JxIABmlzmICgSDesPJ5t8i8fHr6jzLG6UnSYUbCqzmaCkXUCTc8aNx+IkgcjW3ZXKvtWMZaIlK3Eg+RV4vlNYRenZMWwcB2cYbAAWoNqUFyRqcX3ywYINrjfhXKUY95a3Fp7sBUEpgkQJgXV6+tdT/9QOJjBstJ3U5MX2SmLR/FXFMBj3W/2YAM7SmbxHD8anJW+MwmL7p4rKBbhPO0yQSImbX61Z8VmbZbWJk2CZsSTyTJJGkzKjyqvY9kd7xgACeJgb16lNptvI4EWA+gFQqZWQVh0KUfCbD1t5UwwjCSYIm83BTSzC4nxHTxtBv9Ks2Ew4mSZNKQldzbPVFRbbIShJi3EjegBmS5lStXnSzFmHHByWr/AMjWinK33E2L1lbHgStBsr1PwG29FDDOf/bHQpB+tLuyuIP2cEcFEDnYk/jTU6lXCjUesPdLvaamMydSJJhJMA7lA3+VLctdQBpNjw+A/Krb7R8MUYrvD/1BcxF02M+kVRVqvI/Knlj0vwPW20AoqUNrdOtqruIflR8RUNhO9uXKjnXCUkD729Lhhr1FULwDxEhPHeafZdmZTKYtMwTflI5+VIy0UgQb2iOlWzs1kgCFY7FHS0jxJndwza3ETAA4qIHQ1jjsrdGDraMSzpKgDuhXEHr0qh5mhtCu7aUVAbqKCmVTBEEnanPZftQ3hscnEPtqcalSihOkGfumNjBi3Gp+1Kf9RfOLaUhtTyvcmEjhJI2PMnc3oxmuVWVl7FRLCikr02G5rzL2SpxIBjxC5sPWrN/7VW2lSVqhUSRwPr+G8gi0UvwOWEKKrEIUBb0m3kflT7L1P4Ms0ZebMOIKZFiYKT/CoWPD40swuN0LB61Zez2NU4hzL3yCkpPdFe6Fj3YPKJMdDG8VVQhM6VWP4jhW9k+xkuLb+u4vbhS3OcyCWre8beXOhcs8CwngAfwr3PlThyNwFAjp5VHscheMfaTUX29ShYCOZpz2NweHA7/EpKpMITEjeJPO+1Me1WWMuEnDoUh0e8giEq8hz6iovm66J/DW4+20ns27a4jCYlDZVradUG9C1K0JKlBKVDfTBImBcT0rrWXZ6sYXMA88FOtqcCfFzTCQjmnXIFfO2R4F17FM4dtKg4txKRAhSTqHi6ad54RNfTavZ7gSkDu1SN161alHiVGYJ9KrcZasVbFhP+l4FAUDqxAsLz4l2+Y+NWntAlS8xwSALJ1rPlx/8fnU2XdhsGy4lxKVFSTI1KJg8LcafKwiO8DpHjSkpCuSSQSOW4FP3n/S0mrmucZY0zi3NGyoMcEFQkgdOPrVmzztzg8MDLgcUPutkKv1M6R8ZrmTnbhOLxqgpKW5SO7EkzGqZJF1ER8OlTMrJw+VZ0u14t2aBRiJr0uGs9tlM7W5ZoVrSU92TsZABPlVYSNR06gkEwSOXSr72sbDjIESAoE7W3AN+pHxqivttoEiZBuDHCmyyQjAtwkkqMqIgkWAMX86vXsXwaXMdqCQA0HFD0hA/wDKqAl33BPNR8yP711r2AYE6MQ+RYwgeqis/LTVJI//AFBZkftmHaB/22wv1WtQM+iRVBwwIUhwb39DTv204ku5s8eCdLY8kIST/wBylUnyx8BIBqcvoo1gAuKJ4iefERWuIwJ1EJO4BBtbgd+g+dbNMhcm9t4+NM28MgJlZJnwIBm4O5J4QB6zFTq2rLhlxaSHEK1KB8aUnh+pplhce2qNJN7QeFDlBbQ6UmEpAVO+og6duG+x9OFKMRnMICWmm0ngop1uEk81deAFGOFpb0jV3Qxq0PAJSXJ1GIgwYM2gjjUOe5g0AtlhSlIJFzASADMJA32FR5/lDiHSlUlyTqBiUxYydtx8qGwGSOuvtsNgKccUEpBsCSY3PAc6u49X7/06WDItPcI07iQqf3pn1tFPmH0gb/T86Acw4y/9hiGUuQspcKFlK0KgEQRKSIjcetHJRg3PEnFBscUOoVrB80ApI6j4VeOFZWrT7W0pDKF//qBP8QI+sVy5CJOkx5jjVu7adtP9QZLP2dtu4UClzUpJSReNI8vWqfg2DJhZEWqcr0aQrZKTpO/McK3w+gWPrbc9aLQ1quDJ43rCzJO3pY71npSHBYtCXBqbStIHunbe1og+RtfpR2Y56HEhGgBAM92D+zSQNI0pAEQCYkn3jSvMcEoDU2JB4Dh8aXradABICfM3+Va45ahV0LsevCKTLrLWtBhB7tAIEcwLmeJk1me/Z1v6W1JSsj3eCzxB5KjlvXO8O6oLnvCD0mnuFy1bmkmVLVATwtPhH9zWeeV22xynrrS3NOh5IbP+4LoJ48CnnNgL8gf36rK1qQFKG41SD5mJHSrfn/Zx3BBDinEuJVGpabeNQun+EyQDx2Iqt59C5LZJUUkkcSev/LeedjxqpnM8dxjcbKWtKWjG4d0EgrKQI3BPhj/utQXafCdzinUcJkRtCvFbymLcjRCW1udwGgVLCpSANXuqkkxwEzU3btC1YpCdKEqLYGlGw8SvXretp/4RWmFN55T+FS4hUpUImxtztWYZoIMEyYknzMD8a1eRqvwmPP8AW1ZU4a9ls7QnD92sgFvYkTvy6namiu1KCFrHhN/CoeJI8+M1ztay2qQeM17j8yW7GrhWVw668PPZisHZfta9hsaXmlAawUGRIhWxI46SAR5da7FlXbROGedadxDuLb0pWl0JSohZHjSAmIRtE3Bma+d0jY8jXVOwPtBZwq1nEsLU44bvIIJ0zMFBgC97G/Kt/XjluVt2fYD2iaMLiip5ZxC3VFgLSVBKFQBBjSNImx5Delnab2kOOstsIXKu7T3ih4e8WUgrmIhINoG5BrqbuEwOIY+0Fll1soLmooSZAEnhM184rxwOsaNBJkACIBMgDoKm8PYhbL6xJm/3QIPoBSDNDC0EmAdyNxfenCVOqiFkfEn6GlGcMk/eBItYelTsSaWXCZ3iGwEg6wNioapHXY1Jie1bwAIQkEmBMmT5TaqVgM0W0qSdQjTB/VqKyh1SnA4s2SZTO2o/r51Grvbf3nqsjrjri9Tsm1gFaAkHkOXWl2aM7iTO44nyMUTrK7rWFEDiVAAC4Snew/Gtk4oBISkCFEbEGL38uFXKwyxs6VYfL1KNzpEQDX0J7K8B3GWoJtrKl/y+6k/0pB9a4k8/oBJ4D6V3PFYn7Nk6D95OGSP5u7H41eM3UbfO3aHGB3Gvu/vuOL9FL1J+VDYJlarhMn0rUqHfLgSNMD4UbgcQUkciQPiYqMu1RplRLYKijVIukyNuB478qZtAKBUTqKrlMwDHu6SPcIiQQLdbzC1w+c7mh8Y8nDkLUCUqMQmJPE/L8KJKqVH2hfUhlSNJPeKu5tqA8RCh91zUBI2IuJBpR2ewIcIcUr3ViALGxB34V5gs4JcUFjWhz30ExEbFJ+6pPA/gaaYHL+7WjR4mlHWlwbKHI3hKgYBSfpW1+cL6Px4S6+o6dgNUmZMk8eJmiOz+I+y4sPtJQpaEmErkpGqQSIuLSPU1hwTrSld40RrUSJ4geEQdjtQTTZKlqH70X5Jtw6zWGWV2c+M7SrUsPurjU44XoBkAk3jjEEVWQ5O0GrA74ni0dlNKTe9zcR5afmKprSoEGZq8c6VmzLIgAV8JTAtMxcgdYpwxh4EpCiCN+tB5U3rcbQQBB0+p3pi7gH0rIBXaxghVh0JH407icodCoFkkmOVvWt0IMCY523oh3AkBKwYn3tUC+5tNh8a9DY1bg8YHCeHn0qDQYzUkQQBxGx/PjSbM50jifhVhxpASVxqKRsTH6FVrEY7vDHdxfgeXOnE1E00Ik72q5dhkqdU4okkIASn+JcyedgPK9VZlsV0b2S4Tvm8QEkAocTM/ulEJ+aVUeSzHHZ4dulR7fZy644MMFHumYIH/ADI1fIED0NT9nQrEtKWT+0R7oABLpAvyCaC7e4Is4/EIUZJVqkcj/ikmXZkpldj4D7w5jjEbGKmSessXjlJl1ZFZ27g0lbABQ6rUFKSNSCbqFoAuNoj4UkwebAuOPOkqUYM8SdrcBwHpRQxiXQsGyHCdX/A/dUPK09PK4uByYpKw6mClWmDzABJ6i4jzrT2ukZYzYtt5StSoISqIm1qLSoEAJ90WB5njSpbADyUEkp5SeRp2iIEUozpHmLHjgDeoV4FQHOnS2ZdBPL9fSt82hKJA6UHsnZahMHp9a9dMX9KINwBQr/Gt8pxK/wDZntYcPhsRhlE9260oI/4OEQPIK28461U8wahRVyInqJ/CvGfEDyoN99UFJJJFgTuRwnyrmz6qSnCcWgIISCVRc8KVukJTqHMSBtvRLGZp0JEAkCFTxPpUTroKSoJAHKoi7UqcjQpsrKbk/CsYaGhPhAtHG5nczx4elWUIIbgbFc/EcKUZj7xA3HzpKKG0oE6hJkiBvRuCWFOJSlPhTJPS0DfzqXC4dJOsqgE7gAn0kjjUGCdCnXO79SdiQPu0bRvfBeJaSpxCCLFSRHmqK697YcV3OXJSkhJUpLaZuNpI/pSR61yTANFWOwrfEutap/jCj8q6P7d8Op5nDNognvSuCYsER+Nb+P5tEllcTbQQ4dvELAX6U1x7QSlCEg6om9rDz3velGPw/dqSlQhVieY3tTbC4hGoa9SlKIAPW0CZqTWBpo2lO/H6xS3tRm2hKWi0CFJgk7gSAvT1IETwnanOEVJSnVvZJkQD1pb2l7p1KQtJkE3G4tw5yaJdKMexefsBlLWhBjeRcHrzrbPGmyr9kQCpJlsnwq6pgxqHI8Daql9ibw6NY1EgGVahBmNMCPrzFIkPulQXqOoXB60tVtM5rVjrWS4tOJZ+zLV40XbUrcWgaultJ6aVfcNJGElKnEKEFKyCDuDuQaU5dmCisOpEKF9pmPetxBvbkasnaN4FpOLbTqJgODjFglXUpMIPEgtq4mq9faMciZWMQHiFEBQWmAeRAFvj9aqOeEDEOhIgatuvH5zRmaYoqcCyIiD1sZrzO8NL7h4Egj1SDSmFgldHy3KmEICihGr94kCDsdjaoF92SotqBSBuOJ46Z2FTY7BtFQ1tgcZPHkeoqArSUyJjmJAHQVftSgDFI1bgzA4i3XagFHSsxpJUIiLHzg/lTQtndQvy5DhXmKwKQ3rCPEo6ZBkzBvv4aiqhQmFA3n+1K32RrVAEDkIpk4nuCErPhO0TbpQT7wUsgco+Mc+NTADDoA/Giez3ag4NbpTqIcSAQlWnxJJKSTyufjShxnSSORoJQvWl7Ez6Y5rmi33VOuC6tgNgBsL3PnQupJ43615iTYUPFE4dHM4nQoFN+YHGnz+J8CQkKiAEyZFtgJuQNvIVV2LKSTtP+atbIBvY2gdB0pbATDoJc1KTskmYsP1ejmXRvMp4Hhf/ADUuFcCU+ISDuDxBN/rVoawmXpSUloJmZEKH9JFG5PqsfHcvispTKhWmep1JAp9jsxyxDg0tuAwJCVKUD6rNvKaq+aY5LjiigEImwO4HAGtZhOXe2WUsCJtahcUozf8AzRZXMDn8qDxPvVWSYPyVRKTPOoIJUofeSY9KlymyT51lg6q9yAa58muP0NhI1KCgnmNVvhR7jKRoSRpClAbyCOMH4VA+zeZI4ef6NFZTh0urKVGAgapJi9gKz0qrm8ySiwnSZA6VWc2bcDqvDplNpg2iCaeN5poToHiVsDw9aXYxgh4LUokKEGdrH+9AI8tdSlvVA1bjnOnf60Dl6wCDeNzKSandWnul6Rf3fLy+vpUjDACRJNhYwoCf5ZogWfsae/zPDqj7xVfklJifWrL7cXlqewiGyQfESfPSBSX2WpK8b3hM6EhPLc8vSmvtQxSDjEBaVHS3PhvHiIn5V0+uvGyl6puKyoOaEuSnEbSbodA4AjZXQ/OlzmCDbyCkGywFJIPwv9asX2ltxBTqKZ2VaQRcERxFaYbOmsSSHdIeQSkrAhLsWBI4HrUzUVTLNcKShvUnwxOoRbntSB1zWSAOkH4C9NnTIBmRa1/1ypVi2Y1K6zI86m4nskzly6W+VyJtPCgkImB1v5VspZUoq5mp2W5JAIt+NXPia0xGIgeEkKm3SL05wufjudEi5umNlDlyG/nNV9xELUOVvxrMOEhY1khJsSI42FjveKn4qHGJyhxwoKG1FK5O1pBgxO/pUmNwboIHdLJCQFQkmFCxB62FWbsPjVGMAllsuqUVl11YhCQkKgGbQJMJufSgMT2pxbDrzYQ0vS4oSU6hy8JBunj60e+4vLxyTcpggrciSAkWknh9KkSkQBqJIjeBH650I2qFaAoR6xt0opWHKwAFn0TAEW4mKlCJ50Tz4eG9RB7ibJ5DeeBPpRK2dKeM7cTJ5UqxiVAwfgNh506A2c4srvsBw+UnrSNgSvbzim2PI0xb86VYdUKI6VJoc3w5bcM/eSFg80qEgj9cKTA07z1/WpvkllKP6SqkdUUifE7CohWzq5AqMUzTlUpSkbiT8Y/KjcBiliEgawdhxnp61DlSRqVMe7aecjhxpzl7wQ5qCPcBVJsLC3zilZskGZvrlTKRfYmet6Pwmaq06VJOpIGxsevyoPAiSpZ3P+a8w4lbvkKm47OeS4/AjiyVEncmvEG296jWxquDvP1/KvWmSNzYWvWmEsRbsQkmonl3rdJ5TUC13PWPyrSpMcs2NDZsrS4g9PxrzLnCFdDU+ftShKuR+o/OsauGWFlxMBC5jcJkfO1b9nGAXnkqTACEwD/EYP1pTkeOKeKhp3g2I8qtmDEvaxKklEat7e8J5cahW+jUYdIFgKCzx6EJNrK/Cp0r3FKO0QWpKW2xKlmPhvUnoHkGFK1qMeD3h5kCYPSi8eVJWUBRKYvafnRruT4jBspMJKdAVKTa4m+0maU4PHPOFSz7oISRfjMWnzvSTlhUmGQoDSlShfVqSSlU9CNqNxbD61BwurcWkQNZlUbxPG/Ot8IoAbSCTG3O1G4bEpJgET8K3l3E60WMYkEftW4ULKMCZ4EijBg0JWl1uBcXiAfU0U9g+9CgBJAnVE6Qdp4gUFhX3Gf2S0yngJuP4TVaCRczNoJmRNr8RwrzEt6QokggJJtsREmtVYkK2N+M7z1qHMFfsHCJ/wBpe/kQY9Jpko7LyudevuTEgVGyK9dpGkRihyqV1IIvQHEUa6PDSNvhMbKkhd+vExt68PhVyadwygPtGIDbgAHHxpA8K/UW8waoSG6ujeHgf7aVDhrEkcwJ4TJ9TU48VcqkafhXWi1YhRgBR9NqEYwxSjWvY3HXrY1uxYgzN/iIpEI+0LTIk1GlfOt373oeaDB45G4pe1h4k86Y4k0MaNKkKczTceVJzTrMjSU06liq3aiRPOtBW6acFPU4Ie8kb9f186KdZOhwpHhMSZ2SLmB1MfCh8AvUogEpBudXCNyOfkKPxiYQUTJknaPCCDcdSR/TVIoXBjwVAwTK+E2opj3B5UNh0zrqalA60dBjdKvrQ63nPdiJovv4CkKBM7K5RsDz86JA1NHyo3pUhOl8pEEHz/tWyVzPP8K2VhidzQiUkcafuehzIOqxEj6Uyxo1NXtEfWmGR9mQrDlwk6j1qv49xbaygq1CYIIHOs7lurvjuMBpJCvDEzEjrXVuz4SEpTIAIgctUR9a5wjBhKJCgpR5XCf71Z8qzQqaUyElK9QWhR2GneeMGYjrU7Xhr8mmKTBQbaigaxyXxnlQGS4gF5x1ewOlM7CNyKJxAWsFSgAsjhsTFiKr2CDt2yNpAMbTufOnfh7kyOu1ziVISUrJvGkKtzmJ3/OkmTeKyR4gRfY8Y+F7edT4jLik6dJKjGlUqJSRuBeL8ZB6RTHBYNLMrXYqPwIEVMifJlu7g37PYQIjl861CEkQtAPpBrR3M0i4M+QvQWIzQkgpSSPrW01IxMsDCVEIccbVwIIg9I41JiVWHeC20jn+FIznUG7dvO4Ipoc9bfBbDBEi6jzkmY+Gxm1XMp+yCY5lSFSmVA3vehMW/wB40pHurKVdJkG1+dHNFaLTYGUyT8Jod91C1HwhUGxmNVxbp51NgU4NFJhQgjcGxqN0VYu0zKVYhy20D4IFIcW3G3KndqQNDxCi3L0GslJtyB+IBqbDFSlACKnZ6btIlQHMgfOrknAn75WT0IiOlJ2suCFNLuZk+RSbfGD8KtreWIInVvBvO8CduE0RNV5Cl92gKJMJBr1vEnYUryp0rACjtb0qyYTApO16WqraFC1Gti0actYICvHUAUSDauutGa2+y0Y9E1tqEUrxrj8VrNGImq84L1b80ANI1ZcTsKJ1ORUKmwxhQPKpX8GU8K2wrBJqkbPMNiU2JEqG1G96jc/esbWMCwH80n1pS3hjwHrRbTe5O8flRsnrkAW2obC/e61M8bGosAJJFJLzFIhPU/o1MwIR6VBiHNRnhw8qIa9z0pGFSKCXhzMSN+Ntzx5Uc1XmKSNJo0reljwuZFtru0QrUo25SbCqxmCQt65kqEmOB5Udk7JLYgkEKN+ltutR5umHUGNhtw3vR682rLyezYj9mBR+UrhaZ+94R5wT+FCYgeGpS73aW1THjEmJgQazoWl5QiaEwaZSTxkmhmccHNYSdQAF4i5mR9KJyg71U+AcztNDZ0gFub+G9r3i1TpcHCpG/ELU9BW3MQ1YaQCDff8AE0cMSlRmQeMCw8qYrwgWFLAA8Xh22Fr/ADpRjsANZEQeBTb5VWkWm32VF1K0qsJED1g84ofF6BAbHnHyPSkTanYUibTuADMX8xTPLcYNBaOlBM3J948JqporE7agQRy286jweFlwGBBUNuNKvt6yopZi5krO0dKlwnftqCw9JBCoKQU2M1el4+PLLsgHPD/8l/8AjI+Aik2NFqbZkVd6tawBrUVW2udhS+AVom41Ci/E5Sy6oPMAkLATwSkHz0ifKissTBnnQ2KALiiNp+lqkYVUaK1bGW0kQYsm3McbctzTbKMUnugFkaha9vKx6UmxGhLqtgoRueSQLc7RTJrMO7GlbbajMyTwO0RaPzo0W1Dy+Tsb1bcsxKkC9eVlM6fsYrUKFxTtZWVV+JIsXiYNCrzCsrKxvWuFoX7VqNWbJsIlYuK8rKBUucZEIkCqz9m0EisrKey0kbcPDY/q1T6eY2HD61lZQWXwK6ahQ2YMcaysoQ8WKLaHg9K9rKGmgbZvXuJ2rKygaHZe7paA/W9D450FaTIiN68rKN8L8pnVeAGa8zKe5QR+8PpWVlZLMsKvjzAP6+NMMoUAomR61lZV4/AP8CZ8Y57ioF41tAJ7xN+te1lMm7ONHdwkiBWuOGtaQhQ2gqsTHG3rWVlWil7DYT3h0qIEiRE8pIpRj3ynaPEL+VZWUSdD3L16UDieJ60Z31ZWVT0sOYwBmjsgD1/CgMKwSsGJCQVHoBafiRWVlXJvFxef+4VhUknneicCjU4lI4kD4mK9rKhlVwU8ATImSZ9ec8KOw+NWUjRh2inbZA/EV7WUxp//2Q==" alt="نتیجه تصویری برای داعش در افغانستان" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"><font color="#009900">نویسنده: </font></font><font color="#009900" size="2"><font size="2">ابوالقاسم قاسم زاده<br></font></font><font size="2"><font size="2"><font color="#009900" size="2">برگرفته از روزنامه کیهان</font><font color="#009900">.</font><br></font>پروژه صلح ملّی در افغانستان هنگامی کلید خورد که با مرگ بن‌لادن رهبر القاعده در عمل فعالیت‌های تروریستی این گروه در افغانستان رو به خاموشی گرفت. گروه تروریستی طالبان اگرچه بعد از اعلام کشته شدن بن‌لادن در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت از اعضاء و هواداران القاعده برای پیوستن به تشکیلات خود، ادامه مبارزه مسلحانه در افغانستان را وعده دادند، اما انشعاب در این گروه با اعلام مرگ رهبر آن «ملاعمر» در عمل طالبان را به حاشیه راند. دولت افغانستان، مذاکره برای «صلح ملی» را به طالبان پیشنهاد داد که پذیرش آن‌ خوش‌بینی به آینده افغانستان و آتش‌بس پایدار در این کشور را به میان آورد. طالبان به بخش‌های مختلف تقسیم شد که اقلیتی از آن‌ها همچنان مسیر جنگ و عملیات‌های تروریستی را دنبال می‌کنند. اما اکثریت، ضمن پذیرش گفتگو با دولت حاکم، بر اساس شرایطی مشارکت سیاسی را از طریق مذاکره پذیرفتند. در این فاصله با پخش گزارش تصویری و خبری، موجودیت داعش در افغانستان اعلام گردید. همه خبرگزاری‌های غرب اطلاع دادند که داعش در افغانستان حضور رسمی یافته و علیه حاکمیت در این کشور اعلام جنگ کرده است.<br><br></font> </div></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-03T17:22:35+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا اتحادی از روی استیصال و در ماندگی http://nf89.mihanblog.com/post/737 <div align="justify"><font size="2"><img src="https://scontent-ord1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16508326_1849395698608564_2967117232543592213_n.jpg?oh=0d7cd1f5cf0072db463f8e3a41ca733d&amp;oe=5907F7CD" alt="عکس ‏محمد نسیم جعفری‏" hspace="0" align="left" height="142" width="236" vspace="0" border="0">امروز (1395/11/15)استاد محقق، استاد دانش و صادق مدبر به منزل استاد خلیلی رفته و با هم گفتگو کرده‌اند، عده‌ای این نشست را به عنوان نشست وحدت و همدلی نامبرده اند و ذوق زده شده اند. به نظر می رسد </font><font size="2">اگر این اتحاد از روی صداقت باشد، کاری پسندیده است، اما نباید فراموش کرد که‌ قبلا نیز اینها چندین مرتبه در کنار هم روی خاک نشستند و اتحاد و همدلی شان را اعلام نمودند، اما بعد از مدتی شدیداً به همدیگر تا سرحد حضرت جیب و پوچاق خربوزه حمله کردند.</font><font size="2"> اختلاف و اشتباه اینها به خاطر منافع شخصی شان، حزب وحدت را که‌ میراث ماندگار رهبر شهید و نماد اتحاد و اقتدار مردم ما بود، نابود کرد و مردم ما را از معادلات سیاست و قدرت حذف نمود، اما از آنجاییکه از قدیم گفته‌اند جلو اشتباه را از هر کجا بگیری خوب است، اگر اتحاد اینها از روی صداقت باشد، کاری نیک است.</font><font size="2"> <br><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-01-29T12:59:25+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا از نسخه های متفاوت عدالت خواهی تا عدالت اضافی http://nf89.mihanblog.com/post/736 <div align="justify"><font size="2"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/2/4880427_238.jpg" alt="نتیجه تصویری برای جنبش روشنایی" hspace="0" align="left" height="205" width="249" vspace="0" border="0">در زمان ظاهرشاه، وقتی ابراهیم خان گاوسوار قیام کرد، ظاهرشاه سران هزاره از جمله هزاره‌هایی را که در دولت کار می‌کردند، برای میانجی‌گری به نزد گاوسوار فرستاد، هزاره‌های دولتی گفتند که وضعیت خوب است و ما را که‌ می‌بینی همه در دولت رئیس، مدیر، جمدار، تحویل‌دار، مأمور و... هستیم، چرا مردم را با حکومت درگیر ساخته‌اید؟</font><br><font size="2">ابراهیم خان گفت: بلی برای شما اجیران حکومت وضعیت خوب است، چون چوکی تان نرم، خانه‌های گرم و خوراکه تان هم پوره است، اما اینکه مردم هزاره در دایکندی، دایزنگی، غزنی، غور و... به خاطر حواله مالیات سنگین روغن زرد کمرشان خم شده، از ترس باقیداری مالیات روغن زرد آواره شده و حتی مأمورین حکومتی، دختران جوان هزاره را به جای روغن زرد باخود می‌برند، برای شما مهم نیست چون شما آدمک های اجیر در لیسیدن پس مانده کاسه تبعیض و استبداد سهم دارید و ادامه کاسه لیسی را به نفع خود کثیف و بی خاصیت تان می دانید.... </font><br></div><br> text/html 2017-01-28T15:57:57+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا تصاویری از طبیعت زیبای مالستان(قریه قولخوشی) http://nf89.mihanblog.com/post/735 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b><font size="2">قریه قولخوشی<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/gholhkoshy.JPG" alt="" hspace="0" height="315" border="0" align="bottom" width="517" vspace="0"></font></b></span></div> text/html 2016-12-21T16:48:41+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا به مناسبت اولین سالیاد ارتحال مرحوم استاد آریانپور(ره) http://nf89.mihanblog.com/post/730 <div align="justify"><div align="right"><font size="2">در یاد تو ای همیشه در یاد!</font><font size="2"><br></font><div align="justify"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/1454852_1664405400502922_3120343561599875676_n1.jpg" alt="" hspace="0" align="left" height="210" width="212" vspace="0" border="0">سال گذشته در چنین روزهایی، مرحوم استاد افتخاری مشهور به آریانپور، پس از یک عمر تلاش علمی و تحمل نامهربانی های روزگار، رخ از دیدگان اشک آلود خانواده، بستگان، شاگردان و ارادتمندانش برگرفت و در آغوش سرد لحد سکنی گزید. مرحوم آریانپور، از نوجوانی به مطالعه تاریخ علاقه مند شد، با خواندن نسخه‌ی «گاهنامه ایران» در باب هویت تباری هزاره ها دچارشک علمی شد. سالها بعد با ورود به کابل به کتابخانه ملی افغانستان راه یافت، با مطالعه نسخه های خطی آنجا، سوال های بیشتری برایش مطرح شد. حاصل مطالعات نخستین‌اش، استاد رابه این فرضیه رساند که هزاره ها همان آریایی های اصیل است. از آن پس هر چه زمان می گذشت عطش افتخاری به تاریخ پژوهی بیشتر می‌شد. استاد در ایام جهاد، به جهاد رفت، با آلوده شدن فضای پساجهادی، به ایران آمد و ادامه‌ی عمر با برکت خویش را با کمال سادگی و بدون هیاهو صرف پژوهش و تألیف نمود و سرانجام فرضیه اش به این نظریه علمی مبدل شد که سرزمین «ایران باستان» یا «ایران تاریخی» همانا سرزمین «هزارستان» کنونی است و بدون شک مردم «آرین اصیل» یا «آریایی» های تاریخی و باستانی، همین مردم هزاره اند که تا کنون در سرزمین «ایران ویج» یا همان دیار آبایی و اجدادی خویش سکونت دارند!؟</font><br></div></div><font size="2"><br></font></div> text/html 2016-12-11T15:47:17+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا تصاویری از طبیعت زیبای مالستان(بازار شنیه ده) http://nf89.mihanblog.com/post/734 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b><font size="2">بازار شنیه ده<br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/shineadeh.jpg" alt="" hspace="0" height="296" align="bottom" width="511" vspace="0" border="0"></font></b></span></div> text/html 2016-11-21T12:51:30+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا جشن فراغت دانشجویان مالستان در بلخ http://nf89.mihanblog.com/post/728 <div align="justify"><font size="2">انجمن دانشجویان مالستان مقیم بلخ هر سال برای فارغین دانشجویان مالستان محفل و جنش برگذار می نماید. امسال نیز روز جمعه ۱۳۹۵/۸/۲۸ در تالار موسسه تحصیلات عالی رهنورد این محفل برگزار شد. در این دوره ۱۰ دانشجو از دانشکده های مختلف فراغت یافته بودند.<br>&nbsp;<br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/15134452_1808035519443830_370287350_n.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" height="258" width="466" vspace="0" border="0"><br><br></div><font size="2">این محفل در حضور رسانه های تصویری و کتبی با حضور محمد اسحق امینی رئیس موسسه تحصیلات عالی رهنورد و محترم استاد جمعه زاولی استاد در دانشگاه بلخ و رئیس موسسه تحصسلات عالی البرز، نصرالله فرهنگ رئیس روند ملی عدالت و آزادی، داکتر اکبری استاد در دانشگاه رهنورد، استاد محمد الله رفیع استاد در دانشکاه بلخ، انجنیر شفیق الله حسینی و جناب محترم اعتمادی معاون علمی موسسه تحصیلات عالی رهنورد و روئسایی انجمن دانشجویی و دیگر مهمانان، دانشجویان اعم از خواهران و برادران محفل فراغت برگذار شد . <br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/15174485_1808035506110498_852018268_n.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" height="240" width="461" vspace="0" border="0"><br></div><div align="justify"><font size="2"><br>در این محفل مقالات، شعر توسط دانشجویان به خوانیش گرفته شد و همچنان موسیقی با صدای دانشجویی فرهیخته اسد لعل هنر نمایی شد.<br><br></font></div></div> text/html 2016-09-28T13:45:41+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا ششمین یادواره شهدای مالستان برگزار شد http://nf89.mihanblog.com/post/746 <div align="justify"><font size="2">شش سال است که مراسم یادبود شهدای مالستان با حضور هیئت‌های مذهبی مالستانی مقیم تهران با میزبانی یک هیئت برگزار می‌شود. مراسم امسال با میزبانی «هیئت حضرت امام سجاد (ع)» مربوط به قریه‌های پشه‌خانه تا جمبود، با رویکرد معرفی «سرداران شهید مالستان» برگزار شد. مراسم با تلاوت قرآن توسط حجت‌الاسلام آقای محقق شنیه ده، آغاز و با نوحه‌خوانی نوحه‌خوانان هیئت‌ها و اجرای «علی‌مدد ضوانی» ادامه یافت. <br><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/malistan.jpg" alt="" align="bottom" width="524" vspace="0" hspace="0" height="294" border="0"></div><font size="2"><br>سپس «محمدحسین فیاض» از طرف هیئت میزبان خوش‌آمدگویی نموده و ، گزارشی از روند برگزاری مراسم ارایه کرد. <br><br></font><font size="2"> </font></div> text/html 2016-09-22T14:43:57+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا شماره های 17-18 فصلنامه نگاه فردا، منتشر شد http://nf89.mihanblog.com/post/727 <div align="center"><font size="2">شماره جدید فصلنامه نگاه فردا </font><font size="2"><font size="2"> ویژه خزان و زمستان&nbsp; 1394، منتشر شد؛</font><br> آنچه در این شماره می‌خوانید، به ترتیب بخش های فصلنامه عبارتند از:<br> <span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><b>نگاه نخست:</b></span><br> ضرورت آشنایی نسل امروز با اندیشه های دینی و سیاسی شهید وحدت ملی عبد العلی مزاری(ره) / سردبیر(محمد صادق افتخاری).<br> <span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><b>بخش اندیشه:</b></span><span class="text_exposed_show"></span><br><span class="text_exposed_show"> 1.مسئولیت مدنی والدین از منظر فقه امامیه و حقوق افغانستان / محمد مهدی امینی(ماستری).</span><br><span class="text_exposed_show"> 2 اسباب آمرزش گناهان از نگاه قرآن و روایات /محمد باقر محقق(ماستری).</span><br><span class="text_exposed_show"> <span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><b>بخش سیاست و اجتماع:</b></span></span><br><span class="text_exposed_show"> 1.درنگی بر حماسه بیستم عقرب و ریشه‌های آن / دکتر جواد محسنی.</span><br><span class="text_exposed_show"> 2.گزارش تفصیلی از همایش بزرگداشت مقام علمی استاد آریانپور(ره) / دکتر عبدالعلی عادلی.</span><br><span class="text_exposed_show"> 3.راه دشوار هزاره پژوهی(یادکردی از استاد آریانپور) /دکتر عبدالحکیم محمدی (کاظمی).</span><br><span class="text_exposed_show"> 4.ضعف مسئولیت دولت های ناتوان /حمید افتخاری(ماستری).</span><br><span class="text_exposed_show"> <span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><b>بخش روزنه:</b></span></span><br><span class="text_exposed_show"> طرح شناسه سازی حوزه های علمیه مالستان(حوزه علمیه شیرداغ) /دکتر عبدالعلی عادلی. <br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/264352465sfgyeghsg.JPG" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="349" border="0" align="bottom"><br><br></span></font><font size="2"><span class="text_exposed_show">گروه مطالعاتی نگاه فردا، از مقالات نویسندگان در هریک از محورهای فوق استقبال می کند.</span></font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-09-19T18:40:58+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است http://nf89.mihanblog.com/post/542 <div align="center"><img title=" babol2011.blogfa.com---(زیباساز وبلاگ)--" src="http://s1.picofile.com/file/7992473652/_babol2011_blogfa_com_6.gif" width="505" height="350"></div> text/html 2016-08-05T17:12:13+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا مواجهه منطق استبداد با منطق روشنایی http://nf89.mihanblog.com/post/722 <div align="justify"><font size="2"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRa7S-3_0-pGseJvw8wmNdQqdHM9AvYBA6llxCvZzVDziMvJnUL" alt="نتیجه تصویری برای تظاهرات کابل" align="left" border="0" height="176" hspace="0" vspace="0" width="264">جنبش روشنایی، بر مبنای دادخواهی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی ای که قانون اساسی کشور برای آنان تعیین کرده و نیز حمایت از توسعه برابر و منافع کلان ملی شکل گرفته و با استراتیژی اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز، فریاد عدالت طلبانه خود را در قالب نقدهای حضوری از ریس جمهور، همایش ها، و تظاهرات خیابانی، در یک مقیاس وسیع در داخل و خارج افغانستان، سرمی دهند و با اهدای شاخه های گل به نیروهای امنیتی و پاکسازی زباله های مسیر راهپیمایی، پیام برادری و مدنیت <span class="text_exposed_show">را به همه شهروندان و اقوام ساکن در این کشور اعلام می دارند، اما حلقات خاص در بدنه حکومت وحدت ملی، در مواجهه با این منطق، به جای مسئولیت پذیری و مهار بحران، به قومی سازی این اعتراضات مدنی و نفاق افکنی میان ساکنان این مرز و بوم تلاش نموده و با منطق استبدادی قرن حجری، اعتراضات مدنی شهروندانش را در برابر رسانه های جهان، در لندن با مشت و لگد پاسخ می دهد<br>&nbsp;</span> </font></div> text/html 2016-07-23T18:48:01+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا یاد شهدای مالستانی جنبش روشنایی گرامی باد http://nf89.mihanblog.com/post/725 <div align="justify"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.</font></b></font><br></div><font size="2"> حادثه تروریستی تلخ و تألم بار امروز (1395/5/2) در چوک دهمزنگ (میدان شهدای جنبشروشنایی) کابل مایه تألم و تأثر عمیق شد. این حادثه در جمع صدها هزار نفر از سربازان عدالت خواه مردم هزاره موسوم به <u><font color="#009900"><b>جنبش روشنایی</b></font></u> بوقوع پیوسته است که از چندی بدینسو فریاد عدالت خواهی سرداده و سران حکومت وحدت ملی را در همه عرصه های حکومت داری به خصوص تغییر مسیر برق توتاپ (ترکمنستان- افغانستان) از مسیر اصلی اش یعنی با میان-وردک به سمت سالنگ مقصر می دانند.<br>&nbsp;<br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/13781722_857938521003017_1917508167770413211_n.jpg" alt="" width="521" vspace="0" hspace="0" height="283" border="0" align="bottom"><br><br></div><div align="center"><img src="http://www.8pic.ir/images/mags8kr604l50whfalxm.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="2"><font color="#009900"><b>گروه مطالعاتی نگاه فردا،</b></font> <font color="#FF0000"><b>شهادت شهدای جنبش روشنایی و عدالتخواهی، بخصوص جوانان پیشگام مالستانی آقایان عنایت هومن، شهید باقر محمدی، شهید نوروز حسن زاده، شهید شاه حسین حیدری(ره)</b></font> را به همه عدالت خواهان، مردم زجردیده هزاره و خانواده های شان تسلیت عرض نموده، علو درجات برای شهدا، شفای عاجل زخمی ها و بردباری و صبر برای خانواده های داغدیده مسئلت مینماید.</font><br><div align="center"><font size="2"> روح شهدای عزیز شاد و راه شان پر رهرو </font></div></div> text/html 2016-05-07T11:58:18+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا توتاپ و تبعیض آشکار (بیانیه گروه مطالعاتی نگاه فردا). http://nf89.mihanblog.com/post/721 <div align="justify"> <div class="im_message_text" dir="auto"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/armnegah.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left">حکومت اشرف غنی بعد از چالش برانگیز شدن انتخابات و شبهه تقلب بر اساس ائتلاف گروه های عمده بر مبنای مصالح ملی به وجود آمد. در این حکومت ائتلافی و شورائی بر مشارکت سیاسی احزاب قومی تاکید می‌شد. شرط و مبنای اساسی ائتلاف مزبور رعایت عدالت، مصالح ملی و اولویت نیازها در تصمیم گیری های دولت بوده است بدین رو، باید توسعه بر مبانی فوق، قانون و هزینه های متوازن و متناسب استوار باشد. پس، هر برنامه کلان توسعه ای- سیاسی، اقتصادی و غیره-باید در چارچوب مصالح ملی و عدالت اجتماعی تصویب گردد و مصوبات خارج از آن و براساس معیارهای قومی و مذهبی اعتباری نخواهد داشت. مبانی فوق اقتضا دارد که اعضای کابینه بعد از بررسی کامل و همه جانبه برنامه و پروژه توسعه ای بصورت کارشناسانه و تخصصی آن را تصویب کرده و اعلام و عملی سازند.<br> متاسفانه در حکومت فعلی اولا سیاست گزاریهای مهم انکشافی در زمینه های اقتصادی، اداری و سیاسی تحقق نیافته و دولت برنامه روشن و قابل قبول صورت نداده است. در برنامه ها و سیاست های که تصویب و اجرا می شود، کارشناسی لازم صورت نگرفته و از نظارت و ضمانت اجرایی برخوردار نبوده است و برخی از سیاستها و برنامه های حکومت فرایند قانونی خود را طی نکرده و در آن، مصالح کشور و ملت لحاظ نگردیده است. یکی از مشکلات سرراه پروژه های توسعه ای بر اساس عدالت اجتماعی و اولویت نیازها، دخالت احساسات مذهبی-قومی در فرایند تصویب و اجرای پروژه توسعه ای است. به عبارت دیگر اغلب برنامه های انکشافی جنبه سیاسی، قومی و منطقه ای بخود می گیرد و با همین نگاه تصویب و یا از اجندا حزف می شود. مشکل دیگر وجود عناصر شدیدا قوم گرا و غیر دموکراتیک در کابینه حکومت و دولت است این افراد که به عنوان رئیس، وزیر و اعضای شورا اند از نظر مذهبی و یا قومی همگرا اند و به دلیل اکثریت معمولا از تصویب برنامه های فراقومی و منطقه ای جلو گیری می کنند و آن را به سمت و جهت دیگری سوق میدهند بدون اینکه اولویت ها، نیازها، هزینه ها، عدالت و مصالح ملی را در نظر بگیرند.</font></div></div><br> text/html 2016-05-03T17:27:47+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا گرد همایی جنبش روشنایی در شهر قم http://nf89.mihanblog.com/post/723 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/aksha/FB_IMG_1463851928666.jpg" alt="" align="left" border="0" height="214" hspace="2" vspace="1" width="287">روز حمعه:31/2/1395ش، جنبش روشنایی مهمان مهاجران افغانستانی مقیم ایران و شهر قم بود. زنان و مردان اجازه تظاهرات در خیابان را نیافتند لذا در مدرسه مبارکه حجتیه جمع شدند و علیه تبعیض سیستماتیک شعار دادند.جلسه با تلاوت قرآن کریم شروع شد و دبیر ستاد جنبش روشنایی در قم روح الله روحانی گزارش از فعالیت ستاد ارائه داد، خانم علیزاده شعر خواند و دکتر عبدالحمید اعتمادی درباره توتاپ صحبت کرد و سرانجام سخنران جلسه دکتر عبدالمجید ناصری در باره جریان عدالت خواهی و تبعیض سیستماتیک در کشور صحبت نمود.جلسه با دعا اختتامیه استاد رحمانی و عکس های یادگاری و قرائت قطعنامه به پایان برده شد. نکات جالب و قابل توجه نیز در حاشیه جلسه وجود داشت از جمله: </font><font size="2">1. هنرمندان با رنگ های که تدارک دیده بودند به صورت جوانان و نوجوانان پرچم سه رنگ کشور را رسم میکردند. 2. خطاطان پلاکارت های را نوشته بودند و در اختیار جوانان قرار داده بودند. <br></font></div><div><br></div> text/html 2016-04-29T06:51:37+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا جوان، شگفتی ها و رسالت‌ها http://nf89.mihanblog.com/post/716 <div align="justify"><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTExMWFhUWGBYYGRgVGBgXGRkWGBUZFxYSGRcbHiggGBolGxYXIzEhJSkrLi4uGR8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzAlICYuLS8tLS0tLS0tLy8tLS0vLS0tLS0tLS0tLy0tLS01LS8tLS0tLy0tLS0tLS0tLS8rLf/AABEIAQMAwgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABgcBBAUCAwj/xABEEAACAQIDBQYDBQcBBgcBAAABAgADEQQSIQUGMUFRBxMiYXGBMpGhFCNCYrFScoKSwdHwojNDU7Lh8SRjk6PCw9IV/8QAGgEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAIEBQMBBv/EADMRAAIBAgQCCQQCAgMBAAAAAAABAgMRBBIhMUFRBRMiYXGBsdHwMpGhwULhFCNSYvFD/9oADAMBAAIRAxEAPwC8YAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgHKxeNZ64w9I2KhXrOADkQnw0xfTO9j6KCdLreSWl2TUbLM/I6siQEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEA5W822RhaBqZc9RitOlTHGpWc2SmPfU9ACZKEczJ04Z3b7+B62Bsw0KQVmz1XJeq/7dVvib0FgoHJVUcok7sTlmem3A6ciQEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAhGzsV9u2rUbQ4fADInRsQ9w79DlAYeWh5zu+xT736FqS6ujbjL0JseM4FUzAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAONvjtb7Lg61YEBgtkJ4Z28KH2JB9pOnHNJI60KfWVFE5XZbsvuNn0zxasWqseuY2U/yKsnXd5s6YuV6rXLQld9ZxKx7gCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgFa9teLPc0aQNrs9Q/wLlH/OflLWFjdtmj0dC8nLyJ9svDinRpUxoEpov8qgf0laTu7lCcs0mz7OdQZ4RPrAEAzAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAp/tgqXxaryXDg/zPUuf9Il7DaRv3mz0cv9d+/2LWwVbPTR/wBpFb5qDKLMeSs2j1V4QeHum1xeAexAMwDMAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBABgFOdsFMjGo3JqCD5VKlx+ku4d9jzNvo13pNd/6RYm5eJ7zAYc3uRTVCfzJ4D9VlWorTZmYqOWtJd/qdkyBXPlh2sbQDYgHqAZgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAaW0MYKbUF/wCLV7v0+6qVP/rt7z1K6ZOEMyk+Sv8AlL9m7PCBWfbPg7rh6o4gvTv5mzL/AMrS1hnujW6LlrKPgza7IseGw9TD31pNmA6LU1/5g0hiFaVyHSlPLUUua9PiJ5OBmHwqCxvANlGuIB6EAzAMwBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQCLb/VzTXB1OSYyjf8AdZalMn/XOlNXuu4tYVKWdf8AV/p/okwqqTluM1g1ri+U3Aa3S4OvlOZVIlv6i4nDVqSLmNEd9mBBVWQ+KnprnyFtPMSdGdpouYGeStFvjp9yu9wNo/ZscC3wVj3Z6eK2Un+Kw9zLVZXh4G10hR6yg+a19y7zKR8yfOqsAxRaAbAgGYBmAIAgCAIAgCAYJHz4fr/SAaG2ts0sKneVSQuZVJAzWLcCbcBITmoK7JRi5OyPlsHeDD4vvDQYt3b5GuLa2BDC/Ig/QxCamroSi46M87H3gp4itiKKq4bDsqsWHhOa9ipB/KdDY8NNZ5Tqqd7cHYSjY686ERAEAQBAId2tUydmVWHFGpMP/VVb/wCqdaP1ouYB2rrz9DkbPxlIOuNqOFatSvQRWfvKj92GamRopAeoQq3tc8jM7/HdKvKcpuz2jw+e57WnLL1Ntnv4G/uniqeEz4PuHSmC5pE2qVK4VWNau9jrdhYADpbS0sJ5dCo3rcq7eDBdzimpEFQLMoIN8hylG8Vr2VyCeIIN9RNGE88Uz6rD1lWhGXNa+jLn3K22MVhgxPjQlHH5l5+4sf4pUnHLKx87jKHU1XHhw8DusJEqnwGhgGwjQD6QBAMwBAEAQBAPLuBqTaARXfbBVsQuHbC1MlWhWWqC1wpAUqw4HUg24cCRznKqnJdk602lfNsRvePYWIqOapQO5VAzLlzMUUDMRpx10A0mPXoYqVXM1deP58fDwN7o/F4anDK3Z96/F9diLbOx+IwuIVELpndFqKBkY3Nr+IDXW17c7zrQ0kr3XzZ/dnXpKk61NSpWaV7/ADyJsm3KYxLd1iKiUqBepUC0UtULPY0X4N3ps1ri9r81zG268ItttxSfLf4/nEwaVNy7KjmbX27yV7K3mwuIdqdOoM6sQFNgWAUMXUcSuv0MsU68Ju0WcqtGdJ2mrHYnU5CAIAgHH3wwhq4HE0wLk0alh1YKWUfMCSg7STO2HllqxfeikMMprYEWuKmCcm3PuKxvfzy1AfYzn0jC3bRvxw1KeLSqbSXhqv6/Jp19oYlmDtWq5gQQc7LYjgVsRltc8LcTMx1JX1Zp/wCJQUbQivsvyzv7dWvisGMVW8dbDECoxW16LfBmA0zBs2tuDX5TWwlVyVpGVDLQqulHZ6rxW/3XoeNy94fseLVmb7muAH10DDRX9NbHyJ6S3Vhmjpujtj8L19O8d1t7F4ggi44GUz5Y+VQQD2sA16e1qJrHD5/vQL5SDqLAmx4E2I0/sYPbaXN+DwQDMAQBAPNWoFBYmwAJJ8hASuUxvdv/AFajstBjTpi4zDRmHW/FR0Asep5C7Tw6SvLc3KGBjCN6mrIZU21VJ1q1Cf32v87zvaPIs2prS34N/Ab24qmfBXqW6Mc49LPcfKRdOnLgQlQoz3ivT0JTg+0BKgC4vDK9uDIATfrkfh6hpWqYKMtvycHgpQd6M2vnd7HVqbx7KrkszMrNbN926knkTlBBPHWUa/Rcass04/k50aeLofQl+DzhdrbLwz99RDtVAYAgOSA3EDOQBe0nRwHV/SreZOrTxeJsqlvx+tSysBVz0kfhmVWseOoBt9ZJq2hjzWWTR94IiAIBgiAUPs0/YMZVRwSiM1F1tfNSY2vYC58OQj0HnLs49ZA+nlHr6Ckt9GvH5oduvu09LNUNVO5S7q7Et92f94QASw1sbDoZjSpNayexCHSUH2ctm9+GvnsS3D1sBh6ZwbZmWsB3jMrEN3q28R/AMoGh4AjznTradKybM2dPEYh9fy7+XqVHvJsh8PWOGY5rNdH1OekwutS/A3HTQWI5TXpyzK59DhayrU1L7+PEsrs03rFVThqh8aDwkm+ZBp/Mulx0IPWVa0MrutjC6TwmSfWRWj9f7J3VWcjJPKQCMbyYVzVapSW9RFQjlwJ8f5rXHh6j2NOvVcG3yLVCEZJKT3NjDbcrPhVYhVr28WXVc1yBlBJ42B52ueNjIvFZ1aG5KeHjCbV9OB3dlmoaYNQ3J8rS1SzZe0Vp2vobk6EBAEAiXaftE0sCyg2NVhT9rFm+aqR7ztQjeZe6OpZ6yb4alNbN2HXxTZaNJqhHG2gHqxsB7mXpSjHdm5WqU6avN2OtW7OtoLr9mv8AuvSP/wAryCrU+ZVWMw7/AJfh+xwdpbCrUTapSqJb9pWA/mtaSTjLZnWMqc/pd/M59MH0np0imfdMw1U3I9560dMp0tnsaj06QuXqMqAC1wWYLr6EznKSWp5OpGKcuR+j6aBQAOAAA9BM4+UbvqeoPBAEAQCpu1vZLU66YtRdKgCPa+jqLhumqC38HO9paoS0ym50XXvF03w28PnqfDdPbbV8O+EVwtXK3cM4uLka0WuCCOItroSOQnPEUf5o86Rwv/1jtx9/c6OythjEYlkqHDpiBTRq5o1jUqFyqfFQqU/u1sQoysBoLA8FpdWpaMzoYiVJ9n8ki3n3Lp18IlGjZalFMtJm1uANabnjZuvI69QbVGSp6LY7YXHzpVXKWqlv7lOGs2Gqj4kq0m/iDA6g/wBRwt5S9lUl3H07hCrC26ZdW528tPGUbjR1sHXmrf8A5PI+3ESjUpuDsz5TGYSWHnZ7cH8/J3ALGQKZ4xWFWouVr9bgkEHqCOEhUpxqK0idOpKDujj4jYDLVFShkvcEiqWKjW7FU1Fz10tK0cPKnK9O1u8sKtCS/wBifkSMS4VDMAzAEArXtZdqlbC4dNWOYgdWdlRPqG+ctYeyTbNjotKMJzfy12ydbB2TTwtBKNMaKNTzZvxOfMn+g5SvOTk7szK1WVWbmzn7z70UcIl2a7H4VHxN6dB+Y6e8QhKbsidDDzrOyKX3j3mr4tvG1kB0pg+EeZ/abzP0vaX6dKMNjcoYeFJab8zV2JsGviWIooah55bZV05sbAe5ElKajudJ1YUlebsT7YfZS/HE1wt/wUhmI/jbS/8ACZXliV/FFCp0olpTj9/b+yX7C3FwOFZalOmTUW5DuzMQTxIXRQdeQnCVWT0KFTG1qicW9HwJLOZVEAQBAEA09r7Mp4mi9GqLo4seoPEMDyINiD5T1Np3ROnUlTkpR3RQ+39i1sDiMtS/G6VBcBwDo6kcGGmnI+xl+ElNH1OGrwrwzLzRYnZ/vatYZKthXsATYA1At7N+8NdPcacKlWlkd1sY+PwTpPND6fT+ifqwIuJyMsg3aNuiK6nE0VvWUeNQNaigfVwOHUadJ3o1cuj2Nbo3HdU+rm+y9u7+vnMq3YW2XwtUVUHQMvJlPFT/AEPvLc6amrM38Th414ZJeXcy9tibVp4mktRDcEe4PNT5jnM5xcXZnx9ejKlNwkb08OR6vAPYgHoQDMAQCu9tkNt3D5uC01+arVcfUiWYu1F/ORr0rrAStz9kbW92/dOgDTp2epwsD4VP5yOJ/KPe0hTouer2OGFwEqnalovmxUO0cdUr1DUqMXY8SenQdAOQEvRioqyNuMIwjlitCX7i7htistauCmH4qBo1T0/ZX83Pl1nGrWy6Lco4vGql2Yb+hcOBwVOigp0kVEHBVFh6+vnKTbbuzElOU3eTuzYnhEQBAEAQDF4BmAYgGjtnZFHFUjSrJmU8Oqnkynkf84SUZOLujrSrTpSzQZVG29wMXhmz0L1UBzA07iopFyCUGpPD4b+gluNaMtGb9DpKlVWWej79vnid3c7fsFhQxJy1b5QzAqHPDKwIGR/ofpONWg12o7FPGdHZV1lLWPp4c0WLSqhhpOBjlW9pu6GQnF0F8DH71QPhYn/aAfsk8eh15m1yhV/iz6HovHZl1U3rw9vYju5m8bYSrYk92xGYdDycDqPqNOknWpZ1dblzHYNYiF1utvYu3DV1qIHUgggG41BB1BHlKB8pKLi7M4++mPejhHdLg/DmXUqW0VrHlfT+ISdOOaVi1gKUatZRl9uZjdPeFcRQUm2cCzgHVWGh04gHiPIzyccjsMZhXQqOPDgSFWB1BvIlM9XgHG29vFRwyZnYDpzLHoq8/XgJ7GLk7RO9DDVK0ssEUlvNvI1fENXW6EjKLE5rAFdW6kE8JoU6ahGz1PpaOHjQpdW9ThAk8dBOm511ZZe4PZ/3gWvi1snxJSYav0ZxyX8vE89NDWq17aRMjGY5R7FLfn7FsKoAsNAJTMUzAEAQBAEAQD4u33ijqrfQr/eD3gfWDwQDmV9oulYIVGQi5a+o4e3P6GV51XCdmtDrGnmjdbnKx+8xqOaOEsXVwjs4OUHNlso0zC9xm4D3vJ9dFuyJOhKKvIb5bm0scmbRMQo8NS3H8j24r9Ry5g2qVVwfcd8Hjp4eVt48v2iFbu7118FV+y40NZDlzHVk6X/bpnkeNuF+A7VKKms0DSxOCp4iPW0OPDg/Zlp4bEpWT8LKy+TKykcRyIIMqbMwWpQlyaKZ3+3UODq50uaLk5D+yeJpk9RyPMeYM0KNXMrPc+o6Pxqrxyy+pb+50uzfeo02GHqt4SfuyeTE/wCzPkTw6H105Yil/KJX6UwWZdbBa8ffy9CzNtYcVcNWXiHpuPfKbe97SrF2aZh0J5KsZcmj89UtpPScOjlSOBU2M03GNrM+3qQpuOWauiebv9pWUWxAJNvjpgXP7y6A+ot6SrPC8YGLiehru9F+T/T+eJ72z2m3W1Cm1/2qttPMIpIPufYxHCv+TI0ehbO9WXkvd+xXm0dqVKzFqjl2PM/p5Dy4Sykoq0TUShTjlpqx4wGBqVXVFUs7EBVHMnhxnr0V2c5NRWab0Li3M7O6eHy1sTlqVhYqvFKZ5H87DrwHLrKlWu5aR2MHF9Iup2aei/L9ieysZggCAIAgCAIAgGpjGs9E9XK+xRj+qieko7M2GeeET1AOTtjZdSsy2cKoHIeMG+pB4EEaWI85wrUpVNL6HelUhBap3PeB2MtPnexuNLHTmx4t+nlIUsLGn3ntXEOZ05aK5HN9N1UxtPSy10Hgf6923VT9Dr1B60qrg+4uYPFyoS/6vdfsrjdfeGrgapo1gwQNZkPGm97Fl8r8RwPEefavGLjnvbvNjFYWOJjnhvbTvLWrUqGNw5RrOjjip+TqeRB+olSnU2lEwYSnQqXWjRRe8exKmDrtSflqrcmU8GH9uRuJpwmpxufWYbExr01JeZZvZ5vT36d1VP3ijW/4l4Z/UcD7HnKValkd1sYPSOD6qWeP0v8AD+bFR7xYI0q1WlwyVHX2DED6AS6nmimfQxqdZSjLmkcu55QeZnwMrcxuLuRL91dycTi7MF7un/xHFhbqq8X9tPMSE6sYeJVxGOpUNN3yXzQl+192qWBr7ONG+tcLUZuLsWp5T0AADaDr7zjGo5xlfkZ1PFSxEKuflp3blmyqYwgCAIAgCAIAgCAc/bhtSzj8D02v0XOoc/ylp6jpT1dvE3VIN/O08OZhRrp0EA9M+l4BXlPtRwhPGsvmUW30Yzt/jzNR9FV1y+5MN39t0sUhek4dRoSLgg9GU6gzk4yi7Mo1qM6Uss1Y6GIoBxYlhre6sVOnmJ4cStt69lVFNbEKxZ6VVULkAnI6jL+E3YZ1X0boBKMl/kKdKqnaOqa0vpf8cfwbWFrRpxS/5J6eD8dnZv8As5W5++P2ZwtY/dODUJsboTckZQNMxA06m44yUJRpWhFWilzuXa/Rs8XRVaF82mm2mnPlz8uBOd4dlUNqYQPRdWNi1KoOTc0bmAeBBFwbG1xL9CslqtjIo1KuBrONRW5r9+xTWHrVcLXvqlSmxFjyI0KkfQ+s0WlOJ9DJQr07PVM7u8Wz2xhXGYemzrVAFREUuyVlAVlIGtrBSDbr1E405ZOxLh6FTDVVQXUVXa2zeiaGytwK7XavaioF9fE1tdbDQcOt/KJ4iK+nUhX6VpQ0prM/sjhbb2M+GqZTqOKsODDr/cf4elOopq6LOHxUK8c0d+KJx2X7zlWGFqNp/uyTy50/6j3HSV8RT/mvMzuksNf/AGx8/f3Jb2iUvuaFT/hYqg59C2T9WE5UXq1zTKGCl2pR5xa/ZJxVU8x85yKZ7gCAIAgCAIAgCAa+0MMKtKpTPB0Zf5lIv9Z6nZ3JQk4SUlwObsXHmpRpVCLM6eIdHA8S+oNxDVnYlVjlm0dQNx9gP8954czziGsrHyb9IPVuflssdLTTPspXWxbnYh8GK/epfo8rYndGN0xvDwZZzuACSbAcZVMUim+GLqHD1O78SMpzqy6Cnrme/FbWOpvw4dOFV6fPuWaUIv6tCrdrYBQSRYra4It00NwfI+Xrxnlem3F5VqfcYes3BKO53uyband4n7PYkVw1+AyvTDMOfiBUH3PrOeHk1JxaMrp7DTqRdZ6KNrd99/CzO72m7rCqpxVIfeIPvQPxIOFT1UD3H7omrQq27LMjo7F5H1Utnt87/UhG5G8P2Ov4j91UID/lP4alvLn5E+U71qeeOm6NDG0OvhputvYt/G0wwBHB7g215H6eczz5pkZ29slawPeLoTbMupGmUH2+UlCTi7o60a0qU80StcZha2DxNvx0mV1IvZgCGVh1U6fUHW80YtTj4n0cKkK9O/Blnb+bZL7Mp1KQUrWamDmBuqlGqKRY6MGVePnKdGHbs+Bj4Slau1LdX9iI4btBxYa7rScc1ylT/MDp8jOzwsOFy3LAUraXRc2Dqh6aMODKp+YvKRiyVnY+0HggCAIAgCAIAgEY2emStiMPwy1O/pgccla7N/7vfjTlaSlwZZrLNCM+6z8V/Vjq069gAeA59TxH+dZErH3dc6Mt7ZgVuPPiR/nKD1OzuVdjeyKpa9DEow5CopX/AFLe/wApbWJXFG7DpmL+uP2JX2cbtVcDSqrWy53qAjIcwyqoAN7DmWnKtUU2rFHpDFQrzThskTAjS04meQ/e7eamtPE4dFV6qhVyv8DFhcrobkhdbadJTqYiLm6KWtvLh7mpg8FnnTlUdoy5b8fVor3CVcSgKOneWGZcuUeEAAWPAjxcx1nak5x7LWnz5ua7k1WyU1aPC+3hfnf/ANO12XYQVsU2ID5DRBBpqD40qggBjexIKA3ty85N0pqSnwf5M/pWvWaUKm13a3dz+cy1zJmIUf2i7sfZK+emPuKpJW34H/FSPQcSPLTlL9GpnVnub+DxXWwtLdfLks7Mtu99ROGcnPSAyk8TTPwH+E+E/wAPWV8RDLK64lDH0cs862fqdnatTIjtbgAB1OtyLdZwM84m+2yBiMIMQotUoC+nE0mN3B62N216HrO9CdpW5l7A1sk8j2fqcTDVTU2LWQknuKyEX/ZZxr/rb2E7WtWXei21lxSfNEGNg3UnlLJebP0Juc5bA4UnUmjT16+AazMqK034nz2IVqsl3s7EgcRAEAQBAEAQBAIxvUO5r4fGDRVPcVj/AOXUI7tyeQWqF9nMnFXTRbw66yEqfddeK3Xmr/Y3ax1sRYEi2vofpY/KQKh9KFbl0JH/AFgG5SrX58/8/SAfcGAerwCuO1ep3PcstKn95mDNYBiUylFOmo1J9pVrpRtZG50NT66TjJvTVLh3shGExudDc3YcuNwb3/X/ALznCpKV+aPoamGVO0W3rxJt2SYPLUxNQCysKYte9iGc/KxBl6NfrIJPdHzPSkXHLF9/6LIJgyDm7e2SmKoPQcaODY2+Fh8LDzB+lxJQk4u6OlKo6c1JFEbOxdTZ+NQ1BlNKoadXjYqbBzf8Q/ED5CXppVIaG1VSrUtOOxdO1EzDiL6Fb8LsLX+pmeYJjYlFT3lM6hlswsbWIsV19Tp5wnY9Ts7oi3ZSgFXG0W8WQ01II0urVFOh9PpLWI2i/nA0cc7xhJfNidVtkYZvioUj600P9JXUpLiUFUmtmzeo0lRQqqFVQAqqAAABYKAOAA5Txu+rIttu7Pc8PBAEAQBAEAQBANTa2z0xFGpQqfDUVlPuLXHmOPtPU7E4TcJKS4EY3VxL1KTYbEaV8O3dsTzI+CsPJ1tr1v1ns1Z34MsYqkotTj9MtV+15GzSqNTur3uDY6X4nQj2I+UiVDeoV+BBFtR6WNuEA2qeKsBrflp+v+dYBtq3AceZ/wA9YBXPariaK0hRuWd6ne3ZicgC5SV5KDwtw+I8ReTp4eNW+bb9mt0TnhUdRbbePcVetUKRoQTYj3v8uEy6tJxm1F3sfSLpnDt5al1w2uvv7l87h4BKWFXKwfP4ywUqCSBoAdbDh7HQcJdo2yJrifKdI1nVrNtWtwJEJ0KB5qOBYEgXNhfmeg6mAVX2wbEsUxa5bG1KrmsAba03OnkyX81lrDz/AImjgau8H4olmxsQWweGYm5ahR15kmmDfl6yvNWkylWSVSSXNmzsYOKrM3PSwJIAuQPVjzPpInM4PZ9S/wDH7WccO/Cj1D1WYf6hLFZ9iPgXcS/9VNd3sT20rlI9wBAEAQBAEAQBAEAQCE7+YatQdNoYdcxQBK9P9ukTo/qvX0PBZ1p2ksjNHByjVi8PPj9L5P8As6WA2hQxlIMGuBpcHxK1vgcddZzknF2ZVr0J0pZZI4eF2vQR3RKhqKjG9Qiyqb+JMzWv5Hhw1nrg0WH0biFTU2t9lxffY2NibUrYms1qWTDgEd6zAl+mULwN76eXLSRd07MrVqE6Mss9HyNnejeGnhKXxNmbQEC5NuPHRRJQg56Inh8NKs7IqbE1PtVY1Kz61Gtm5KNLKBpoBYWuOM9rYzqYPJG9vyz6T/HVGlG3z+2dWnsfu6VRKgIbMwDKQSwVF7sW4sGLjwr+JALyrQxtKtlkovtOz0vZ97MmcHKq3bv+X+It7djZn2bC0aJ1ZFGY9XPif2zE28rSw7X7KsjMqzzzcjax+N7sDwlrkDQHS5sCTawFyPqeUJXIJXNDA0TWK4qqoRlzCmmjZBfK5LW8Ra3EaWta9yTOTy9lEpO3ZRr767ONbA1qSpmLBbKdSWDqRx9IpNKabJ4eSjUTex6wuGWktKmo+CmqLpbRFC6eVgJBu7uc5O7bPvgwBUYnTTMTysvDy5kzwicTsup5sNVxJ44rE162vHKXygfNSfedq31JckWcU+0o8kkTJZxKx6gCAIAgCAIAgCAIAgGHUEEEXB0IPAg8QYCdimd8NgV9nV2rUGYUKumZTbIeVJ+ovwJ/Ua24yjUjaW59Jgq9PF5YVVdq2nPvX7ORsza9U2QGwGvEKBY6sQPibhzvcDW08cVubmIwsYvMlp+fLkib7rY81arUFqAEKajL8JJDKp8ViADe5sL3PK95XktT57pGhGKjN+Hlrw9L8CQ7V2W1VGpsFqqwsyNmFM2YOFAVswYZRZtefKexdmUKdSmt7rvVr+m3cVFvJhFw+NqUqetNO7sCcxRrAtSZj8Vjz9L3N51/x89p7Gth683RtLVPb3JZ2cbCrVmXEYi5p0mDUVfW7gFQ37qgm35vSQcadKOWmrX3toZuOrq7it3v4FkbUxRprdQDUY2RWJAJALHgCSQis1gLnLaQirszYq5pbNotWLvVYugqA07Z0DZTcPlvqvwjoTTzW1uZSaWiJSdtjsuDOZzPnUHP6n+kA0aq2JNjqAB8/wDtAI9vxjzRwhCa1a7LRpjmWqHKTpw0J97TpSV5a7LU74eKc7vZask+x8CtChTorwpoq+thx95GUszbOU5OUnJ8TeEiRMwBAEAQBAEAQBAEAQBAPlicOlRWR1DKwsVYXBHQiep2JRk4u6dmVpvD2b1Uu2Ca6m57tiA68wEqH4hpwa3qZ1jOLfa/r7G/Q6blKKjW+/uvZEa2MMbs+o1T7NUJIylHptZwWBK5wDbhfMNL/IztGWlzpieprQVp6+N/xwfP4yWrvfiatmobPrtUa1wc3dhgBZiSo4EDjb4RciedVFbyM50YRVpTVvz8+WPlsTs6q1qzYnaLgsxzGkhHiPH7xlAAH5V+fKeyrpK0CNXGqKy0fuTvGY5aOWklMkkDKiCwy5lQgWHhy5lOthbnobcVG+rKCWbVnmjs0FhXxBDVBe1j4Ka6HIt+IBAJY6kqDplUKc9LR2DlpZbHQV78OHXr6f3kCAcajX/r5QDzU01Op5D+394BqYwm19BbX+wvAOZ//Cepi0r1Spp0k+6QXv3jfHUbloLADXrpadFNKFlu9zsqiVPKt3uSITmcT0IAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIBz8VtVAxpJ46wsBTGhNwDnJ/Cgvq3tqbAyUHa/AkovfgYwGCNNAarmo652zEnXNqdOAA4AdB1iUr7CTvsaGDxNSu5R9aZBzLYAWtprx425yJE7yIAAALAAADoBwEAw72toYBjL8/0gHwqUbta+nE+vL9IBsQDIgGRAMwBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAObtDE1M4o0cucoWzNchLMoGYC2jAsBqDcepE4pWuyUUrXZ62Ts1MPTPiLMbGpVfVnIULmYnU2VQBcnQcTxic3JiUnJntqHelXYuoU3C3tm5XccxzA89eggRNwACAIBhxeAYQ6X43gHnJrfn1/pAPQgHqAZgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAc/adWrdVogljfWwyLpYM5OpAvfKupIAuBcyUUuJKKXE++Bwa0wbEszG7u3xO3DMbfIAaAWAAE8bueN3NmeHhiAIAgCAecg+UAzaAZgCAZgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgGIBmAYgCAIAgCAZgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIB//Z" alt="نتیجه تصویری برای جوانان" hspace="0" vspace="0" align="right" border="0">یکی از دوره های مهم زندگی دوره جوانی است که نقش و پیامد زیاد در کیفیت زیست دنیایی و اخروی انسان دارد. سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و گرفتاری انسان در دنیا و اخرت به چگونگی سپری کردن جوانی و استفاده از آن بستگی زیادی دارد. در سخنان بزرگان دین جوانی فرصت گرانبها و طلایی برای خودسازی و تکامل ادمی معرفی شده است که بسیار زود گذر و محدود است و رمز و راز موفقیت و پیشرفت مادی و معنوی در استفاده صحیح از آن نهفته است. قران کریم از جوانی به دوره قوت و قدرت یاد می کند ولی از کودکی و پیری به ضعف و ناتوانی تعبیر نموده است و این بیان قران که حکایت از واقعیت دارد، اهمیت و نقش سازنده جوانی را نشان میدهد و دستور و توصیه برای استفاده معقول از دوره جوانی است. هر عاقلی این مطلب را درک می کند که سعی و کوشش برای کسب کمالات یعنی دانش، اخلاق حسنه، خدمت به مردم، عبادت و بندگی، شکوفایی اقتصادی و دیگر ارزشها و خوبی ها در دوره جوانی امکان بشتری دارد که در دیگر دوره های زندگی با چنین سادگی و آسانی میسر نمی باشد. همانطوریکه جوانی زمینه و بستر خوب و مناسب برای تکامل انسان است زمینه و بستر برای بدیها و زشتی ها نیز است و این دوره آسیب ها و خطر های فراوانی دارد و اگر بخوبی مراقبت نشود انسان درطوفان طغیان شهوات گرفتارشده و سقوط خواهد کرد. پس چه بهتر که ما جوانان با شناخت درست از جوانی آن را سپری کنیم و متوجه آسیب های آن باشیم. زیرا اسیب ها و طغیانهای جوانی محدود به این دوره نمی ماند بلکه در تمام زندگی تاثیر می گذارد چنانکه خودسازی و کمال طلبی در جوانی همه دوره های حیات را تحت پوشش قرار میدهد و تقریبا غیر ممکن است که جوان خود ساخته و اهل عبادت و تقوا به معنای واقعی کلمه در پیری گرفتار گناه و طغیان شود. <br><br></font></div><font size="2"></font> text/html 2016-04-21T20:44:58+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا عید پربرکت بعثت پیامبر اکرم (ص) بر عموم مسلمانان مبارک http://nf89.mihanblog.com/post/203 <div align="center"> <div align="center"><img class="size-full wp-image-44818 aligncenter" title="عید مبعث,عکس عید مبعث,تصویر زمینه عید مبعث,عکس های متحرک عید مبعث,عید مبعث 1392,عکس های عید مبعث,عکس های مخصوص عید مبعث,پوستر جدید عید مبعث" alt="mabas www.Patugh.ir 7 عکس های متحرک برای عید مبعث" src="http://www.patugh.ir/up/2013/06/mabas_www.Patugh.ir-7.gif" height="80" width="255"><br><img title="عید مبعث,عکس عید مبعث,تصویر زمینه عید مبعث,عکس های متحرک عید مبعث,عید مبعث 1392,عکس های عید مبعث,عکس های مخصوص عید مبعث,پوستر جدید عید مبعث" alt="mabas www.Patugh.ir 17 عکس های متحرک برای عید مبعث" src="http://www.patugh.ir/up/2013/06/mabas_www.Patugh.ir-17.gif" height="304" width="352"><br><br><a style="TEXT-DECORATION: none" title="مبعث پیامبر بزرگ اسلام بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد!" href="http:///" target="_blank"><img class="size-full wp-image-44835 aligncenter" title="عید مبعث,عکس عید مبعث,تصویر زمینه عید مبعث,عکس های متحرک عید مبعث,عید مبعث 1392,عکس های عید مبعث,عکس های مخصوص عید مبعث,پوستر جدید عید مبعث" alt="mabas www.Patugh.ir 2 عکس های متحرک برای عید مبعث" src="http://www.patugh.ir/up/2013/06/mabas_www.Patugh.ir-2.gif" height="80" width="394"> <br></a></div></div> text/html 2016-04-15T03:13:32+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا تسلیت به مناسبت شهادت تورن محمدنعیم نبی زاده مالستانی http://nf89.mihanblog.com/post/714 <div style="text-align: center;" align="justify"><font size="2">إنا لله وإنا إلیه راجعون</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/333/996876/shohada/222.PNG" alt="" align="left" height="183" hspace="0" border="0" vspace="0" width="183">با کمال تاسف و درد اطلاع یافتیم که جوان برومند و محافظ وطن؛ <font color="#FF0000"><b>تورن محمد نعیم نبی زاده</b></font> مالستانی، به <b><font color="#FF0000">شهادت</font></b> رسیده است. سارنوال لوای 303 اردوی ملی کشور؛ دیروز (1365/1/25) ساعت دو بجه بعد ازظهر درمسیر شاهراه جلال آباد- کابل در قسمت پل استحکام، با کمین تروریست های محلی برخورد نموده و پس از مقاومت های جانانه؛ جام شهادت را سرکشیده است.</font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2">این یک حقیقت است که شهدا شمع و چراغ است که با سوختنش به دیگران حیات، بیداری و نور می بخشند امید است که ملت و مردم ما با قربانی و فداکاری جوانانش جان تازه بگیرند و زندگی ذلت بار گذشته تاریخی و رنج ها و یاسها تبدیل به عزت، امید وتحرک و پیشرفت گردد و مردم ما در همه عرصه ها نظامی، سیاسی و فرهنگی و معنوی افتخارات بزرگی بدست آورند. این ما هستیم که با عبرت از گذشته و درس از شهامت و مقاومت دلیر مردان و استمداد از ارواح پاک شهیدان در جبهه عدالت خواهی و ازادی طلبی پایدار بمانیم و با ستم، فساد و انحصار سیاسی و انحرافات فکری و اجتماعی و تروریسم مبارزه کنیم. در عصر و شرایط نا بسامان کنونی که دشمنان کور، ملت و کشور را تهدید می کند بیش از همه نیازمند وحدت و همکاری هستیم.</font></div><div align="justify"><font size="2"><font color="#009900"><b>گروه مطالعاتی نگاه فردا؛</b></font> این ضایعه‌ی المناک را به مردم صبور و رنجدیده مالستان، خانواده‌ی محترم نبی زاده، دوستان، همسنگران و همه‌ی مردم هزاره در سراسر جهان تسلیت گفته، برای باز ماندگان صبر جمیل و برای آن شهید والامقام بهشت برین مسئلت می کند.</font></div> text/html 2016-03-25T07:51:58+01:00 nf89.mihanblog.com گروه مطالعاتی نگاه فردا ولایت باستانی بلخ قربانی خودخواهی های عطا محمد نور http://nf89.mihanblog.com/post/711 <div align="justify"><font size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQUFBQVFxQXFBUUFRQYFBQXFBUWFhQVFRUYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHB4sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LP/AABEIAMAA8AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAACAQMEBQYABwj/xABCEAABAwEFBQQHBAgGAwAAAAABAAIRAwQFEiExBkFRYXETIoGhMkKRscHR8AdicpIUIyRDUoLh8RYzNERTwqKy0v/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAsEQACAgEDAgUDBAMAAAAAAAAAAQIRAxIhMQRBEyIycZEzUbFSYYHBBRRC/9oADAMBAAIRAxEAPwBxzVHq04Cfqpaolqwo9FSBcSmyM1IwFNVGaBFhSH2FOBRRR5lE2hxKVIKHXVwEPaF2ggcT8kTaAS1GJbDoaYELmwYThpnUJXs0lSFSFZW4yjp1OSZeTGSUOOhSodD73cShB4alAWJxpjelQUNudxQAmMkbnyE3JhMKRzgYEoXnr4JMeidDo1TFsNGpG4pWPnikNRpnMe1dM5JhsPNqE8E1gxHUALicI0hJSECTvQFIdaIGSFw3onCAkIG/MpDobCdc8Lg9K1iQqRzY4IkoG5c8pDo57kyTKVx4pC5MKBqbktRvdKWrzTbj3Sn2ESA9M1hJCdbUyTdQ6JAOUk6CmmJUMYZchcUIRQgAWow3LNI1FMIAFpGnmlMIHMQkBFAEDnqCifT4JsNTjKsZIYCOORQYcs084TpOe6FqLk2aaIfWhztzPVb14lJyoryZFBWef1zWqGGNIHHj4qDXu14zcZPmvXrXdgBkBVNu2dDzkc+eapXUGWS172eXPspju6j64JmlbKlN2p+Hit3adnHMdMGOkhVN83C4txAGOKujmTKnjkt0V9lvfGQHiOOH3kLQUoIEQQvP6wLTzCvblvOMnab1a43ui7D1DupGgfG5I4Sle5dKrNtikZImZITnvSFiADL+CFwKNrUy8JIBOzB1SGklhKUwAcIXVPRKWo1A7RSREfxQNE1UOifa5NVUhitK4tnRIEQKBCsBROQmoungkMVqJr0jXcUkjcgBSQUophGICbxykA4GBd2QXApS7OBqUAXWzVhBdjdmG+jPHeVrWFQLtsmFgHABWDW81lyStmHNK2I8yo8QnqgUN7lSxQVkhj01aKQdkQmBUhGyspJlmhrdHjm2lkFOu4DTVU1jeBv6LY/aPYT2rXjRwjxCwjgWnkulhdxRkyrTI2l02jGyOCtWhZbZ957Tq0+MRmFqCUSRvwT1QERMCBjeJTrFBl4lYxkhZT4rjMosXNAHPMJh7l1R6BNIA3CENTRK5yWo7JMRznIXOUhtIIH6pWALCERISdklbS4p7AI0EoiAN0FEWoJSGK2N6UOQQiYEMQpJKcaIXNKQlIYpcq29LwfRLHME5meURHvVgSotqNQ5UgMUjMiYG+AgryXp2LXZ3bI1e6+AeK0Ntv8AbTAO4heZ3fdVoc7P/MxAN+9rmIGQWv2ku4sa1ocXGO9MRz3LLkSUiqCUlvyS/wDHVDQyPYVNsF+0K7sDHjFqAd/ReT2iyuxElmIAEmMsuqs7sqUSAWugzAxd3McDoVN4otWQTadHp9cQohrwZVfdd6Of3H6jf9aqY6lKo00zSnaKTaOtjYQV5fb8phekX1TiRxy81gb1s2ExvzW3BsjB1HImzdoPbNGuZA8R/Rbp53Bef3Cz9oYRxPl/depXBTBtFKc++FokraRb00qxt/YkWfZa0lv+WRPEhSf8K2k+q0Dm4Kz2kvWqyuWseWgAZCOCpnX1XOXav9qhKWNOnZpx4uoyRUlVMkN2Pr/c/MmbfspWp0y84SGiSATMbzomH3jVP72p+Yq62drudQtWJzndzLESfVdxUo6JbIWbHnxR1yaMO5yEOO5H2YTwAAUGWDbm8ELpjNPOKGqcvYkmIdxFNuKca5BUCQx5iUuTdM5IwkAIckfzToTdUpoBGuK6DuVhd9zmsxzwQMOWfrHkoMxklaYrBwuRgcUARkpjAerLZ27O1xPmAMh7z8FS1aw0kK4Zef6PZJHpOJ8yo5NokZcbGru2wtYS4ZkCJPnCZtTA8zkVDs1/UmsDQ6QBqd/NR7VeVmc10PaXRnDsxCxSi2VwTu2DV2cb6oB5Hd0KjuuGRhNJpb0+CmbM352jcL/SGhO8biVeVLZAyR5kDbvgzlmuPs4gYfgrOAAurXnOqr7Tasp4pU2TWy3Km9oL/rMqJUuOhAqVKbqrnTFOSG+JCtLBTD6oDt0mD9c0ZrvZaC2AaZgNMc8/fHgrZSaVIhCCk7Znrh2bFa1DsGim003PLXEkMcHBph2sZgre3bsrVpVWPLmODXAkCZ81EsV20ZdjrCkQTGYBIOvuV5c9az0DgZW7R1QtAEyV0sHmgmzPmei1B/xX9lBta6LQ/jA9yqqQyVntZnanD8PuVZUMCFmy+tnc6X6MPYZec1o9mD+z2r8H/VyzQK0mzA/UWr8H/Vyng9RV/kfoP3X5MeCucgaJRuCDMcSlqHL2IC1c4GBPEJkR3GEjk4GTmmqqXcbHG5704Am2tCKUmIIlNnNcVbbM2HtaskS1mZ67h9cEm6VhKVKy3P6mi1m8DPrvWTkalaPaKqM8o3D4rNFV4e7YLgca/gm6xKLtBomZJOquAUMA3KNedTFTAHqu/qpNR2Sj2mkC0g78MeOXgoy4IZHsVt4XBaC2aeIyc2tInllOSKyXB2eE1KcHmNeh3qZX2eBINO0llQelJMOniAVIstzV6ckWgOB9UNkE8+8q3IgsJHslqLHhw3ETzByWo/TpAWZtFgqNcA4AY/4SSOvJWzmwfrcq5JMISa2JuLKZKZq15aevHRNMdpJy8k3WqiCDpu+vYkog5EyxvLnZekYynQDVWrgMI7NoBbObvVnesdRvBzKoc0TqCOsfJT7ffFWo8UwA1oEujUzoCVJ4m5E4SSX7g22uHPyMgZAnfzU7Z9w/SaOfrjJVJA3q22dd+00cvXC141TQ8npfsWu1A/aX9G+5UlVXW1X+pf0b7lSOCryepnS6P6MfYENWm2Sol9K0tGrmgDqQ4LMQVLsdpez0HObOsGJhGOeh2x9XheXG4ol0tjrTwb+ZH/gu0fc/MfkolS8ap/eP/MVGqWuodaj/AM7vmrNcH2MP+p1H6l8FaHSjqaeISOCV+gSIBGoU05EDKSqUAG1qWUtnaXENGpMDxW0s+ztCm2agNQ7yTA9gUJzUOSEsiiY+z2KtVIFJgj1qjzDGfEnlC3dwWHsacCXZy55GHEeTdw6lOWW1UsmUw0RoBEBEy0mm+Hnuu06rPPLqVGaeqV/grtqbvxsD2ajd1VbaLpo0qWJ+Jz43GADwAWitlXUcdFmL5r4mROmvgowk+C7Em47vgoQ8Lm05GiUPC4u+8VsLhsMl0cNfknWU5c48GZdZOcexN0wVIs1SA4cUpK0QyK0Rm7N9rBJbPMmY5J2z3QWOwtJ5CZChMvnC92cBS6G0AOgjThKocZlKcSdaLAdSc25gbv7KtbWMzMyktF9jUEDdH1uzVM23/XuTjB9yMpKy6qVx0+tVFq1RHElQTaS45K0uuxknE7wHBSa0oE9Tocsll045Jy00CHknKY8Ru+KtLLZpcAASTkBxlSPtAsf6LSs9SMTGk06x3jHmxw5A4hHMKzBFzTZOWSMJKzO4d58ArbZ18WmiTpjHnkrCybG1KrW1GVqRY4AtIxQQdDora6tkn0qrHuqMIaZgA5wtEcckxTz43Fqyt2r/ANS/+X3KnAVvtQQbS8gz6PuVUSs2T1M7PS/Rj7IFrERCSV0KujSC4ICE4gqOTpgQ6rk3OY6px4nRBgiM5zV6OKPQmqpSYHO0MBc+lESZKKAn3DUxV6YHHgt5bKbnsgOg8Nyxuyxm0NGkAlegtbKydR6jNllUrPHrTelWyWvvDKcwDkVtb2vQfqyRvEZ6SqbbW5cTjU3jhoI95UG1P7WgzXGI8Oar2kkaUlJ2zYXheQs8VX5tmIGuaz95Vg4EtEB5kA6oxZa1ZjRVcC0QYjPLmo95OAIA0AVmNbpCSogv1jX4IG0QUj6oAOfVRK17MaxxBDsImAc8vBa0mJyS5JbnHQDzISYXcT0VJU2kGEFgDp1nQcuaesF/tfIcMBAnXI/1UqZDxoXVku32BtQZmHcQqOvZnAF0HA12AvHo4tY5HMKTed8kiGeJ+S2X2f2NtW7ntcA4Oq1MQ8GgeQCsWJ1bMuXJByqJ581xTrfr4K4ve4XWd+9zDo7hyKpLwtmA4WjPeeHKFQ07oHSVsuLC0blprDSOUb9wWV2UtprVm0i2Xu9CN5Gccuq9puK4xRGJ0F/k3p81B4ZSlRPxowjqB2euXshjf6Z3fwjh1Uf7RKLXXfaA7TBI6ggt81pFiPtct4p2PBvqvDfBvePuC2xioqkYZTc5WzBbC31TY7sbS54pH0HNce4eBA3HyPVburarvGRfUPg9eLlWdjvUjKpJHEekPmrJL7F2LL2k6PVG2i7oy7Q+DkAva7v+OoY+6fmsZRtjHt7rgeW/2IcOao1Pujcotrab+Tam/bAP3NT2D/6TX+JLCNLM89cHzWR7Nc1kaapeIPw3+p/Jrn7V2Qf7V3jgSs2osp/2ntLPksW9vGE/SaTpkh5GLwv3fyxxw9iUs0XPQ4TlPFVItHnPA3pl5CdbSATDzJhLYZotk2frCR6rc/Fa91qhVF1WEWejh9d2bzz4dBPvVdabS8HLNYcsrlsVKCm7Zd21jXtg71CqWWm0aDJVLbTUJE5Bded6im3WVBRd7FqWlcjt424MbOnBUFerOuvBVVov0E4j3nbhMBvjvKq7Xe9R2mU7mjNdHH07irZQ88bpbiX1b8Rwg90eZVE62EOGE96coQ2ivkksNH1jqdOSvjGzBkk3JtgVbTL4O/jrO+T1R2Z0uV9d9RtNhcWth0tIjM4jmZ6BVbaIZMbzOfDcpQW5PNjhGClGV2dVevRvsctmVooHiyo3xBa7/wBWe1ecOK1X2YV8Fubwc0tPv+Ctm9jPDk9kddzHiHNBB1BGS8L2ouZ36faaVFhIY8ZTkA5oIEnxXtd73y2lUpUR/m1pj7rG+k4+QCwm3NNtKq149KowzkZcWkAHme8As8l9jXjcbufBmvsxu9z7zpAgg0sT38sLSM/EhfQYXk1gqi6XU3x2lWrAtG8lrQO7TO6CfHLPh6lYbYysxtSmcTXCQfnwKsjwUZ4qMvLx2HivEPtVvntrX2YzbQGH+Z0Fx8gF7JfFuFCjUqu0Y1zusDIL5lt9d76hcZc+oSctS5xkwPFJshFWEKichR7XZKtJzW1WFuL0eBjXPxUgKcG6CcHF0zmuU6zXk9u/EOB+agOSBS55FGco8M1FnvVj8j3Tz09qkOqcFkgVKs1sc3Q5cDmFW8S7GzH1faRo6VPOSpRcAFWWO9GEZiHcNx6FS2NLsyqJRae5tjNSVodc/wAOq5xOU+SBrcIz180pzIz/AKJAAa8nCe7xJ0HMngrXZm+6WMsaG02/xOALnx6xcfR3ZBVd42aaLw094g5lZEVKlKO0aRIkTw3FRklNUZ883Fo9qrVOG9V9pJaM1gLs2vfSyPfbwOoVwdrqVocGiQ4mAOqySwSiWQzxZPtltgEysRel4mo6Jyz8VMv69mlxpsIkZGDPUdVQVD3h4rb0uKlqZl6nN/yhyVOsFoFFrqpOmQA1J4KFRplxgeJ4AalBXcHEEaNyb03nqVqn5tjLCTi9SGrQO0djcACcyBxRpJR0GYnAcT/dCWlE8uWWWWqXIdrkNY0GMp5Sf6Jl50nWPBFaq+JxPNN1Bn4D3IRUxFebF2ltK1MqOMNYC5x4ADNUJKtNmmh1cA5yHDynNEuBx5PUrtsFR1qNqrek9vdaJ7jfVb7J803fZx26gzdTaXxzOc8Do1WV2gVv1jg6IwtEuGTcpw7iYmN4WaN6CnbqldzHGk2oKb4zDQZEk8iwZc1WjUzW09mBWPaVDmQABwCl07I6xuL6YLqJjGwaiPWbzj2rRMIgEaHRJVGSUtmUPI29+DA/atfbRZGU2OB7c5EfwMguPtLR4ryKk6HA7xoeBIiVp/tJtTX217GZNpAMjdi9J/mR7FlVZFbEVJxlcexOvS0B2ECCB3uhIj3KttL35BoHU7vBSra4AjoEzKa2CUpSe7GqVKMySTxPwTiQuzhKSpERZRNKbKQFKwHw5WNivZzBB7zfMeKqcS41EbPZkozlDdM2jz/VdOkIm5Ju0PDBiOQGZWVHXbosLpsvbVA06au/CPnotLe91UarYewO94We2DrYmPefSe/Pk1uTQPNX9tq4eiw5pPXS7EY+ZWecX7sjgJNE5cCqG77O+jUL3t9BriObogea9MtVbVYraJ4AMDM6K/FOUvKZ8uOMfMjKWBhLi76M6qa498dD8E3SrA6ZKXQbg/WnpTHE7z0C6HCowcscrdwYN5gv5cG/PwUcocXHM7zxXShIGKSpFkyD3cBA6uy+aiypNXu02j+Ilx8Mh8UMEQmp2tu6BNPyzTtX4D3JgNFT7hr4K9NxGIYoI3EOyg+1QCjoOgg8CD7DKHwOOzPfburhrC854WlxzzOESc1mdk7FjpPc70nFzjBz4GBzg9Z5KdeVqwWF5/iaGj+bLxKs9nLBgpMB/wCNoPUiT1OaqRrb3NHc2VIDhll8ty6+7cKFF9V2jGl3WBICS7ssst310WO+2G9Ozs7KI9Ks6T+CnBPtJaPaovfYzS9R5DaKznuc95lziXOPFzjJPtKI2Z2DtMJwYi3FzABI8wmXFbXZu1UK9Kq2s0MFOnha0OyZTmZmBicSSS7iNyllm4K0gik7syVq9X8IUYCApVr9WMxh1OR9m5QnZmNw1+StRBhU+J3oiVxQuKBHEoSVxKBxQMJzkjnJuZKRzkCN+3u5E5bj8FS7Q2zMUxuzd13BWtttTWU3OPgOJ3LF16up3lU4o92dDqclLSu5utjKuARxWltT153s9fbacB+XNa43gxwlrgfFc/Njkpk8U1pG7a8QsNeVr7So4jRuQ5neVO2ovkNGBjgXHWNyztkqggNBlx3cytnTY6WpmfqMl+VDlnsRNWdGek8/wx80lpteOoIyaBDRwAKlXiQG9kD+M8Tw6BUlJxDgDqJC0GUsw5dKaDkrXJgOtEkAb8vapNvd34GjYaPBJd3pF25oJ8RomCl3AF4yKAVJz+sk7CYY2PrhkVIAwlaF0ImoA9Mr1O2s1jpD96RJ5NDWnT8R9i9EpDM/2yG7kM/NeZbBv7arQnSix2euhMH/AMwvTqf18uZVXBpu1ZJsx74HI/Dy5LxX7Sb3/SLa+D3KX6pv8vpH8xPsXqN/Xv8Ao1KpVyltOoW8C4loZHHMrwNx458zvRBb2Uz5ORMcRoSJEGDqDqDxCBKTCtID9udkyNS3JMtbAT9ozbTP3T71HJQArim3FcSgJQIWULyulM16sBDGFS3pYQsyARByAP/Z" alt="Image result for ‫عطا محمد نور‬‎" align="right" hspace="0" border="0" vspace="0">بلخ، ملقب به ام البلاد یكی از شهر های قدیمی و معنوی افغانستان به شمار می رود. این شهر شخصیت های جهانی همچون مولانا جلال الدین بلخی، ابن سینا بلخی، رابعه بلخی و غیره شخصیت هاییكه با آثار و كار كرد های شان به سطح جهانی شهرت دارند، پرورانیده است. داشتن جمعیت یك و نیم میلیونی، بندر حیرتان و زیارتگاه حضرت علی(ع) دیگر ویژگی های مهم این ولایت می باشد. </font><font size="2">اما با تاسف این شهر زیبا در دهه هفتاد در گیر جنگ های خونین بین گروه های مسلح بود، از دهه هشتاد بدینسو در گیر رقابت های نا سالم سیاسی بین جنرال دوستم و عطا محمد نور می باشد. عطا محمد نور از ١٥ سال بدینسو حاكم مطلق بلخ است و در این نزدیكی نیز تمایل ندارد مقام ولایت را ترك كند.<br></font><font size="2"></font><br><font size="2"> </font><font size="2"></font></div>