از آنجا که گروه مطالعاتی نگاه فردا، انعکاس رویدادها و موضوعات مرتبط با مالستان را در اولویت سیاست های رسانه ای خود می داند، قطعنامه ولسوالی مالستان را که با همکاری مردم و علماء منطقه، به منظور پیشگیری و مبارزه با اسراف صادر گردیده، به نشر می سپارد، تا ضمن اطلاع رسانی همگانی، بستری را برای ارائه دیدگاه های کارشناسانه و نقدهای علمی فرهیختگان و قلم به دستان در خصوص این گونه اقدامات، فراهم نموده و گامی هرچند کوچک را در راستای نهادینه کردن فرهنگ نقد و تکیه بر خرد جمعی بردارد و از این رهگذر، زمینه ی فرهنگی لازم را برای اجرایی شدن این نوع قطعنامه ها در یک مقیاس وسیع آماده نماید.
 
  

متن کامل قطعنامه ولسوالی مالستان (در خصوص پیشگیری و مبارزه با اسراف):

بر اساس فیصله تاریخ 1391/7/11 شورا علماء، شورای ولسوالی و نمایندگان مردم مالستان، مواد آتی تصویب گردید که اینک به اطلاع عموم مردم رسانیده می شود:

بخش اول در مورد فاتحه وخیرات:

1.     آوردن شال، کمپل و امثال آن بالای جنازه میت چه در خانه متوفی یا مسجد و یا در هدیره جدا ممنوع است. بجای آن پول نقد به ورثه متوفی داده شود.

2.     فاتحه مردانه از فاتحه زنانه باید جدا گردد.


3.     در محل های ختم و فاتحه قاریان قرآن کریم آیات از قرآن شریف را تلاوت نمایند.

4.     وابستگان متوفی در صورت حضورشان درخیرات و فاتحه اگر از همان مکتب بستی باشد از فاتحه تکراری در قریه و منازل شان جلوگیری نماید.(شینوندغوا)

5.       از مصارف گزاف در فاتحه وخیرات جدا جلوگیری بعمل آید و فاتحه به ملابستی هر منطقه محدود گردد.

6.     عید نمودن اهالی قریه به خانه متوفی در روز عید با چای و کلچه بوده غذا دادن ممنوع است.

بخش دوم: در مورد عروسی ها

1. مراسم خویشیگری ممنوع بوده، صرف شیرینی خوری کافی است و محفل شیرینی خوری به معنی نامزدی است و نامزدی به ازدواج است هر وقتی که طرفین خواسته باشد قابل فسخ است. بنائا با شیرینی خوری و نامزدی (دختر و پسر) به همدیگر حلال نمی گردند باید عقد جاری گردد.

2. در محفل شرینی خوری صرف خانواده داماد و دوستان می تواند اشتراک کند به بیشتر از آن.

3. لباس (یک جوره) برای مادر داماد و (یک جوره) برای پدر داماد از جانب پدر عروس داده شود باری دیگر اشتراک کنندگان نباید چیزی داده شود. رسم خانه دیدن بکلی ممنوع می باشد.

4. اقاریب و دوستان اشتراک کننده محفل بجای انداختن چادر بر سر عروس باید به طور دلخواه پول نقد تأدیه نماید.

5. دعای دیگدان فقط (20000) بیست هزار افغانی بوده  بیشتر از آن ممنوع است.

6. گله یا شیربها عروس به عنوان تحفه ویا هبه مبلغ(200000) دو صد هزار افغانی که پدر دختر از مبلغ مذکور (100000) یکصد هزار افغانی به عنوان جهزیه عروس می تواند خریداری نماید و مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی پدر داماد برای عروس خود می تواند طلا خریداری کند.

7. روز آخر برسم احترام و دعای پدر عروس مبلغ (10000) ده هزار افغانی به پدر عروس از جانب پدر داماد داده شود نه بیشتر از آن.

8. چادر و پیراهن 10 ده جوره از طرف داماد به پدر عروس داده شود بیشتر از آن ممنوع است.

9. مخارج برای روز عروسی غذا برای اشتراک کننده گان مبلغ (25000) بیست پنج هزار افغانی کافی است بالاتر از آن ممنوع است و از طرف شب مصرف بکلی ممنوع می باشد.

10. چادر و پیراهن برای عروس(6) شش جوره کافیست بیشتر از آن جدا ممنوع است.

11. در روز عروسی تحایف مانند گل، لنگی، تکه لباس، کمپل چنایی و چپن های بی ارزش از جانب هر دو خانواده «عروس و داماد» برای اقاریب ودوستان داده نشود. جدا ممنوع است. به جای آن به طور دلخواه پول نقد داده شود. یک چپن  ویا یک کمپل برای عروس و همان قسم برای پدر داماد داده شود.

12. عیدی برای عروس در جریان یک سال یکبار برایش تهیه و تقدیم گردد. یک جوره لباس برای عروس و یک جوره لباس برای مادرش تهیه شود.

13. پای وزی عروس قابل قبول است.

نوت: متخلف (50000) پنجاه هزار افغانی جریمه نقدی می گردد.

شورای ولسوالی.

شورای علماء مالستان.

نمایندگان مردم مالستان در پارلمان.


طبقه بندی: ولسوالی مالستان ،  سیاست و اجتماع، 
کلیدواژه: قطعنامه ولسوالی مالستان، در خصوص پیشگیری و مبارزه با اسراف،
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان