سپاس از بازدید شما
تاریخ : دوشنبه 1392/06/18
عنوان: راهکارهای ارتقای کیفی معارف در ولسوالی مالستان
نویسنده: "محمدشریفی" از همکاران نگاه فردا
صاحب امتیاز: گروه مطالعاتی نگاه فردا،
اشاره: گروه مطالعاتی نگاه فردا، برحسب سیاست های خویش مبنی بر نشر و انعکاس پژوهش های شکل یافته پیرامون موضوعات ولسوالی مالستان، مقاله نویسنده گرامی محمدشریفی را، که نگاهی است تحلیلی پیرامون ارتقای کیفیت معارف در ولسوالی مالستان را به نشر می سپارد امید است مورد توجه و استفاده شما فرهیختگان قرار گیرد:
مقدمه نویسنده:چندروزی است که عمر خود را در ریاست معارف ولایت غزنی بعنوان سوپر وایزر برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف سپری می کنم برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف (ایکویپ) توسط بانک جهانی و بانک انکشاف آسیا تمویل میگردد و در راستای ارتقای کیفیت معارف در سطح کل افغانستان فعالیت می کند. از زمان ایجاد دفتر برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف در ولایت غزنی مکاتب زیادی از کمک های این دفتر بهره مند شده اند و ولسوالی مالستان یکی از ولسوالی های ولایت غزنی است که تا حالا بیشترین بهره را از این برنامه برده است.


ولسوالی مالستان به تعداد 60 باب مکتب دولتی و یک باب مکتب خصوصی راجستر و ثبت شده در ریاست و وزارت معارف دارد که در آن 19401 شاگرد پسر و15300 شاگرد دختر مشغول فراگیری علم و دانش می باشد که از جمله مکاتب مذکور 31 باب مکتب لیسه 17 باب مکتب متوسطه و13 باب مکتب ابتدائیه است.


بنده بعنوان سوپروایزر این برنامه در طول این سال چندین سفر به ولسوالی مالستان داشتم و تقریبا تمام مکاتب مالستان را از نزدیک بررسی نموده و در بعضی موارد با شوراهای اداری جلسات را برگذار نموده و مشکلات موجود در مکاتب را مورد بحث قراردادیم . از آنجای که تعدادی زیادی از روشنفکران، فرهنگیان، محصلان، تحصیل کرده گان و تصمیم گیرنده گان در دنیای مجازی فیس بوک با ما در تماس اند لذا تصمیم گرفتم که ارزیابی خود را از معارف مالستان با دوستان نیز شریک بسازم و برای رفع مشکلات مکاتب بعضی از راههای حل را نیز پیشنهادنمایم:
1 – تعمیر: همانطورکه نوشتم مالستان تعداد 60 مکتب دولتی راجسترشده وزارت و ریاست معارف دارد که از آن جمله تعداد 40 مکتب فاقد تعمیر اساسی بوده و شاگردان آنها در جریان سال تعلیمی زیر افتاب سوزان؛ خیمه های تکه و پاره شده و یا زیر درختان مشغول تحصیل علم می باشند از آنجای که مالستان از جمله ولسوالی های سردسیر می باشد لذا به خاطر سردی هوا و باریدن باران سال تعلیمی در مکاتب فاقد تعمیر این ولسوالی از 9 ماه به 7 ما کاهش می یابد.
اگر بنا باشد که دولت برای مکاتب ولسوالی مالستان هرسال دوتعمیر بسازد حدود20 سال طول خواهد کشید که مکاتب فعلی مالستان صاحب تعمیر شود لذا برای رفع این مشکل مردم مالستان نباید چشم به دولت و یا نمایندگان شان در پارلمان بدوزند چون دولت بیش از این در توان ندارد.
لذا برای رفع مشکل مذکور نیازمند یک بسیج عمومی و همگانی است طوری که فرد فرد جامعه در قبال فرزندان شان احساس مسئولیت نموده و برای رفع مشکل مذکور گامی بردارند که از میان عامه مردم نقش سه قشر نسبت به سایرین برازنده تر خواهد بود:
    الف: سرمایه داران: در بسیاری از کشورها با اینکه دولت های مقتدر و توانمند دارد باز انسانهای خیر و خداشناس پیدا می شوند که در قبال همنوعان خود احساس مسئولیت نموده و برای باسواد ساختن آنها گامهای موثر را بر می دارد و چه خوب است که سرمایه داران منطقه ما نیز به اهمیت این موضوع پی برده و فرهنگ مدرسه سازی مثل فرهنگ مسجد سازی در جامعه جا افتاده و مکاتب توسط خود مردم بخصوص سرمایه داران ساخته شود.
    ب: علماء: علما رهبران دینی و مذهبی مردم اند می توانند با هدایت ها و ارشادهای خود، افکار عامه مردم را به یک سمتی ، جهت بدهند. خواستی که ما از علما داریم این است که آنها به عنوان یک معلم و معاش بیگیر در چوکات مکتب وارد نشوند بلکه نقش فعال تر را در این راستا ایفا نمایند طوری که اولا اساس و تهداب ایمان را در اذهان شاگردان به شکل اساسی بنانهند تا هیج طوفانی نتواند آنان را متزلزل سازد و ثانیا مراجع تقلید را متقاعد بسازند که از وجوهات شرعیه برای ساخت مکاتب استفاده شود.
    ج:روشنفکران: اساتید دانشگاها، محصلان، فرهنگیان و تحصیلکرده ها، کسانی هستند که می توانند هرکدام برای بسیج افکار عامه در این راستا نقش داشته باشند لذا از عموم روشنفکران و فرهنگیان تقاضا به عمل می آید که دراین راستا همکاری نموده و در جلسات شوراهای اداری مکاتب شرکت کرده و برای آبادانی مکاتب تلاش نمایند و خوب است که دوستان در هر مسافرت که به مالستان می روند از مکاتب بازدید نموده و شاگردان را تشویق نمایند که اولا: تا سرحد ممکن دست از تحصیل علم و دانش بر ندارند. ثانیا: اوقات عزیز شان را به راحتی از دست ندهند و از فرصت ها برای مطالعه استفاده نمایند. و ثالثا: شاگردان را تفهیم نمایند که تنها راهی نجات ما از وضعیت فعلی فراگیری علم و دانش است و در پرتو علم و دانش است که ما می توانیم مسیر سعادت و خوشبختی را پیموده و به اوج قله ی موفقیت برسیم.
2 – کتاب های درسی: براساس ارزیابی که بنده و همکارانم از ولسوالی مالستان داشتیم فقط 5 فیصد شاگردان از داشتن کتاب مکمل درسی برخوردار هستند درحالی که این رقم در مرکز ولایت غزنی به بیش از 50 فیصد می رسد و در حدود 30 فیصد شاگردان هیج کتابی را ازمکاتب دولتی دریافت نکرده اند در حالی که این رقم در مرکز غزنی به صفر می رسد. در بسیاری از مکاتب ولسوالی مالستان کتابهای چاپ قدیم که چهار سال قبل از نصاب تعلیمی خارج شده بود، تدریس میشود . تعدادی از لیسه ها وجود دارد که در آن حتی یک دانه کتاب چاپ جدید برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان نمونه وجود ندارد با وصف اینکه امتحان کانکور سال جاری براساس کتابهای جدید اخذ می گردد با این وصف آیا شاگردان ولسوالی مالستان می توانند از پس این امتحان برآیند؟
زمانی که شاگردان حتی از داشتن کتابهای درسی محروم باشند آیا می توانند به درس ادامه داده و به آینده و درسهایش امیدوار باشند؟؟
به باورمن حلال این مشکل نمایندگان مردم مالستان درپارلمان می باشند که می توانند ریس معارف ولایت غزنی و حتی وزیر معارف را متقاعد بسازند که سهم واقعی مردم مالستان به شاگردان آن مرزوبوم داده شود چون خرید و فروش کتابهای درسی در بازار آزاد ممنوع است و مردم در این راستا نمی توانند کاری را انجام بدهند که امیدوارم نمایندگان پارلمان در این راستا گام های عملی را بردارند.
3 – معلیمن: متا سفانه اکثر معلمین در مکاتب ولسوالی مالستان کسانی هستند که از سند تحصیلی 12 برخوردار می باشند. عده ای از معلمین تسلط کافی روی موضوع که تدریس می کنند ندارند و در بسیاری موارد حتی از رفتن به صنوف درسی خودداری می کنند و در تلاش اند که فقط گذر وقت کنند بخصوص در نیمه دوم سال تعلیمی که ساعت های درسی زیادی خالی می ماند و اساتید در صنوف حاضر نمی شوند.
از آنجای که منفک نمودن چنین افراد بسیار مشکل است- چون از سابقه کاری زیاد برخوردار می باشند- لذا پیشنهاد می کنم که محصلین و فارغین که از پوهنتون ها فارغ می شوند حداقل بعنوان یک سال مصرفی به منطقه رفته و در مکتب مربوطه خویش تدریس نمایند تا از این طریق مشکل فعلا رفع شود.
البته نقد که من در قسمت معلمین دارم هیجگاه عمومی نبوده و هستند دوستانی با اینکه به صفت اجیر کار می کنند یعنی حتی مدرک 12 را هم ندارند ولی بیش از یک لیسانسه معلومات دارد وهیج ساعت درسی شان را هم تعطیل نمی کند.
و در اخیر بنده به عنوان مسئول ارتقای کیفیت معارف ولسوالی مالستان، عاجزانه دست خواهش و التماس به سوی تمامی روشنفکران، محصلان، تحصیل کرده گان، استادان و مهاجرین عزیز که در بیرون از افغانستان به سر می برند دراز نموده و از شما می خواهم که معارف مالستان را ولو با خرید و آوردن یک دانه کتاب برای کتابخانه مکتب محل تان یاری نمایید تا در پرتو تلاش همگانی مالستان عزیز به یک بستان از علم، معرفت و دانش تبدیل شود.


طبقه بندی: ولسوالی مالستان ،  مقالات علمی،  گزارش فرهنگی، 
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان