سپاس از بازدید شما
تاریخ : چهارشنبه 1390/12/10

محمدحسین احمدی

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

چكیده

تقسیمات اداری (كشوری) از دیر زمان در تاریخ بشریت وجود داشته است، قبل از پدید آمدن دولت- كشور و در زمان امپراطوریها، محدوده یك امپراطوری به بخشهای كوچك تر تقسیم میشد. بعد از پدیدآمدن دولت- كشور نیز تقسیمات اداری وكشوری به صورت مضبوطتر ودقیقتر در هر كشوری وجود داشته است. علت اصلی پدید آمدن تقسیمات كشوری، به وجود آمدن سهولت در اداره امور است. درست به همین دلیل است كه در تقسیمات اداری باید معیارهای هم چون تناسب جمعیت، همگنی تاریخی، زبانی، قومی واجتماعی لحاظ گردد.

افغانستان اما از بدو تأسیس تاكنون، تقسیمات كشوری با ملاحظه معیارهای علمی و قابل قبول را نداشته است. ملاحظات قومی و زبانی و اجتماعی در پدید آمدن تقسیمات كشوری نقش داشته است. نبود تقسیمات كشوری صحیح باعث و بانی مشكلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان شده است. به عنوان نمونه یكی از پیامدهای تقسیمات كشوری در افغانستان طولانی شدن مسیر كابل- هرات به حدود 220 كیلومتر از طریق جاده كابل- هرات شده است. نوشتار حاضر تقسیمات كشوری افغانستان را از حدود دهه هفتاد به بعد مرور میكند.

واژگان کلیدی: افغانستان، تقسیمات كشوری، مجاهدین، نجیب الله، طالبان

 


طبقه بندی: مقالات علمی، 
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان