تبلیغات
گروه مطالعاتی نگاه فردا - متن مصاحبه رئیس جمهور کرزای با سی بی اس آمریکا


متن مصاحبه رئیس جمهور کرزای با سی بی اس آمریکا

لارا لوگن:
جناب رئیس جمهور! تشکر از اینکه وقت خود را در خدمت ما گذاشتید. موضوع افغانستان از سوی نامزدان در مبارزات انتخاباتی امریکا مورد بحث نیست، این چه پیامی میتواند برای شما بفرستد؟

رئیس جمهور کرزی:
نمیدانم، من هیچگاهی در این مورد فکر نکرده ام، اما، بلی، در این مورد خوانده ام. منتها من هیچگاهی به آن توجه نکرده ام. شاید برای نامزدان این مسئله یک موضوع حل شده باشد، شاید هم تصمیم گرفته اند که در این مورد صحبت نکنند، اما برای ما، صحبت در مورد افغانستان در مبارزات انتخاباتی امریکا قابل بحث نیست.

لارا لوگن:
اما پیامی را که این مسئله میتواند به امریکائی ها برساند اینست که افغانستان دیگر مهم نیست و بیش از این فراموش شده است،

رئیس جمهور کرزی:
افغانستان برای حکومت و مردم امریکا مهم است. اگر به هدفی که امریکا و ناتو به افغانستان آمده اند به دست آمده باشد، پس درست است که افغانستان دیگر مهم نیست و باید یک موضوع عادی باشد که آرزو دارم به زودی به آن روز برسیم، اما این هدف هنوز برآورده نشده است و بنابرین از چندین لحاظ باید مهم باشد. طرز تفکر و برداشت ها در افغانستان متفاوت است، آرزو دارم کشور ما دیگر موضوع بحثی برای امریکائی ها یا دیگران نباشد و مانند سایر ملت ها، بتوانیم زندگی عادی داشته و در صلح زندگی کنیم.
لارا لوگن:
اما میتوانید به امریکائی ها بگوئید که پس از این همه سالها چه چیزی هنوز در افغانستان در خطر است؟

رئیس جمهور کرزی:
دلیلی که ناتو و امریکا به افغانستان توجه کردند وآمدند مشکل تروریزم بود. تروریزم نابود نشده است، برعکس افزایش یافته است، اینکه چرا گسترش یافته است سوالیست که همه می پرسیم، بنابرین اگر این موضوع برای امریکا هنوز یک نگرانی است و برای امنیت مردم امریکا نگرانی محسوب میگردد، پس این هدف برآورده نشده است، آیا در این مدت باقی ممکن است به این هدف نایل گردیم و آیا حکومت امریکا نیاز دارد که برای وقت طولانی بماند تا به افغانستان کمک کند و جنگ علیه بقایای تروریزم را در هرجائیکه باشد و هرکسی که باشد ادامه دهد، این سوال یک موضوع مهم برای امریکا و سایر نقاط جهان بشمار میاید. اما برای اینکه بتوانیم به این هدف برسیم، نیاز است تا از تهدیدی که ما علیه آن مبارزه میکنیم یک تعریف درست وجود داشته باشیم، به نظر من این تعریف در ده سال گذشته وجود نداشته است با وجود آنکه ما خواستار آن شدیم و باوجود تلاش های ما در این جهت، ما هنوز باید دشمن را تعریف کنیم.

لارا لوگن:
پس تعریف درست از دشمن چه است؟

رئیس جمهور کرزی:
به نظرما تعریف درست همانا موجودیت پناه گاهای امن است که ما در برابر این پناه گاها در هرجائی که باشند چه باید کنیم. وقتی ما از تروریست صحبت میکنیم، باید بدانیم که تروریست کیست؟ تعریف ما از تروریزم چیست؟ آیا یک دهاتی افغان در خانه اش که از چیزی خشمگین شده است و در نتیجه سلاح برمیدارد، تروریست است؟ آیا تروریزم همان چیزیست که امروز غرب آنرا شورش و جنگجوئی تعریف میکند؟ ما آنرا جنگوئی نمی خوانیم، اگر افغانستان با شورشگری و اغتشاش مواجه است، پس این مشکل داخلی مردم افغانستان است و امریکا و یا اروپا یا ناتو در آن کاری ندارد. این کار خشم و نارضایتی داخلی است، یک اختلاف نظر داخلی است و مربوط مردم افغانستان میشود که چه راه حلی را برای آن پیدا میکند. ما به اسلحه ناتو برای حل این مشکل نیاز نداریم، اما اگر این مشکل تروریزم باشد، پس تروریزم تعریف جهانی دارد که بر هر کسی که بخاطر انگیزه و ایدیالوژی قتل و کشتار میکند اطلاق میگردد، این چیزیست که ما باید مشترکاً علیه آن مبارزه کنیم و ما میخواهیم این مبارزه صورت گیرد. بنابرین، این چنین تعریفی تا هنوز وجود نداشته و یا خلط شده است.


لارا لوگن:
پس شما این جنگ را به نام شورش گری نمی شناسید، بلکه بنام تروریزم می شناسید؟

رئیس جمهور کرزی:
بدون شک، این جنگ تروریزم است، ما همواره در این مورد آواز خود را بلند کرده ایم، همیشه و از ابتدا و ما نمی خواهیم به این جنگ شورشگری یا جنگجوئی خطاب گردد، اگر این جنگ شورشگری است، پس امریکا در افغانستان هیچ کاری ندارد.

لارا لوگن:
وقتی شما میگوئید تروریزم افزایش یافته است، دقیقاً هدف شما چیست؟

رئیس جمهور کرزی:
اگر تروریزم به معنی روا داشتن خشونت علیه افراد بیگناه باشد، اگر تروریزم به معنی خشونت علیه متحدین ما باشد، پس تروریزم افزایش یافته است و نابود نشده است. ما هر روز شاهد حوادث تروریستی درافغانستان هستیم و امروز این حوادث در پاکستان نیز رخ میدهد. پس اگر هدف از تامین امنیت برای مردم افغانستان باشد، ما هنوز به آن نرسیده ایم.

لارا لوگن:
شما در مورد تعریف تروریست صحبت کردید، به نظر شما تروریست باید چگونه تعریف شود، پاسخ چه است، به نظر شما چه کسی یک تروریست است؟

رئیس جمهور کرزی:
یک تروریست برای کسی گفته میشود که مردم بیگناه را میکشد، مکاتب را می سوزاند، مزارع را ویران میکند، حیات انسانها را میگیرد و یا بنابر هر دلیلی ایدیالوژیک و یا هرچیز دیگر به خشونت متوسل میشود، چنین شخصی نزد ما تروریست است.

لارا لوگن:
پس برای شما یعنی فرقی میان طالبان، القاعده و یا شبکه حقانی نیست، همه تروریستان هستند؟

رئیس جمهور کرزی:
هرکسی که به خشونت متوسل میشود و افراد بیگناه را به قتل میرساند و زندگی و دارائی مردم را در هرکجائی از دنیا ویران میکند، تروریست است.

لارا لوگن:
با آغاز خروج نیروهای امریکائی از افغانستان، چه چیزی را بعد از خود بجا خواهند گذاشت؟

رئیس جمهور کرزی:
خوب، برنامه اینست که مسئولیت های امنیتی تا ختم سال 2013 به نیرو های افغان انتقال گردد و الی ختم سال 2014 نیروهای امریکائی و خارجی افغانستان را کاملاً ترک کنند، اما در چوکات همکاری که با ایالات متحده و سایر کشورها داریم، یک تعداد اعضای این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند و هدف آن ادامه مبارزه علیه تروریزم و آموزش و تجهیز نیروهای افغان و نیز برای تامین منافع امریکا در افغانستان و منطقه خواهد بود و دراین مورد مشخصاً در سند جداگانه امنیتی که آنرا به امضا خواهیم رسانید موضوع تعداد و مدت خدمت این نیروها معین خواهد شد، اما متباقی نیروها از افغانستان کاملاً خارج خواهند شد.

لارا لوگن:
وضعیت امنیتی پس از خروج امریکا در افغانستان چگونه خواهد بود، یعنی وضعیت در میدان نبرد را پس از خروج این نیروها چگونه ارزیابی میکنید؟

رئیس جمهوری:
ببینید! وضعیت بیش از این مانند میدان نبرد نیست، ما از آن مرحله خوشبختانه گذشته ایم، اما آنگونه هم نیست که وضعیت آرام شده باشد. ما دیگر در میدان جنگ متعارف قرار نداریم که طالبان یا تروریستان یا هرنام دیگری که برای شان میدهید بیش از این توان جنگ متعارف را داشته و نیروی جنگی را برای براه اندازی حملات گسترده ندارند، اما توان انفجار بم، جاگذاری ماین های کنار جاده، فرستادن انتحاری و تمامی شیوه های انفجارات و قتل و کشتار را خواهند داشت. این مشکلات متاسفانه تا حال مرفوع نشده است، و تا زمانی حل نخواهد شد که با دوستان ما در آنسوی سرحد در پاکستان در یک فضای صداقت و به شکل موثر آن روی این مسئله صحبت نشود.

لارا لوگن:
چرا امریکا تا حال نتوانسته است موضوع پاکستان را حل کند، نظرتان چیست؟

رئیس جمهور:
شاید بخاطر مسائل سیاسی،

لارا لوگن:
قیمت این همه چه بوده است؟

رئیس جمهوری:
برای ما خیلی گزاف و مصیبت بار تمام شده است،

لارا لوگن:
اگر موضوع پناگاه های امن در پاکستان سال ها پیش حل میشد، آیا امروز وضعیت در افغانستان طوری دیگری نمی بود؟

رئیس جمهوری:
کاملا متفاوت می بود، صلح آمیز تر می بود، پیشرفته تر می بود، با ثبات می بود و جامعه ای می بود که خود به سوی شگوفائی گام بر میداشت.

لارا لوگن:
آیا این موضوع شما را نگران نمی سازد؟

رئیس جمهوری:
خیلی زیاد، و ما این نگرانی خود را نشان داده ایم،

لارا لوگن:
آیا فکر میکنید که در برابر این همه، ناتوان مانده اید؟

رئیس جمهوری:
تا جائیکه به امریکا و رفتار آن در منطقه ارتباط میگیرد، بلی ما خود را ناتوان احساس میکنیم، چون امریکا و سیاست اش در برابر آنچه را که منافع خود می پندارند تصمیم میگیرد، اما آنچه که ما خود را در برابر آن ناتوان احساس نمی کنیم اینست که ما چه میخواهیم و دیگر اینکه آنچه که ما میخواهیم انجام دهیم. دلیلی که بر مبنای آن با پاکستان مذاکرات را خودمان آغاز کردیم، دلیلی که براساس آن ما دیالوگ را با پاکستان بگونه جدی شروع کردیم، دلیلی که بخاطر آن چهار، پنج سال قبل از انتقاد کردن بر پاکستان دست کشیدم، دلیلی که بر مبنای آن خودمان روند صلح را آغاز کردیم ، حتی در شرایط که این کار خلاف خواسته های متحدین ما قرار داشت بخاطر این بود که ما احساس می کردیم که راه صادقانه غیرسیاسی برای مسأله تروریزم وجود ندارد و این کار را برای دریافت راه های حل انجام دادیم و به همین دلیل تاهنوز هم در این جهت ادامه میدهیم.

لارا لوگن:
آیا احساس میکردید که در آن زمان همه کار ها را که در توان تان بود غرض تلاش و متقاعد ساختن دیپلومات های امریکایی انجام داده اید؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، بیشتر از آنچه که در توان ما بود!

لارا لوگن:
آیا در عقب در های بسته سرو صدا ها و فریاد های در جریان ملاقات های تان وجود داشت؟

رئیس جمهور کرزی:
خیلی زیاد!

لارا لوگن:
باید بسیار مایوس کننده باشد!

رئیس جمهور کرزی:
بلی، مایوس کننده است و مایوس کننده بود!

لارا لوگن:
جالب است که گفتید تروریزم افزایش یافته است. طی سال گذشته ، ما با شماری از مسوولین استخبارات امریکا، استخبارات افغانستان، رهبران محلی، نظامیان امریکایی در رابطه به وضعیت القاعده در افغانستان صحبت هایی داشتیم و چیزی که ما دریافتیم این بود که القاعده امروز در افغانستان فعال تر و قوی تر از آنچه گردیده که اکثر امریکاییان در واقع از آن خبر دارند، القاعده کمپ های آموزشی را به پیش میبرند، علیه نیروهای امریکایی و افغان حملات را سازماندهی میکنند، پول، سلاح و معلومات را به گروه های شورشی اکمال میکنند و به آنان تاکتیک های نظامی آموزش میدهند، فکر میکنم مثل دشمنی به نظر نمی رسد که شکست خورده باشد.

رئیس جمهور کرزی:
خوب، نمیدانم که القاعده تا چه حد در افغانستان حضور دارد، نمیدانم که آیا دوباره به افغانستان برگشته ، حتی نمیدانیستم که القاعده تا حدی که ما در باره آن صحبت میکنیم وجود داشته باشد ولی میدانم که خشونت وجود دارد، میدانم که هر روز تعداد زیادی از افراد بیگناه می میرند، میدانم که حداقل ده تا بیست تن از نیروهای امنیتی افغانستان منجمله پولیس، اردو و کارمندان استخبارات ما جان های شان را از دست میدهند. بناً در واقع میدانم که حادثات امنیتی مثل حملات، مواد انفجاری، بم ها، اتفاق می افتد، شمار حمله کننده گان انتحاری کاهش نیافته بلکی افزایش یافته است، هنوز در موقفی قرار نداریم که مشخصاً بگوییم که اینها القاعده هستند ویا دیگر تروریستان ولی به اساس فرضیه ی که القاعده جان سالم بدر برده است و حضورش را در افغانستان بعد از اخراج شان در سال 2001 ، افزایش داده است، این مساله به اثبات میرساند که ما بگونه درست عمل نکرده ایم، اگر امریکاییان، ناتو و ما مشترکاً کار درست را انجام میدادیم باید القاعده را کاملاً از بین میبردیم و یا حد اقل از برگشت شان به افغانستان جلوگیری میکردیم.

لارا لوگن:
پس، القاعده به افغانستان برگشته است؟

رئیس جمهور کرزی:
نمیدانم، چنانچه قبلاً گفتم، من واقعاً معلومات ندارم، هرگز هیچ افغانی نزد من نیامده است و به من نگفته است که القاعده در فلان محل وجود داشته و قریه مشخصی ویا محل معینی را نشان داده باشد که در آنجا القاعده حضور دارد، ما از موجودیت جنگوجویان عرب، چیچینی، افراطگراییان ازبک ویا از سایر مناطق جهان که دستگیر یا اسیر شده اند، دیده ایم، اگر شما این افراد غیرافغان و بازیگران غیرمنطقوی را بدون اتباع پاکستانی که در افغانستان دستگیر شده اند، القاعده میخوانید؟ ، بلی القاعده در افغانستان وجود دارد، ولی همه این افراد را القاعده گفته نمیتوانیم، اینها شمار زیادی از تروریستانی اند که ما گرفتار کرده و در افغانستان دیده ایم.

لارا لوگن:
اردوی امریکا آنان را القاعده میخوانند، آنها این حقیقت را فاش کردند که ده ها عملیات نظامی را علیه این افراد در چند ماه گذشته به تنهایی اجرا کرده اند و اینکه القاعده کمپ های آموزش تروریستانی را در افغانستان به پیش میبرند که حملات زیادی را برضد نیروهای خارجی سازماندهی میکنند. ..

رئیس جمهور کرزی:
خوب، اگر اینها القاعده باشند، اردوی امریکا آنان را القاعده میخواند، بیایید بپذیریم که آنان القاعده اند. ولی، ما باید این سوال را مطرح کنیم که القاعده چگونه دوباره به افغانستان برگشت؟ این کار چطور اتفاق افتاد؟ حتماً کارنادرستی صورت گرفته باشد که در نتیجه این چنین شده است...

لارا لوگن:
چه کار نادرستی صورت گرفته است؟

رئیس جمهور کرزی:
این مسأله ای است که ما باید بشینیم و بحث کنیم، این سوالی است که در افغانستان داریم، چطور شد که قلمرو افغانستان در ساحات معینی تحت نفوذ القاعده قرار گرفته است، اگر اینها افراد القاعده بوده و در خدمت القاعده هستند ویا درکشور ما پناهگاه دارند، این یک موضوع بسیار جدی است، سوالی که نیاز به یک جواب جدی دارد.

لارا لوگن:
چه فکر میکنید که جواب این سوال چیست؟

رئیس جمهور کرزی:
اگر این مساله درست باشد، جواب سوال اینست که ما این افراد القاعده را به درستی تعقیب نکرده ایم، و اینکه در مبارزه مؤثر علیه آنان نواقص وجود داشته است و این موضوع باز به مساله پناهگاه ها در بیرون از کشور برمیگردد...

لارا لوگن:
آقای رئیس جمهور، کسانی که این مصاحبه را می بینند فکر خواهند کرد که چگونه شما این موضوع را به یقین نمیدانید، شما رئیس جمهور هستید، مراجع استخبارتی به شما معلومات میدهند، امریکا به شما معلومات میدهند، شما باید بدانید که با کی ها میجنگید!

رئیس جمهور کرزی:
ما منحیث افغان ها میدانیم که با کی ها می جنگیم، ولی وقتی که از من در باره القاعده و این تعریف های صریح میپرسید، در آن صورت با پیچیدگی ها مواجه خواهیم شد، مراجع امنیتی به من راپور میدهند که مثلاً آنها اتباع چیچینی را دستگیر کرده اند، آنها کی ها اند؟ آنان از چیچین هستند، در پاکستان آموزش دیده اند و به افغانستان آمده اند تا بجنگند و افغان ها را به قتل برسانند. مسوولین استخباراتی هرگز نزد ما نیامده اند که بگویند آنها القاعده را گرفته اند، نزد من می آیند و راپور میدهند که افراد جنبش اسلامی ازبکستان در خاک ما جرایم و کشتار را مرتکب شده اند، نزد من می آیند و از دستگیری افراد پاکستانی راپور میدهند، هرگز آنان را القاعده نخوانده اند، آنها از حضور عرب ها در خاک ما سخن می گویند ، هرگز آنان را القاعده نخوانده اند، به همین دلیل است که من این اصطلاح "القاعده" ویا نام ها و القاب مشابه را به افراد یا گروه های نظامی استفاده نمی کنم. واضحاً ، جایی در این منطقه هست که در آن از گروه های تروریستی دوامدار حمایت صورت میگیرد، منابع ، اکمالات و پول برای شان فراهم میشود و آموزش می بینند، خواه آنان را القاعده ، جنبش اسلامی ازبکستان، شبکه حقانی، طالبان می نامید و یا چیزی دیگری. آنان هنوز هم وجود دارند و توانایی آن را دارند که ده سال دیگر نیز به بقای شان ادامه دهند ، بیایند و به ما صدمه بزنند، سربازان شما و ما را به قتل برسانند و اتباع ملکی ما را بکشند. نزد من سوال این نیست که آیا آنان را القاعده بنامیم ویا سایر شبکه های تروریستی بلکی سوال این است که ما اصل سخن اینست که چه کار نادرستی انجام داده ایم که آنها هنوز هم قادر اند که به ما صدمه بزنند و به مردم خساره برسانند، این مساله برای من منحیث رئیس جمهور افغانستان ، مهمترین مساله است و این موضوعیست که تقریباً هر روز با ایالات متحده امریکا شریک ساخته ام.

من منحیث رئیس جمهور افغانستان، مهمترین مساله است و این موضوعیست که تقریباً هر روز با ایالات متحده امریکا شریک ساخته ام.

لارا لوگن:
آیا از جواباتی که دریافت می کنید ، راضی هستید؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، هرگز، این یکی از مشکلات ما بوده است.

لارا لوگن:
ما با والیان شما در دو ولایت، کنر و نورستان صحبت کردیم، آنان به ما گفتند که القاعده در مناطق شان بگونه قابل توجه حضور دارند و دارای افراد زیاد و تسلیحات بیشمار میباشند...

رئیس جمهور کرزی:
این مساله درست نیست که تعداد افراد و تسلیحات القاعده در این ولایات بیشتر از نیروهای افغان باشد.

لارا لوگن:
شما با این موضوع موافق نیستید؟

رئیس جمهور کرزی:
نه ، اصلاً موافق نیستم!

لارا لوگن:
استخبارات افغانستان، رهبران افغانستان، استخبارات امریکا و هرفرد دیگر می پذیرند که ولایت کنر یکبار دیگر به پایگاه موثر القاعده در افغانستان مبدل شده است.

رئیس جمهور کرزی:
این اظهارات کاملاً نادرست است، اصلاً حقیقت ندارد، اگر این مساله درست باشد، پس، به این معناست که حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان در مبارزه علیه تروریزم و یا تامین امنیت برای افغان ها هیچ سود و فایده ی نداشته است.

لارا لوگن:
ببینید، سران ارشد القاعده توسط نیروهای امریکایی در ولایت کنر به قتل رسیده اند، رهبران آنها در دو سال گذشته از سوی نیروهای امریکایی دستگیر شده اند.

رئیس جمهور کرزی:
بلی، درست است، اما چطور شد؟ پس، نیروهای زیادی امریکایی در ولایت کنر در این ده سال گذشته چه میکردند؟ سوال اینجاست، من با آن موافق نیستم، ولی اگرحقیقت داشته باشد، اگر گفته های من درست نباشد، و افسران امریکایی و مسوولین استخبارات ما درست می گویند، پس، در این صورت وضعیت حتی جدی تر از آنست و باید پاسخ داده شود. چگونه بعد از ده سال، وضعیت در آن ولایت این چنین است، باور نمی کنم که این مساله حقیقت داشته باشد.

لارا لوگن:
ما با فرماندهان دشمن، قوماندان های طالب در ساحات نزدیک به منطقه سرحدی با پاکستان، و نیز در ولایت غزنی صحبت هایی داشتیم. دیدگاه طالبان از القاعده این است که طالبان و القاعده یکی هستند، میگویند همه آنها برادران ما هستند.

رئیس جمهور کرزی:
بلی، برخی ها ممکن احساس مشابه داشته باشند، ولی من به اصل مطلب میپردازم، اگر درست باشد که القاعده در افغانستان حضور دارد و فعالیت میکند و افراد آنان نسبت به نیروهای ما مجهز تر و بیشتر هستند، پس ، کسی در شکست القاعده و تروریزم و در تامین امنیت افغان ها و در تجهیز درست نیروهای افغان ناکام مانده است.

لارا لوگن:
آیا شما مسوولیت آنرا بدوش میگیرید؟

رئیس جمهور کرزی:
نه، این مسوولیت ما افغان ها نیست، بلکی مسوولیت امریکا و سازمان ناتو است.

لارا لوگن:
آیا مسوولیت مشترک افغان ها و امریکا نیست؟

رئیس جمهور کرزی:
مسوولیت هر دو نیست.

لارا لوگن:
به چه دلیلی؟

رئیس جمهور کرزی:
بخاطریکه ، در این رابطه مکرراً به آنها صحبت کرده ایم، اجازه دهید یکبار دیگر تکرار کنم، به این باور ندارم که این مساله حقیقت داشته باشد که تعداد افراد القاعده در ولایات کنر و نورستان بیشتر از نیروهای ما باشند، اگر تعداد آنها بیشتر از نیروهای امنیتی ما باشد، باید کنترول همه ولایات را در اختیار میداشتند، پس من فکر میکنم تعداد شان بیشتر نیست، اگر میبود حالا باید کنترول حکومت را بدست میداشتند که ندارند، کنترول نزد ماست. حتی اگر در ولایت کنر حضور هم داشته باشند، پس، حکومت امریکا و سازمان ناتو باید بیایند و به من جواب بدهند که چگونه با این همه قربانی های مردم ما، کشتار هزاران فرد ملکی از سوی تروریستان، طالبان، القاعده و نیز در اثر بمباردمان هوایی و حملات شبانه نیروهای خارجی ، ما هنوز از حضور القاعده صحبت میکنیم، پس این ناکامی است.

لارا لوگن:
چه فکر میکنید که عواقب این ناکامی چه هست؟

رئیس جمهور کرزی:
اگر این ناکامی درست باشد، هیچ مقام امریکایی که نزد من آمده است ، این موضوع را به من نگفته است.

لارا لوگن:
آنها این مساله را در اعلامیه های مطبوعاتی به نشر رسانده اند....

رئیس جمهور کرزی:
هرگز به من نگفته اند، برعکس ، من از جنرال الن نامه هایی دارم که وی در آن میگوید که امنیت در افغانستان بسیار بهتر شده است و مردم در انتظار حکومت داری خوب اند.

لارا لوگن:
آیا شما با وی موافق هستید؟

رئیس جمهور کرزی:
میدانم که من با وی موافق نیستم.

لارا لوگن:
آیا این مساله را به او گفته اید؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، امنیت بهبود یافته است ولی نه بطور کامل، ما در ولایات لوگر و وردگ مشکلات داریم، در ولایت کنر نیز مشکلات داریم ولی موضوع کنر فرق میکند، اما من در باره مساله بزرگتر امنیت در کشور صحبت نمی کنم، به صورت عموم امنیت بهتر شده است ولی نه بگونه کامل. در رابطه به مساله القاعده و حضور شان به قوت و حدی که برای شما از سوی مسوولین امریکایی و افغان توضیح داده شده است، هرگز راپوری که بیانگر همچو وضعیت باشد دریافت نشده است و طی دو یا سه هفته گذشته در باره ولایت کنر در واقع با مسوولین امریکائی تقریباً در هر جلسه بحث کرده ایم آنهم بخاطر راکت های پاکستان برآن ولایت، ولی این موضوع القاعده هرگز با ما مطرح نشده است، هرگز در این زمینه به ما نگفته اند. بنابراین، در آن موضوع صحت و درستی را نمی بینم.

لارا لوگن:
در کمتر از دو سال، چنین احساس به من دست میدهد که خشم زیادی در برابر امریکا وجود دارد ، در این سالهای اخیر، واضح گردیده است که روابط خرابتر شده است، خصومت و بدخواهی وجود دارد، چه کار نادرستی صورت گرفته، چرا اینگونه احساس دارید؟

رئیس جمهور کرزی:
من قهر نیستم، افغانستان احساس نا امیدی میکند، اگر مسوولین امریکایی میگویند که ولایت کنر اکنون نزد القاعده است و اینکه شمار افراد القاعده و تجهیزات آنان از نیروهای امنیتی افغان بهتر هست، این امرخود بیانگر آن است...

لارا لوگن:
این گفته های مسوولین افغان است،

رئیس جمهور کرزی:
حکومت افغانستان این چنین میگوید؟ خوب، اگر حکومت افغانستان این چنین میگوید ، حق با آنها نیست، و من خودم میخواهم از انها بشنوم، به من هرگز نگفته اند، دو روز قبل ، والی و همچنان قوماندان امنیه و رئیس امنیت ملی و سران قومی آن ولایت با من دیدار داشتند. ولی در رابطه به روابط ما با ایالات متحده امریکا، کار های زیادی است که در افغانستان به وجه احسن صورت گرفته است، در خدمات صحی، معارف ،اقتصاد ، جاده سازی و زمینه های زیادی دیگر بهبود بعمل آمده است ولی یک مساله است که ما جداً از آن خشمگین و ناراض هستیم.

لارا لوگن:
این چه است که شما را خشمگین ساخته است؟

رئیس جمهور کرزی:
آن مسئله تلفات ملکی است، برخورد نادرست با حکومت افغانستان، مداخلات در انتخابات، گسترش فساد گسترده در افغانستان، اینها همه مسایل دیگر اند، حالا ما با هم همکار هستیم، آن هم همکار ستراتیژیک ، افغان ها بنابر دو دلیل با این همکاری توافق کردند:

1- حصول اطمینان از آنکه افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به سوی یک آینده بهتر گام بردارد؛
2- در نتیجه همکاری ستراتیژیک ، ابعاد معین رفتار خارجیان با افغانستان و تلفات افغان ها بالاخره تغییر خواهد کرد، بناً ما دیده به راه روابط بهتر مبتنی بر اصول احترام متقابل ، روابطی که در آن حکومت امریکا به فرهنگ و عنعنات و حاکمیت مردم افغانستان ارج گذاشته و با ما منحیث یک دولت مستقل برخورد و رفتار کند.

لارا لوگن:
اما امریکاییان شما را انتقاد کردند، آنان فکر می کنند که همه پول کمک ها و سربازان امریکایی که به افغانستان فرستاده اند، در این خاک ضایع شده است و برخی ها می پرسند که شما چگونه همکار امریکا هستید؟

رئیس جمهور کرزی:
ما از مالیه دهندگان امریکا و مساعدت مالی آنان کاملاً ممنون هستیم، و به زحمتی که آنان در کشور شان متقبل می شوند ارج می گذاریم. میدانم که پول امریکا بدون زحمت و با سهولت بدست نمی آید، میدانیم، شما در بدل دریافت آن در امریکا کار کرده اید، آن پول را به وجه احسن حاصل کرده اید بناً به آن ارج می گذاریم، در هر جایی از افغانستان که بخشی از این پول به مصرف رسیده است، ما آنرا بی نهایت با ارزش میدانیم، انتقاد ما نه متوجه مردم امریکا است و نه هم متوجه مساعدت مالیه دهنده گان امریکا ، ما به آن احترام داریم و آنرا با ارزش می پنداریم، ولی انتقاد ما متوجه پالیسی ها و طرز برخورد آنانی است که از ایالات متحده امریکا نمایندگی می کنند، به نوعی ما خواستار تغییر و اصلاح این رفتار و سیاست ها هستیم، بهبود زیادی در زمینه رونما گردیده، بمباردمان اهداف ملکی کاملاً کاهش یافته است و برای تحقق این امر، جنرال آلن بسیار زیاد تلاش کرد، حملات شبانه در نتیجه کار چندین ساله که ما مشترکاً انجام دادیم، کاهش یافته است، بالاخره موفق شدیم تا امریکا و برخی از متحدین اش را وادار سازیم تا از حمایت شرکت های امنیتی دست بردارند...

لارا لوگن:
شرکت های خصوصی امنیتی؟

رئیس جمهور کرزی:
شرکت های خصوصی امنیتی که اکنون تا حدودی مدیریت شده اند، اما هنوز هم از وضعیت موجود در زمینه راضی نیستیم، بنابرین، دلایلی بودند که سبب تیره گی روابط ما با امریکا و تخریش ذهنیت افغان ها در قبال امریکا باوجودیکه به آن خیلی احترام دارند، و لازم است از آن یادآوری کنیم، چهار سال بگونه فردی تلاش کردم تا این معضله را با امریکا حل کنم ولی کار به جای نرسید که میخواستم، سپس صدایم را بگونه اعتراض بلند کردم و آن هم بنابر ضرورتی بود.

لارا لوگن:
شما میگویید که فساد به افغانستان آورده شد؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی!

لارا لوگن:
در امریکا ذهنیت بین مردم این است که شما ریاست حکومتی را بدوش دارید که فساد در آن بیداد می کند و شما هم اقدامات جدی برای رفع آن اتخاذ نمی کنید.

رئیس جمهور کرزی:
بلی ، درست است! ریاست حکومتی را بدوش دارم که در آن فساد بیداد می کند.

لارا لوگن:
آیا اقدامی برای رفع این چالش انجام داده اید؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، ما کار های زیادی در زمینه انجام داده ایم، اما فساد که اکنون در افغانستان وجود دارد گاهی هم قبلاً در افغانستان دیده نشده بود، آیا افغان ها به یکباره گی یا یک شبه به نظام فاسدی مبدل شده اند که امروز شاهد اند؟

لارا لوگن:
فردی برایم گفت که نظام افغانستان همیشه فاسد بوده است؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، حقیقت ندارد. در زمان حکومت کمونیستی که روسها و کمونیست ها با هم بودند، حتی 5% به اندازه امروز فساد وجود نداشت و این زمانی بود که شوروی تمام پول و تجهیزات اش را از طریق حکومت افغانستان به مصرف می رساند و فساد حتی 5 در صد امروز نبود، در آن زمان سرقت و چپاول از سوی شرکت های خصوصی امنیتی صورت نمی گرفت. شاهراه های ما به سبب موجودیت این شرکت های امنیتی خصوصی نا امن بود بخاطر همین بود که من این مساله را با حکومت امریکا همواره برای سال ها مطرح کردم، شوروی سابق قرارداد های پروژه ها را به خویشاوندان ، برادران ویا وابستگان افراد بلند پایه و با نفوذ حکومت نمی دادند اما امریکاییان این کار را کردند ، با وجود اینکه سال ها از آنان خواستم که این کار را نکنند، امریکاییان این کار را ادامه دادند، سپردن قرارداد ها در عدم کامل شفافیت و سپردن قرارداد ها از یک دست به چند دست دیگر تا حدی که کیفیت در آن کاملاً از بین رفت، و همینگونه کار های زیادی دیگری که نباید میشد. ولی تقصیر و بار ملامتی را بر دوش ما می اندازند ، امری که ما هیچگونه تقصیری در آن نداریم. من و حکومت افغانستان تنها در برابر فسادی مسؤول هستیم که از سوی افراد موجود در نظام افغانستان صورت می گیرد که میزان آن ناچیز است ، اما پول هنگفت میلیون ها و صد ها میلیون دالری که نه هم در دست ما است و نه در مورد آن چیزی میدانیم، ......در این مورد با رئیس جمهور اوباما و سایر مقامات امریکا به تفصیل بحث کرده ام که فساد در افغانستان زمانی از بین میرود که متحدین ما نیز برای ریشه کن کردن این پدیده با صراحت با ما متعهد شوند.

لارا لوگن:
آیا تا حال متحدین تان این تعهد را به شما سپرده اند؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، این تعهد را به ما سپرده اند ولی در گفتار ، اندکی بهبود در زمینه به وجود آمده ، هنوز هم انتظار هستم تا فهرست شرکت های قراردادی را دریافت کنم که حکومت امریکا برای آنان پروژه ها را در حکومت افغانستان سپرده، در بین وکلای پارلمان، در داخل حکومت، در حلقات سیاسی و برخی دیگر، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن به سر میبرد که پس از قضیه کابل بانک و ضیاع صد ها میلیون دالر به آنجا فرار کرده است. امریکا باید او را به حکومت افغانستان برگرداند اگر واقعاً میخواهد که ما علیه فساد مبارزه کنیم.

لارا لوگن:
چنین به نظر می رسد که به گفته شما امریکا و جامعه بین المللی مسوول بخش اعظم فساد در افغانستان اند؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، بسیار زیاد، ما میدانیم که بخشی از این فساد از بیرون به هدف تضعیف نهاد های افغانستان قصداً بخاطر آلوده ساختن و استفاده از این نهاد ها سازمان دهی میشد؟

لارا لوگن:
اما این امر افغان ها را از مسوولیت شان رهائی نمی بخشد!

رئیس جمهور کرزی:
بلی، این امر ابداً ما را از این مسوولیت تبرئه نمی کند، این امر ما را ابداً از هیچ مسوولیتی رهائی نمی بخشد، ما کاملاً مسوول آنچه هستیم که در افغانستان اتفاق می افتد، و مشکل همین است، ما بدون آنکه صلاحیت متوقف ساختن چیزی را داشته باشیم مسئول پنداشته میشویم، مسوولیت ما رفع نمی شود و ما درک می کنیم که جامعه ما به یک حکومت عاری از فساد نیاز دارد و مردم افغانستان این را میخواهند، در یک افغانستان که من میخواهم اطفالم در آنجا زندگی کنند، به مکتب رفته و در آنجا پرورش و تعلیم کنند، نباید افغانستانی باشد که در آن فساد بیداد کند ویا از قدرت سو استفاده صورت گیرد ، به همین دلیل است و این امر ما را به سوالی می برد که همواره از راه های مختلف روی آن بحث کرده ایم، به خاطر این دلیل است که همکاری استراتیژیک ما با ایالات متحده امریکا باید به هدف ایجاد یک دولت عاری از فساد، کارا و دموکراتیک در افغانستان باشد.

لارا لوگن:
ما شنیدیم که امریکا از روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان دست کشیده اند و حتی دیگر تلاش نمی کنند تا با طالبان مذاکره نمایند، آیا حقیقت دارد؟

رئیس جمهور کرزی:
ما معلومات نداریم. برای مدت زیادی، روند مصالحه صرف یک جریان افغانی بود و متحدین ما در راستا کمک نمی کردند و سپس پروسه قطر که ما اصلاً تا که اعتراض نکردیم در آن دخیل نبودیم و بعداً اجازه دادیم که این روند ادامه یابد ، این جریان تقریباً از بین رفت، بناً ما هنوز هم انتظار داریم که یک روند معتبر مصالحه با حمایت همه جوانب مسوول تحقق یابد.

لارا لوگن:
پس، هیچگونه روند صلح حالا وجود ندارد؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، در حال حاضر، عملاً چیزی وجود ندارد،، به جز از تلاش های که ما در داخل کشور خود انجام میدهیم، به جز از گفتگو های که ما با جانب پاکستان داریم.


لارا لوگن:
آیا شواهدی دارید که ایالات متحده امریکا تلاش می کند که کاری را در زمینه انجام دهد؟

رئیس جمهور کرزی:
هیچگونه شواهدی ندارم!

لارا لوگن:
هیچگونه شواهدی ؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، ندارم!

لارا لوگن:
پس چه احساس دارید؟

رئیس جمهور کرزی:
ما منحیث افغان ها هرکاری را که در توان ماست برای رسیدن به روند صلح انجام خواهیم داد.

لارا لوگن:
آیا این واقعیت دارد که پاکستان همیشه تلاش های شما را سبوتاژ می کند تا بتواند روند صلح را در کنترول خود قرار دهد؟

رئیس جمهور کرزی:
پاکستان با ما طی سه سال گذشته همکاری نزدیک داشته است، بیانیه های مثبت نشر کرده اند و روش های درستی را نیز توضیح داده اند، اما هنوز منتظریم، در انتظار گام های عملی از جانب پاکستان هستیم، امیدوارم گام های عملی برداشته شود.

لارا لوگن:
پس، مذاکرات زیاد است، اما نتیجه هیچ؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، مذاکرات زیاد است ولی عمل کمتر!

لارا لوگن:
پاکستانی ها ملا برادر را که تسهیل کننده ارتباط شما با رهبری طالبان بود دستگیر کردند....

رئیس جمهور کرزی:
متاسفانه ، بلی اما ما خواهان رهایی او هستیم.

لارا لوگن:
به نظر میرسد که این اقدام به هدف قطع نفوذ شما طرح ریزی شده بود؟

رئیس جمهور کرزی:
به نظر میرسد که این اقدام برضد روند صلح باشد!

لارا لوگن:
برضد روند صلح که شما تعقیب میکردید؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، روند صلح افغانستان !

لارا لوگن:
چیزی که اخیراً سر و صداهای زیادی را در قبال داشت و توجه زیادی را نیز به خود جلب کرد، همانا افزایش در حملات خودی بر نیرو های خارجی از سوی دشمنان در لباس نیروهای امنیتی افغان است که قابل نگرانی جدی همه بوده است. آیا این نظر امریکا را می پذیریدکه طالبان تنها مسوول 25 در صد این حملات اند؟ آیا شما هم به این نظر هستید؟

رئیس جمهور کرزی:
خوب، این پدیده ای است بسیار تاثر برانگیز ، حملات بر سربازانی که اردوی افغان را آموزش می دهند، حمله بر عساکری که پولیس افغانستان را آموزش می دهند، نیروهای امنیتی افغان را مشوره می دهند، این حملات غم انگیز است، این حملات تاسف بار بوده و خلاف روحیه مهمان نوازی افغان هاست.

لارا لوگن:
این حملات در ایجاد بی اعتمادی میان افغان ها و نیرو های امریکایی نیز موثر بوده اند؟

رئیس جمهور کرزی:
یقیناً، این حملات مشکل استراتیژیک است، مشکلی که رسیدگی به آن را جداً مسوولیت خود و افغان ها میدانم که باید به این مشکل رسیدگی کنند. تقسیم بندی این حملات با تفکیک فیصدی مسوولیتی که به طالبان ویا دیگران نسبت داده میشود، کاری است دشوار اما میتوانم برایتان بگویم که این حملات به دو دسته تقسیم می شوند.

این حملات به هدف بازداشتن متحدین افغانستان از آموزش اردو و پولیس ملی افغانستان طرح ریزی شده اند ، چون بعضی از کشور های همسایه ما افغانستانی با نهاد های نیرومند پولیس و اردو را به سود خود نمی دانند، بدبختانه این حملات به هدف برهم زدن روند ایجاد اردو ملی افغانستان و باز داشتن متحدین افغانستان ، دوستان بین المللی بخصوص ایالات متحده از سهمگیری در زمینه ها، طرح ریزی شده اند.

لارا لوگن:
آنها نسبتاً در راه تحقق این هدف شان موفق شده اند بخاطریکه آموزش نیروهای امنیتی افغان در شماری از مناطق افغانستان متوقف گردیده است.

رئیس جمهور کرزی:
خوب، دلیل دیگر این پدیده ناشی از عملکرد ده سال گذشته با توجه به رفتار نیروهای خارجی، عدم توجه به حساسیت های فرهنگی در هردو جانب ، موضوع تلفات ملکی و آسیب به مردم بیگناه در اثر جنگی است که نباید در دهات و قریه های مردم افغانستان صورت گیرد، من از ابتدا با نحوهء مبارزه علیه تروریزم مخالف بودم. به نظرمن دلیل دیگر این حملات خودی مخصوصاً در 5 ماه گذشته بیشتر یک فعالیت سازمان یافته بوده است. در گذشته، اینگونه حملات چندان قابل نگرانی جدی ما نبود، اما در پنج ماه اخیر این حملات بیشتر بیانگر فعالیت سازمان یافته و برنامه ریزی شده ایست که نمی توان مسائل فرهنگی یا دلایل دیگر را منبع آن دانست، بلکه دشمن میخواهد و در تلاش است تا روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را برهم زده، آنرا مغشوش ساخته و آنرا متوقف سازد.

لارا لوگن:
پس، گرایش های فردی مسبب اکثریت حملات اخیر بر نیروهای خارجی محسوب نمی شود؟

رئیس جمهور کرزی:
نه، مخصوصاً در چهار ماه گذشته و طی چهار ماه گذشته شاهد افزایش در شمار این حملات بودیم. این مساله ایست که به تفصیل روی آن بحث نموده ام ، مشکلی که من خود مسوولیت اصلاح آن را بدوش دارم.

لارا لوگن:
پس، با ارزیابی جنرال آلن موافق نیستید؟

رئیس جمهور کرزی:
ما روی ارزیابی که شما از آن نام بردید، اختلاف نداریم.

لارا لوگن:
اما به باور شما این حملات بیشتر از 25 فیصدی است که امریکا در بررسی خود نشان میدهد؟

رئیس جمهور کرزی:
خوب، نمیتوانم از فیصدی ها در اینجا صحبت کنم، بسیار مشکل است که بگویم حملات متذکره 25% اینگونه، 15% آنگونه ، 20% اینگونه بودند ، نخیر نحوه توضیحات من اینگونه نیست، من بیشتر آنرا بصورت عمومی توضیح می دهم ، من بیشتر از لحاظ ماهیت و تکرار وقوع این حملات، توضیح میدهم.

لارا لوگن:
پس با درنظرداشت ماهیت و تکرار وقوع آن، باید این حملات را ستراتیژیک قلمداد کنیم؟

رئیس جمهور کرزی:
درست فرمودید، ماهیت و تکرار وقوع این حملات در چهار، پنج یا شش ماه گذشته ، تسلسل را نشان می دهد ، پس این تسلسل نشان میدهد که این کار یک سرباز خشمگین نبوده، بلکه فعالیت سازمان یافته و برنامه ریزی شده است که از بیرون سرچشمه میگیرد.

لارا لوگن:
آیا امریکا بر شما فشار وارد کرده است که بر این مساله بطور علنی تاکید نکنید؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، امریکا چنین نگفته است، اما برعکس جلسات ما دوستانه تر از آنست، و شاید هم مواردی باشد که روی بعضی مسائلی ما قهر شویم.

لارا لوگن:
برداشت در امریکا این است که گویا افغانستان متشکل از قدرت های قبیلوی و قومی است تا یک کشور یکپارچه ، آیا میتوان آنرا امتیازی برای افغانستان شمرد؟

رئیس جمهور کرزی:
هرگز نه، کاملاً نادرست است، این مشکلی است که رسانه های غربی و مراکز تحقیقاتی آنها در خصوص افغانستان دارند. افغانستان در این گوشه ی از جهان از جمله کهن ترین دولت ها به شمار میرود، افغانستان زمانی یک دولت بود که بسیاری از کشور های امروزی اصلاً وجود نداشت، کشور ما آشوب ها، تجاوزات، جنگ ها و فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است که شاید ملل محدودی در جهان بتوانند از آن زنده براید. پس این همه بیانگر ملتی است با سابقه نهادینه و دیدگاه که عمیقاً در تاریخ ریشه دارد......

لارا لوگن:
آیا نظام کنونی – یعنی دولت مرکزی قوی، مناسب ترین و بهترین راه برای حکومت کردن بر این کشور است؟

رئیس جمهور کرزی:
در شرایط فعلی، بلی، افغانستان از سال ها بی نظمی و آنارشی ، وضعیت ناگوار، وضعیت شبیه بی صاحب بودن تازه بیرون آمده بود، در این چنین وضعیت و شرایط ، مردم فقط خواستار ایجاد یک حکومت قوی بودند که بتواند کشور را دوباره یکپارچه ساخته و به نهاد سازی و احداث زیربنا ها بپردازد، در بعضی از ساحات معین این کار صورت گرفته است، افغان ها هنوز هم به یک حکومت قوی باورمند هستند. نظام قوی مرکزی به معنای صلاحیت ندادن به ولایات نیست، ما روی فراهم ساختن صلاحیت بیشتر به ادارات محلی ، نهاد های محلی، شورا های محلی و شورا های ولایتی بوده ایم، و در مورد افزایش بودجه و صلاحیت های بیشتر برای مصرف بودجه به ولایات کار کرده ایم. اما نظام فدرالی پدیده ایست که مردم افغانستان آنرا نخواسته، و نه هم برای افغانستان مناسب است. این گونه نظام مخالف طرز فکر مردم از حکومت و دولت شان است.

لارا لوگن:
پس از این همه سالها، آیا درک امریکائی ها از کشور تان بهتر شده است؟

رئیس جمهور کرزی:
بعضی آنها بلی، اما اکثریت نه !

لارا لوگن:
بار آخری که در سرک های کابل قدم زدید، چه زمانی بود؟

رئیس جمهور کرزی:
در همین اواخر بود ، تقریباً یک ماه قبل!

لارا لوگن:
آیا آزادی آنرا دارید که هر زمانی که خواسته باشید در جاده های کابل قدم بزنید؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی ، اگر مصروف نباشم، و اگر وقت آنرا داشته باشم!

لارا لوگن:
چه کسی را افغان ها و امریکایی ها باید مقصر پایان نیافتن جنگ و روشن نبودن آینده مردم افغانستان بدانند؟

رئیس جمهور کرزی:
آینده مردم ما نامعلوم نیست، خروج سربازان امریکایی و سایر نیروهای بین المللی از افغانستان وضعیت ما را خرابتر از آنچه که امروز است نخواهد ساخت، ما در عین وضعیت قرار خواهیم داشت و به پیش رفت ادامه خواهیم داد، من بد بین نیستم.

لارا لوگن:
شما منفی گرا نیستید ولی شمار زیاد افغان ها به این باور اند که پس از خروج نیرو های امریکایی ، افغانستان به جنگ داخلی خواهد رفت؟

رئیس جمهور کرزی:
نخیر، اصلاً نه، افغانستان هیچ گاهی شاهد جنگ داخلی نبوده است، حتی در گذشته این کشور های همسایه ما و گروه های وابسته آنان بودند که باهم در گیر بودند، نه مردم ما . اگر این مردم ما بود که باهم جنگ میکردند، کشور هیچگاهی در همان وقت متحد نمی بود، همانگونه که امروز متحد است. ببینید، در این گوشه جهان، ما متحدترین کشور هستیم، همگی برای رسیدن به قدرت در کابل مبارزه میکنند، و این امر به معنای وحدت است، بناً من اصلاً نگران نیستم، من هیچگونه نگرانی از آینده ثبات و امنیت در افغانستان ندارم اما از رفاه اقتصادی افغان ها نگرانی دارم، از لحاظ نهاد سازی در افغانستان نگرانی دارم، در رابطه به تقویت نیروهای امنیتی افغان تشویش دارم، از ناحیه مبارزه علیه تروریزم تشویش دارم، خواه اوضاع به همین منوال باقی بماند ویا خرابتر شود، نگرانی من برای افغانستان نیست بلکه برای منطقه است، اگر از من در رابطه به نگرانی هایم بپرسید، نگرانی من در رابطه به افغانستان نه، بلکه در رابطه به منطقه است.

لارا لوگن:
جدی ترین ترس تان چیست؟

رئیس جمهور کرزی:
جدی ترین هراس من این است که منطقه با بی نظمی و بی ثباتی بیشتر مواجه میشود، متاسفانه به وضعیت در پاکستان ببینید ، فراتر از پاکستان ببینید، نگرانی من از منطقه است و نه افغانستان، ما امور خود را به خوبی پیش خواهیم برد، به باور من، کشور ما در تمامی منطقه به بهترین وجه به پیش خواهد رفت.

لارا لوگن:
پس، به امریکایی هایی که احساس میکنند که بعد از این سالها، افغانستان پیشرفت خوبی نکرده است، و هیچ دلیلی برای ادامه حضور در افغانستان نمی بینند ، چه می گویید؟

رئیس جمهور کرزی:
پس از سپری شدن سالها، من به امریکایی ها نخواهم گفت که دست آورد نداشته ایم، بلکه برای آنان یعنی به مردم امریکا خواهم گفت که ما از کمک های شان سپاس گزاریم، که ما از پول مالیه دهنده گان امریکا سپاس گزار هستیم زیرا کمک آنان چیز های زیادی به مردم افغانستان بخشیده است مثل خدمات صحی بهتر، معارف بهتر، سرک های بهتر، معیشت بهتر به زنان و اطفال در سراسر کشور، برای شان می گویم که حمایت شان از افغانستان بی نهایت با ارزش است و ما خواهان تداوم آن می باشیم، به حکومت امریکا خواهم گفت که تفکر شان را در رابطه به افغانستان در مطابقت با تفکر ما همخوان سازد و به حرف های ما گوش کنند.


لارا لوگن:
یعنی که اکنون به حرف های تان گوش نمی دهند؟

رئیس جمهور کرزی:
به حرف های ما بهتر گوش بدهند، و اگر برای مبارزه علیه تروریزم به اینجا آمده اند، باید بر اهداف درست تمرکز کنیم و اینکه جنگ علیه تروریزم در قریه های افغانستان نباید صورت گیرد بلکه در پناهگاه های آن انجام شود.

لارا لوگن:
در پاکستان؟

رئیس جمهور کرزی:
در پناهگاه های تروریزم!

لارا لوگن:
پناهگاه ها در پاکستان قرار دارند؟

رئیس جمهور کرزی:
بلی، در پاکستان!

لارا لوگن:
آیا از اداره موجود در امریکا ناامید هستید؟

رئیس جمهورکرزی:
نخیر، من در باره ناامیدی از اداره موجود ویا قبلی صحبت نمی کنم بلکه از پالیسی هایی صحبت می کنم که موثر نبوده اند، از شیوه هایی صحبت می کنم که نتیجه نداده اند و از اصلاحاتی صحبت می کنم که باید در این رابطه صورت گیرد.

لارا لوگن:
آقای رئیس جمهور، بسیار زیاد تشکر! در واقع جای افتخار بود که همراه تان صحبت کردم!

رئیس جمهور کرزی:
بسیار خوش آمدید!


نظرات بینندگان:

>>>   آفرین ریس صاحب جمهور! یقینا امریكا صادقانه میخواست كه در افغانستان خدمت كند شاید اینقدر هم نمی بود. به هر حال ما مردم افغانستان را زبون كردند همین همسایه ها وهمان كسانیكه به صفت دوست وكمك كننده آمدند وكاری دیگری را كرند. گر چه منحیث یك باشنده افغانستان همیشه از سیاست جناب شما نا راض بودم اما این مصاحبه را شنیدم بیشتر دلبسته ی تان شدم خدا كند كه همیشه برای این وطن دل بسوزانید واین وطن رنجیدیده را به یك جای ما وشما دست را به دست یكدیگر داده كشتی ساحل برسانیم. پوهنبار خیرخواه

>>>   چرا کرزی وجود القاعده را در کشور پنهان می کند؟؟؟؟؟
چرا کرزی ضعف حکومت خود را نمی پذیرد ؟؟؟؟؟؟
اینها موارد است که مردم و همه دنیا درک کرده است.

یاور

>>>   محترم کرزی خواستارخدمت به افغانستان است لکن دوست ودشمن خودرانمی شناسد .ملت ووطنداران خودرادشمن می داند وراز خودراباناتو می گوید .طالبان قاتل برادرش رابرادر خطاب می کند وبه نهادهای مردمی مراجعه نمی کند .
اگراوبه مردم رجوع کند وبراساس قانون قوه قضایی راتقویت کند واستقلال انرا محترم شمارد بااتحاد وحاکمیت قانون می توانیم وطنی مقتدر به سوی توسعه همه جانبه وداشته باشیم .نواندیشان بلخ

>>>   این بیانات نه مردیست ونه هم مردانگی امدن خارجی ها در کشور ما تصادفی واتفاقی نبوده انها ا5 دهه برنامه ریزی نموده ونقشه های متعدد را تجربه کرده وکار را تا اینجا رسانیده اند انهای که دعوی ازادگی وازادی مینمایند وبخود جرئت داده اند که از عملکرد های خارجی ها انتقاد نمایند بهتر بود در کشیدن پای انها به کشور ومنطقه همراه وهمکار انها نمیبودند ودر پیشاپیش نیرو های خارجی حیثیت گایدو پیش قراول را بخود نمیگرفتند
کنون که انهاباساس یک پلان از قبل تعیین شده وپیروز وموفق کار را تا اینجا کشانیده اند وبرای ساختن هزار ها پایگاه وسنگر های دفاعی اقدام وبسیاری ازانها را به پایه ای اکمال رسانیده اند دیگر افراد واقوام وگروه ها وابسته نیستند وبه احدی هم احتیاج نمیباشند به پای خود فوق العاده استاد بوده به ژاندارم های منطقوی شان باورمند ودلگرمی دارند
اینکه هزاران راکت به خاکا فیر میشود وتجاوزات گوناگوننادیده گرفته میشود همه وهمه دال بران است که توافقات پشت پرده وعقب در های بسته انجام گرفته وکار باین سادگی ها نیست که حدس وگمان ها حکم مینماید
درینجا اثر ورسوخ پنتاگون وسی ای ای و...مطرح است انها نه احساساتی عمل مینمایند ونه هم خام وبی تجربه هستند کار ها با پختگی تمام ودقت کامل انجام گرفته وقدم بقدم مئوفقانهانجام واجرا میشودجلو این سیلاب بزرگ را با چند اظهارات جسته وگریخته نمیشود سد نمود تا اینکه همه ملت های ازاد و سر فراز دست بدست هم ندهند تا همه کشورهای مشترک المنافع وطرف معامله باهم متحد نگردندنمیشود کاری را از پیش برد وانها را ازتوطه ها و دسیسه هاشان مانع شد
اولین ایثار گری درینراستا گذشتن از منافع شخصی ومتحد شدن در تشکیل وحدت ملی واتحاد همگانی با قطع نظر ازرعایت همه انواع منافع شخصی حزبی وقومی خواهد بودکه گرچه دشوار ولی ممکن ومتصور است

>>>   امریکای خود را چی فکر میکند و انها برای مفاد حود آمده و میروند .
ولید

>>>   این سخنان اقای کرزی.باید درس عبرت برای دیگر افغانان وطن فروش باید باشد.و بدانند که هیچ کدام شان استعداد بیشتری در تامین روابط خارجی با دنیا را نسبت به کرزی ندارند. این وضعیتی را که این ادم با ان مواجه است.ده برابر ان در انتظار شان است.این سخنان همه افغان ها را بر این وا میدارد که باید متحد شد.هیچ خارجی به افغان نه اعتماد دارد و نه هم علاقه.هدف امریکایی ها استقرار نیرو های شان است در افغانستان.نه کمک برای مردم بیچاره افغانستان..اگر توان پذیرش این لکه ننگ را در پیشانی تان در مقابل نسل بعدی دارید.ادامه دهید.و الی لطفا یکجا شوید.بیشتر ازین باعث بد نامی خود و بربادی وطن تان نشوید.بگذارید ملت غیور افغان با نان خشک زندگی کرده اما متکی به خود باشند.وهیچگاهی رییس جمهور این کشور کهن با این خفت و بیچارگی سخن نگوید.این بد بخت با وضاحت میگوید که کسی حرف هایم را نمیشنود.ای ملت شما اسیر شده اید. و غیر مستقیم از کردار خود پشیمان است حالا بر ماست که برای اتحاد و اتفاق و حفظ این خطه مرد خیز تلاش کنیم تا نسل بعدی خود را به یک ازادی نسبی برسانیم.
این بود برداشت من.                  منبع مطلب: سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان

آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان