تبلیغات
گروه مطالعاتی نگاه فردا - معرفی کتاب «وکالت زن» اثر محمدصادق فیاض


 

کتاب «وكالت زن (بررسی فقهی وكالت زن در دعاوی و مجلس "پارلمان")» نوشته محمدصادق فیاض از سوی موسسه بوستان كتاب منتشر گردیده است. به گزارش خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا)، در این پژوهش كه با عنوان بررسی فقهی وكالت زن در دعاوی و مجلس (پارلمان) صورت گرفته است، سعی شده تا فرضیه جواز آن از منظر فقه شیعه اثبات شود.

این اثر می‌كوشد فعالیت زن را در دو حوزه مشخص؛ وكالت در دعاوی و نمایندگی مجلس (پارلمان) با رویكرد فقه شیعه بررسی كند. دو حوزه‌ای كه اگرچند به ظاهر محدودند، اما چون مبتنی بر پیش شرط‌های اساسی‌اند، می‌توانند روشنگر ابعاد دیگر فعالیت زن در اجتماع باشند.
 
محمدصادق فیاض در این اثر، ابتدا پاره‌ای از مباحث مقدماتی و مفاهیم دخیل در موضوع را توضیح داده و بعد از آن با تفكیك موضوع وكالت زن در دعاوی، مسائل مربوط به آن را پی‌گیری كرده و با توجه به شرایط وكیل در فقه شیعه، اهلیت زن در اقدام به دعاوی، مصلحت وكالت، مواضع مناقشه برانگیز وكالت زن در فقه شیعه و قراین تاریخی بر جواز وكالت زن در این عرصه را صحه گذاشته است.

درباره موضوع وكالت زن در مجلس شورا یا پارلمان، ابتدا برخی ویژگی‌های نهاد مجلس یادآوری شده و سپس بنا بر ضرورتی كه وكالت فقهی ایجاب كرده، بحث با طرح آرای موافقان مشاركت سیاسی زن به طور عموم ادامه یافته و با دلایل قرآنی و سیره، به نفع این دیدگاه استدلال شده است. همچنین به حق زن در امر به معروف و مشاركت در سازمان حسبه نیز استدلال شده است. در نهایت نیز نویسنده  درباره حدود مشاركت سیاسی زن، نكاتی را یادآور می‌شود.
 
كتاب حاضر در پنج فصل، موضوع وكالت زن را از دیدگاه فقه شیعه، بررسی می‌كند. كلیات تحقیق، وكالت زن در دعاوی، نقد و بررسی وكالت زن در دعاوی، وكالت زن در مجلس (پارلمان) و دیدگاه‌ها و دلیل‌های مخالفان وكالت زن در مجلس (پارلمان)، عناوین پنجگانه فصول این اثرند.

چاپ نخست كتاب «وكالت زن (بررسی فقهی وكالت زن در دعاوی و مجلس "پارلمان")» در شمارگان 1000 نسخه، 328 صفحه و بهای 75000 ریال راهی بازار نشر شد.

آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان